1

Ε.ΛΙΜ.Ε.

Περισσότερα

2

Λιμάνια-Μέλη

Περισσότερα

3

4

Κρουαζιέρα

Περισσότερα


5

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Περισσότερα

6

Άρθρα/Ομιλίες

Περισσότερα

7

Λιμενική Βιβλιογραφία

Περισσότερα

8

Λιμενική Πολιτική

Περισσότερα

 • Η Ε.ΛΙΜ.Ε
 • Τομείς Δραστηριότητας
 • Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδας είναι εταιρία αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Στόχος είναι ο συντονισμός των μελών της με σκοπό την ανάπτυξη λιμενικής πολιτικής ,τη συμμέτοχη των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την δημιουργία εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Ένωση είναι οι παρακάτω:

Μεταφορές, Ναυτιλία, Ανθρώπινο δυναμικό, Περιβάλλον, Διεθνείς Σχέσεις, Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αναλύονται ως εξής:

Περισσότερα

foto anom_2011Ο Γιώργος Ανωμερίτης γεννήθηκε και διαμένει στη Ν. Σμύρνη. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σημαντική εμπειρία ως Διευθύνων Σύμβουλος ή Πρόεδρος στη διοίκηση μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Eταιρειών μεταξύ των οποίων Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος, η Αγροτική Ασφαλιστική, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) κ.α.

Περισσότερα

elime poseidonia

elime logo

Η Λιμενική βιομηχανία με όλες τις επί μέρους δραστηριότητές της, έχουν από την λειτουργική τους φύση μία παγκοσμιότητα.

Οι εξελίξεις στην Παγκόσμια Λιμενική βιομηχανία είναι ραγδαίες και επομένως οι Λιμενικοί Οργανισμοί πρέπει να δείχνουν την απαιτούμενη εξωστρέφεια έτσι ώστε αυτές να επικοινωνούνται κατάλληλα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η ΕΛΙΜΕ και τα Λιμάνια – Μέλη της έχουν σαν στρατηγική επιλογή την συμμετοχή τους είτε συνολικά (μέσω της ΕΛΙΜΕ), είτε μεμονωμένα (σαν ανεξάρτητοι Λιμενικοί Οργανισμοί), σε Εθνικές και Διεθνείς εκδηλώσεις, με σκοπό την διαφήμιση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με την παγκόσμια Λιμενική Κοινότητα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 • Παντής Ιωάννης , Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ Α.Ε, εκτελεστικό μέλος
 • Μακρής Δημήτριος , Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε, εκτελεστικό μέλος
 • Κανταράς Αναστάσιος , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο.Λ.Θ Α.Ε., μη εκτελεστικό μέλος
 • Λαζαρίδης Γεώργιος , μη εκτελεστικό μέλος
 • Μέλλιος Κωνσταντίνος , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Τοζίδης Γεώργιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Βλάχος Άγγελος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τανταλίδης Λάζαρος , εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Θηρίου Δημήτριος , εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημαρέλλος Γιώργος, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει Ελεύθερη Ζώνη, ενώ εντός της λιμενικής περιοχής είναι εγκατεστημένα:

 • Τελωνείο
 • Σταθμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου
 • Γενικό Χημείο του Κράτους
 • Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος
 • Πυροσβεστικός Σταθμός
 • Πλοηγική Υπηρεσία
 • Εταιρίες Ρυμουλκών (Επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα και VHF Κανάλι 8)
 • Εταιρίες Lashing/Unlashing

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει χαρακτηριστικά που του προσδίδουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει:

 • Εξαιρετική οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα
 • Λειτουργία Ελεύθερης Ζώνης (Ελέγχου Τύπου I), σύμφωνα με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία
 • Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων που λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου με ενιαία τιμή (Flat Rates)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
 • Συμβατικό λιμάνι που λειτουργεί σε δύο βάρδιες, χωρίς υπερωριακή προσαύξηση
 • Αποθηκευτικές ατέλειες για φορτία υπό διαμετακόμιση
 • Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, σε περιπτώσεις διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων φορτίων, με ποσοστά εκπτώσεων επί του Τιμολογίου
 • Απεριόριστη χρονική διάρκεια αποθήκευσης στην Ελεύθερη Ζώνη
 • Μεταφόρτωση φορτίων από πλοίο σε πλοίο, απευθείας ή μέσω κρηπιδωμάτων, χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις (transshipment)
 • Ύπαρξη διπλών/τριπλών σιδηροδρομικών γραμμών κατά μήκος όλων των κρηπιδωμάτων
 • Διευκολύνσεις Ro-Ro στο συμβατικό λιμάνι και στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων
 • Συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τα διακινούμενα φορτία
 • Διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (Πίνακας ΙΜΟ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας
 • Περιβαλλοντική πιστοποίηση PERS από την ECOPORTS Foundation
 • Λιμενεργατικό προσωπικό πιστοποιημένο κατά ISO 9002 και εκπαιδευμένο σύμφωνα με το PDP πρόγραμμα του ILO
 • Συνθήκες Ασφάλειας σύμφωνα με τον κώδικα ISPS και Τμήμα Φύλαξης που εξασφαλίζει την ασφάλεια του λιμανιού 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

ΟΛΘ - Άνοδος του κύκλου εργα...

2015-08-28
ΟΛΘ - Άνοδος του κύκλου εργασιών για το Α’ εξάμηνο του 2015

Με άνοδο του κύκλου εργασιών έκλεισε το Α’ εξάμηνο του 2015 για την ΟΛΘ ΑΕ. Από τις οικονομικές καταστάσεις τη...

ΟΛΚΕ - Δυναμικός Σεπτέμβριος...

2015-08-27
ΟΛΚΕ - Δυναμικός Σεπτέμβριος με 66 κρουαζιερόπλοια και 100.000 επιβάτες

Η εξέλιξη των αφίξεων επισκεπτών με κρουαζιερόπλοια τον Αύγουστο όσο και ο προγραμματισμός ελλιμενισμού κρουαζ...

ΟΛΠ Α.Ε. - Ενισχυμένη Κερδοφ...

2015-08-27
ΟΛΠ Α.Ε. - Ενισχυμένη Κερδοφορία το α΄ εξάμηνο

Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 οι οποίες συ...

Στατιστικά Κρουαζιέρας Ιούλι...

2015-08-05
Στατιστικά Κρουαζιέρας Ιούλιος 2015 - Στατιστικά 1ου 7μήνου 2015

Στα περσινά επίπεδα κυμάνθηκε η επιβατική κίνηση της Κρουαζιέρας στο λιμάνι της Κέρκυρας για τον μήνα Ιούλιο, ...

Πρόγραμμα κρουαζιέρας με 58 ...

2015-07-24
Πρόγραμμα κρουαζιέρας με 58 κρουαζιερόπλοια τον Αύγουστο

Η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα κορυφώνεται τους επόμενους 2 μήνες και το λιμάνι της Κέρκυρας αναμένεται να ...

Στατιστικά Κρουαζιέρας Ιούνι...

2015-07-08
Στατιστικά Κρουαζιέρας Ιούνιος 2015

Η δυναμική που είχε προδιαγραφεί τον προηγούμενο μήνα συνεχίστηκε με το λιμάνι της Κέρκυρας να καταγράφει και ...

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Econships...

2015-06-30
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Econships 2015

Στην Χίο, από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Econships 2015 για την Να...

ΟΛΚΕ - Με 60 προσεγγίσεις κρ...

2015-06-29
ΟΛΚΕ - Με 60 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ο Ιούλιος

Ο φετινός Ιούλιος βρίσκει την χώρα μας στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος με την τουριστική σαιζόν να ...

Τακτική Γενική Συνέλευση των...

2015-06-24
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. στο Ξενοδοχείο Ν.J.V. Athens Plaz...

ΟΛΗ - Στήριξη στο ΚΕΘΕΑ – Α...

2015-06-24
ΟΛΗ - Στήριξη στο ΚΕΘΕΑ – ΑΡΙΑΔΝΗ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στηρίζει τις εκδηλώσεις του Κέντρο...

Εξαγωγική δραστηριότητα μέσω...

2015-06-23
Εξαγωγική δραστηριότητα μέσω του Λιμένος Ηγουμενίτσας

"Εξαγωγική δραστηριότητα μέσω του Λιμένος Ηγουμενίτσας - Τοπική Παραγωγή - Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών την...

Στο Ηράκλειο, το κρουαζιερόπ...

2015-06-17
Στο Ηράκλειο, το κρουαζιερόπλοιο QUEEN VICTORIA

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε σήμερα 17 Ιουνίου 2015 για πρώτη φορά (maiden call) το κρουαζιερόπλοιο “QU...

Εν Πλω 2015

2015-06-16
Εν Πλω 2015

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στο τετραήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Εν Πλω 2015» τ...

Τακτική Γενική Συνέλευση των...

2015-06-13
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Οργανισμού

Συγκλήθηκε νομίμως υπό την Προεδρία του Προέδρου του κ. Γιώργου Ανωμερίτη η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχ...

Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Σ...

2015-06-12
Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. κατά το οποίο συζητήθηκαν ως ενημερωτικά θέματα: ...

Ευχαριστήρια προσωπική επιστ...

2015-06-12
Ευχαριστήρια προσωπική επιστολή της Κας Isabelle Ryckbost

H Γενική Γραμματέας της ESPO (Οργανισμού Λιμένων Ευρώπης) κα Isabelle Ryckbost απέστειλε ευχαριστήρια προσωπικ...

Ανακοίνωσης της αποχώρησής τ...

2015-06-10
Ανακοίνωσης της αποχώρησής του Γ. Ανωμερίτη

Μετά από μακρά θητεία, όπως ήδη είχε ανακοινώσει από τον Φεβρουάριο 2015, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο...

Τελικό Συνέδριο του έργου ME...

2015-06-10
Τελικό Συνέδριο του έργου MED-PCS στην Ταραγόνα, Ισπανία

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των 2 Ελλήνων Εταίρων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας...

Στατιστικά στοιχεία Κρουαζιέ...

2015-06-09
Στατιστικά στοιχεία Κρουαζιέρας Μάιος 2015 – Επίσημη πρώτη του νέου Προβλήτα Κρουαζιερόπλοιων

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε το λιμάνι της Κέρκυρας όσον αφορά την επισκεψιμότητα επιβατών πλοίων τον Μάιο ενώ...

Στο λιμάνι του Ηρακλείου το ...

2015-06-04
Στο λιμάνι του Ηρακλείου το CELESTYAL ODYSSEY

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015, για πρώτη φορά (maiden call), το κρουαζιερόπ...

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντο...

2015-06-04
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ο ΟΛΠ Α.Ε. τιμάει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με δύο μεγάλα έργα. Ο ΟΛΠ Α.Ε., ο οποίος έχει αναγνωρισθε...

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών σεμ...

2015-06-04
Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων MED-PCS

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια – Ενημερωτικές Εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Έργου “MED-PCS: P...

Ιούνιος, 61 προσεγγίσεις κρο...

2015-05-30
Ιούνιος, 61 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων

61 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων για τον μήνα Ιούνιο - Posidonia Sea Tourism Forum 2015. ...

Κλείσιμο του Συνεδρίου Ευρωπ...

2015-05-29
Κλείσιμο του Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας

Στο κλείσιμο του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας και στη διεξαγωγή των συμπερασμάτων του, συμμετείχε ...

Επίσκεψη μαθητών στο λιμάνι ...

2015-05-29
Επίσκεψη μαθητών στο λιμάνι της Σούδας

Επίσκεψη μαθητών δημοτικών σχολείων στο λιμάνι της Σούδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας Η Ευρω...

Posidonia Sea Tourism Forum ...

2015-05-28
Posidonia Sea Tourism Forum 2015

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, συνεπής στα μεγάλα γεγονότα κρουαζιέρας, συμμετείχε με περίπτερο στο 3nd Pos...

Ξεκίνησαν οι εργασίες της ΕΗ...

2015-05-28
Ξεκίνησαν οι εργασίες της ΕΗΘ

Με την ενεργό συμμετοχή του ΟΛΠ Α.Ε. ξεκίνησαν οι εργασίες της ΕΗΘ από το Ελικοδρόμιο του Διεθνούς Σταθμού Κρο...

Συνέδριο με θέμα “Harmony in...

2015-05-26
Συνέδριο με θέμα “Harmony in Blue”

Συνέδριο με θέμα “Harmony in Blue” διοργανώνεται στον ΟΛΠ Α.Ε. στις 27 έως 29 Μαΐου 2015. Το Forum αυτό διεξάγ...

Ομιλία του κ. Γιώργου Ανωμερ...

2015-05-26
Ομιλία του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015

Συνοπτικά σημεία της Ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015. ...

Transport and Logistics Awar...

2015-05-26
Transport and Logistics Awards 2015

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. συνεχίζει να διακρίνεται για την στρατηγική του επένδυση στην προώθηση του...

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας ...

2015-05-25
Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας

Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας στο Λιμάνι Σούδας στις 29-5-2015 Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας (Europea...

Ο ΟΛΠ ιδρυτικό μέλος του Ελλ...

2015-05-25
Ο ΟΛΠ ιδρυτικό μέλος του Ελληνο-Κενυάτικου Επιμελητηρίου

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε., ο Οργανισμός κατέστη ιδρυτικό μέλος του Ελληνο-Κενυάτικου Επιμελητηρ...

Συνέντευξη τύπου την δεύτερη...

2015-05-25
Συνέντευξη τύπου την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ESPO

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου του Οργανισμού Λιμένων Ευρώπης (ESPO), ο Πρόεδ...

Συνέντευξη τύπου από το 12ο ...

2015-05-23
Συνέντευξη τύπου από το 12ο ετήσιο Συνέδριο του Οργανισμού Λιμένων Ευρώπης (ESPO)

Η άρρηκτη σχέση των Λιμανιών με την Ενέργεια, η αυτονομία στα Λιμάνια, η τήρηση ελάχιστων δυνατών προδιαγραφών...

Γραμματόσημα για το Συνέδριο...

2015-05-22
Γραμματόσημα για το Συνέδριο των Ευρωπαϊκών λιμανιών (ESPO)

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους συνέδρους του 12ου Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών λιμανιών (ESPO). Τα ΕΛΤΑ κυκλο...

Εργασίες του Συνεδρίου των Ε...

2015-05-22
Εργασίες του Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών λιμανιών (ESPO)

Άρχισαν οι διήμερες εργασίες του Συνεδρίου του Οργανισμού Λιμένων Ευρώπης (ESPO) (21-22 Μαΐου) με τη συμμετοχή...

ΟΛΡ - Οικονομικά αποτελέσματ...

2015-05-21
ΟΛΡ - Οικονομικά αποτελέσματα και πεπραγμένα 2014

Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 8/5/15 και επικυρώθηκαν κατά τη Γενική Συνέλε...

Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα...

2015-05-20
Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου η διοικητική παράδοση - παραλαβή του έργου «Σιδηροδρομική σύνδεση νέου π...

Ιταλοί Tour Operators στην Κ...

2015-05-19
Ιταλοί Tour Operators στην Κέρκυρα

Σε συνεργασία με την Anek Lines και την Anek Italia, 60 tour operator από την Ιταλία επισκέφτηκαν την χώρα μας...

Princess Emerald και Oriana ...

2015-05-19
Princess Emerald και Oriana στο Ηράκλειο

Στο λιμάνι του Ηρακλείου Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Μαΐου 2015 κατέπλευσαν με τα κρουαζιερόπλοια Princess Emerald...

«
»

Τα μέλη μας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας