1

Ε.ΛΙΜ.Ε.

Περισσότερα

2

Λιμάνια-Μέλη

Περισσότερα

3

4

Κρουαζιέρα

Περισσότερα


5

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Περισσότερα

6

Άρθρα/Ομιλίες

Περισσότερα

7

Λιμενική Βιβλιογραφία

Περισσότερα

8

Λιμενική Πολιτική

Περισσότερα

 • Η Ε.ΛΙΜ.Ε
 • Τομείς Δραστηριότητας
 • Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδας είναι εταιρία αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Στόχος είναι ο συντονισμός των μελών της με σκοπό την ανάπτυξη λιμενικής πολιτικής ,τη συμμέτοχη των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την δημιουργία εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Ένωση είναι οι παρακάτω:

Μεταφορές, Ναυτιλία, Ανθρώπινο δυναμικό, Περιβάλλον, Διεθνείς Σχέσεις, Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αναλύονται ως εξής:

Περισσότερα

foto anom_2011Ο Κούβαρης Ιωάννης, γεννήθηκε και διαμένει στην Αθήνα. Έχει αποφοιτήσει από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο Rostock Universität με τον τίτλο Οικονομολόγος –Μηχανικός (Diplom Ingenieur Öconom) με ειδίκευση στις Θαλάσσιες Μεταφορές και στη Διαχείριση Λιμένων.

Περισσότερα

elime poseidonia

elime logo

Η Λιμενική βιομηχανία με όλες τις επί μέρους δραστηριότητές της, έχουν από την λειτουργική τους φύση μία παγκοσμιότητα.

Οι εξελίξεις στην Παγκόσμια Λιμενική βιομηχανία είναι ραγδαίες και επομένως οι Λιμενικοί Οργανισμοί πρέπει να δείχνουν την απαιτούμενη εξωστρέφεια έτσι ώστε αυτές να επικοινωνούνται κατάλληλα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η ΕΛΙΜΕ και τα Λιμάνια – Μέλη της έχουν σαν στρατηγική επιλογή την συμμετοχή τους είτε συνολικά (μέσω της ΕΛΙΜΕ), είτε μεμονωμένα (σαν ανεξάρτητοι Λιμενικοί Οργανισμοί), σε Εθνικές και Διεθνείς εκδηλώσεις, με σκοπό την διαφήμιση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με την παγκόσμια Λιμενική Κοινότητα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 • Μέλλιος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Μακρής Δημήτριος , Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε, εκτελεστικό μέλος
 • Καρδαράς Παναγιώτης, μη εκτελεστικό μέλος
 • Μπίκας Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τοζίδης Γεώργιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Βλάχος Άγγελος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τανταλίδης Λάζαρος , εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Θηρίου Δημήτριος , εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημαρέλλος Γιώργος, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει Ελεύθερη Ζώνη, ενώ εντός της λιμενικής περιοχής είναι εγκατεστημένα:

 • Τελωνείο
 • Σταθμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου
 • Γενικό Χημείο του Κράτους
 • Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος
 • Πυροσβεστικός Σταθμός
 • Πλοηγική Υπηρεσία
 • Εταιρίες Ρυμουλκών (Επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα και VHF Κανάλι 8)
 • Εταιρίες Lashing/Unlashing

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει χαρακτηριστικά που του προσδίδουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει:

 • Εξαιρετική οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα
 • Λειτουργία Ελεύθερης Ζώνης (Ελέγχου Τύπου I), σύμφωνα με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία
 • Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων που λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου με ενιαία τιμή (Flat Rates)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
 • Συμβατικό λιμάνι που λειτουργεί σε δύο βάρδιες, χωρίς υπερωριακή προσαύξηση
 • Αποθηκευτικές ατέλειες για φορτία υπό διαμετακόμιση
 • Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, σε περιπτώσεις διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων φορτίων, με ποσοστά εκπτώσεων επί του Τιμολογίου
 • Απεριόριστη χρονική διάρκεια αποθήκευσης στην Ελεύθερη Ζώνη
 • Μεταφόρτωση φορτίων από πλοίο σε πλοίο, απευθείας ή μέσω κρηπιδωμάτων, χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις (transshipment)
 • Ύπαρξη διπλών/τριπλών σιδηροδρομικών γραμμών κατά μήκος όλων των κρηπιδωμάτων
 • Διευκολύνσεις Ro-Ro στο συμβατικό λιμάνι και στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων
 • Συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τα διακινούμενα φορτία
 • Διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (Πίνακας ΙΜΟ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας
 • Περιβαλλοντική πιστοποίηση PERS από την ECOPORTS Foundation
 • Λιμενεργατικό προσωπικό πιστοποιημένο κατά ISO 9002 και εκπαιδευμένο σύμφωνα με το PDP πρόγραμμα του ILO
 • Συνθήκες Ασφάλειας σύμφωνα με τον κώδικα ISPS και Τμήμα Φύλαξης που εξασφαλίζει την ασφάλεια του λιμανιού 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

 

Ώρες λειτουργίας: 24 ώρες,365 ημέρες το χρόνο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: ΝΑΙ
Διαχείριση απορ/των: ΝΑΙ
Διαχείριση υγρών απορ/των:  ΝΑΙ

Μήκος προβλήτας: 630μ.
Αριθμός προβλητών:  3
Αγκυροβόλιο: -
Βάθος: 8,8μ(προβλήτα), 20μ(αγκυροβόλιο)

Υπηρεσίες: Ρυμουλκά, πλοηγική υπηρεσία
Παροχή φρέσκου νερού: ΝΑΙ
Επιβατικοί Σταθμοί: Κτίριο 1300τ.μ.
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο:  16χλμ

Σταθμός Ταξί: 50μ
Σταθμός λεωφορείων: 150μ
Απόσταση από κέντρο της πόλης:  500μ
Λοιπές υπηρεσίες: Γρ. πληρ., Δωρεάν WiFi, Info-kiosk.

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

ο ΟΛΠ Α.Ε. εμφάνισε και το 2...

2016-05-24
ο ΟΛΠ Α.Ε. εμφάνισε και το 2015 κέρδη

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα χρήσης 2015 του ΟΛΠ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επε...

Το M/V NORJAN στην Αλεξανδρο...

2016-05-24
Το M/V NORJAN στην Αλεξανδρούπολη

Κατέπλευσε &ta...

Στον Πειραιά το M/V “Theben”...

2016-05-18
Στον Πειραιά το M/V “Theben”

Τον Capt. S.E. Benedicto και το M/...

Στον Πειραιά το “Ovation of ...

2016-05-15
Στον Πειραιά το “Ovation of the Seas”

Ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου που κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά, το “...

Επίσκεψη του Υπουργού Μεταφο...

2016-05-13
Επίσκεψη του Υπουργού Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2016, ο Υπουργός Μεταφορών ...

Ο.Λ.Θ. επίσκεψη της τσέχικης...

2016-05-11
Ο.Λ.Θ. επίσκεψη της τσέχικης εταιρίας σιδηροδρόμων CD Cargo

Η Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ υποδέχτηκε σήμερα πολυπληθή αντιπροσωπεία της τσέχικης εταιρίας σιδηροδρομικών εμπορευμα...

Στον Πειραιά το “CARNIVAL VI...

2016-05-10
Στον Πειραιά το “CARNIVAL VISTA”

Η Διοίκηση και επιτελικά στελέχη του ΟΛΠ Α.Ε. με επικεφαλής το Γενικό Δ/ντή κ. Σταύρο Χατζάκο, υποδέχθηκαν στο...

Στο Ηρακλείο κρουαζιερόπλοιο...

2016-05-10
Στο Ηρακλείο κρουαζιερόπλοιο CARNIVAL VISTA

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε το Σάββατο 7 Μαΐου 2016, για πρώτη φορά, (maiden call), το νεότευκτο κρουα...

ΟΛΗ- δοκιμαστική λειτουργία ...

2016-05-10
ΟΛΗ- δοκιμαστική λειτουργία μετατροπής κυματικής ενέργειας

Την Παρασκευή 06 Μαΐου 2016 στον βόρειο λιμενοβραχίονα του Λιμένα Ηρακλείου, κοντά στο φάρο, πραγματοποιήθηκε ...

Poseidon MedII στο Λιμάνι τη...

2016-05-10
Poseidon MedII στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Εναλλακτικοί τρόποι ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) ως καύσιμο εξετάσθηκαν στο σεμινάρι...

ΟΛΠ - σύγκληση Έκτακτης Γενι...

2016-05-09
ΟΛΠ - σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε και ύστερα από σχετική εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ, αποφασίσθηκε η σύγκληση Έκτακτης Γ...

Στατιστικά Στοιχεία Λιμένα Κ...

2016-05-06
Στατιστικά Στοιχεία Λιμένα Κέρκυρας

Κίνηση Λιμένα για Πάσχα 2016 Κίνηση ΚΖ Απριλίου 2016 Προγραμματισμένες προσεγγίσεις Κρουαζιερόπλοιων Μαΐου 2...

Το κρουαζιερόπλοιο “Silver W...

2016-05-04
Το κρουαζιερόπλοιο “Silver Wind” στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Το κρουαζιερόπλοιο “Silver Wind”, προερχόμενο από τον Βόλο, κατέπλευσε σήμερα, Τετάρτη 4 Μάϊου, στις 8:00, στο...

Εγκρίθηκε το Master Plan το...

2016-04-28
Εγκρίθηκε το Master Plan του λιμένα της Θεσσαλονίκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ ενέκρινε, χθες, το προγραμματικό σχέδιο ανάπτυξης (Master Plan) του λιμένα ...

το “Aegean Odyssey” το πρώτο...

2016-04-27
το “Aegean Odyssey” το πρώτο Κρουαζιερόπλοιο του 2016 στη Θεσσαλονίκη

Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο του 2016, το “Aegean Odyssey”, που κατέπλευσε σήμερα, Τετάρτη 27 Απριλίου, στο λιμάνι...

Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ»...

2016-04-26
Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ»

Αιφνίδια κλίση παρουσίασε σήμερα το πρωί το Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» Ν.Π. 9913 το οποίο παρέμεινε στο κεντρικ...

Υποδοχή του Oosterdam της ετ...

2016-04-21
Υποδοχή του Oosterdam της εταιρείας Holland America line

Με Κρητικούς χορούς, μαντινάδες, τοπικά εδέσματα και τσικουδιά υποδέχθηκε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου τους ...

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβ...

2016-04-20
Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Δημήτρη Μακρή

Σε εξέλιξη βρίσκεται οργανωμένος διάλογος μεταξύ της Διοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ και των σωματείων εργαζομένων για τ...

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονί...

2016-04-19
Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σμύρνης

Επαναβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς για τη διεθνή ακτοπλοϊκή σύνδεση Ro-Pax ...

«Ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης:...

2016-04-19
«Ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης: ανιχνεύοντας την ιστορία του» - Ημερίδα

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ διαθέτει ένα πλούσιο ιστορικό αρχείο με φωτογραφίες, τεκμήρια, οπτικοακου...

Στην Κέρκυρα το KZ Koningsda...

2016-04-18
Στην Κέρκυρα το KZ Koningsdam

Η τουριστική σεζόν για το νησί της Κέρκυρας έχει ξεκινήσει δυναμικά αναφορικά με την κρουαζιέρα με 30 προγραμμ...

Ραφήνα - Οικονομικά αποτελέσ...

2016-04-15
Ραφήνα - Οικονομικά αποτελέσματα και πεπραγμένα 2015

Η Διοίκηση της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε μέσω στοχευμένων ενεργειών κατόρθωσε να αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίση...

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρε...

2016-04-07
Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία

O Λιμένας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος του κεντρικού δικτύου των Λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει στρ...

Οικονομικά στοιχεία της ΟΛΘ ...

2016-04-05
Οικονομικά στοιχεία της ΟΛΘ ΑΕ για το έτος 2015

Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά στοιχεία της ΟΛΘ ΑΕ για το έτος 2015, θα πραγματοποιηθεί την...

Πρόγραμμα προσεγγίσεων Κ/Ζ Α...

2016-04-01
Πρόγραμμα προσεγγίσεων Κ/Ζ Απρίλιος 2016

«Συγκρατημένη αισιοδοξία» είναι το σύνθημα στα χείλη των κερκυραίων επαγγελματιών και μη για την τουριστική χρ...

Έκτακτη Γενική Συνέλευση...

2016-04-01
Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Συγκλήθηκε υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Κούβαρη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. και έλα...

SEATRADE CRUISE GLOBAL 2016

2016-04-01
SEATRADE CRUISE GLOBAL 2016

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ, συμμετείχε στην Ετήσια Παγκόσμια έκθεση Κρουαζιέρας « SEATRADE CRUISE GLO...

Η ESPO αποκαλύπτει τις 10 νέ...

2016-03-30
Η ESPO αποκαλύπτει τις 10 νέες Περιβαλλοντικές Προτεραιότητες των Λιμένων

Στις 23 Μαρτίου, η ESPO δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πρόσφατης περιβαλλοντικής αναθεώρησης του 2016 κατά τη ...

Στον Πειραιά το “VIKING SEA”...

2016-03-29
Στον Πειραιά το “VIKING SEA”

Η Διοίκηση και επιτελικά στελέχη του ΟΛΠ Α.Ε. υποδέχθηκαν σήμερα Τρίτη 29.03.2016 στο λιμάνι του Πειραιά το νε...

Αύξηση 24% στα κέρδη μετά απ...

2016-03-29
Αύξηση 24% στα κέρδη μετά από φόρους το 2015 για τον ΟΛΠ

Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2015 - 31.12.2015 σύμφωνα...

ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Λ.Κ....

2016-03-28
ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Λ.Κ.

Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 και για πρώτη φορά,...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ C - 2128 (ESPO-ΕΛΙ...

2016-03-23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ C - 2128 (ESPO-ΕΛΙΜΕ)

Αγαπητά Μέλη Στις 8 Μαρτίου 2016, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε τον Κανονισμό για τις Λιμενι...

Ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη...

2016-03-22
Ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα

O Ναύαρχος (ε.α.) Αντώνης Καλούδης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων Φορέω...

Οικονομικές Επιδράσεις από τ...

2016-03-20
Οικονομικές Επιδράσεις από την Ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Μελέτη ΙΟΒΕ)

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα ερευνητών υπό το συντονισμό του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος ...

Πιστοποίηση του Ο.Λ.Π. ISO 9...

2016-03-18
Πιστοποίηση του Ο.Λ.Π. ISO 9001:2008 και Περιβάλλοντος ISO 14001:2004

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των Υπηρεσιών ΟΛΠ ΑΕ που παρέχονται στους Πελάτες μας, οι Υπηρεσίες Εξυπηρέ...

Συνάντηση της διοίκησης ΟΛΘ ...

2016-03-18
Συνάντηση της διοίκησης ΟΛΘ ΑΕ με εκπροσώπους σερβικής αντιπροσωπείας

Συνάντηση της διοίκησης και των στελεχών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της σερβικής αντιπ...

Ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Κρου...

2016-03-16
Ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Κρουαζιέρας

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετέχει στην Ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Κρουαζιέρας «SEATRADE CRUISE GLOBAL 20...

Ανοιχτή επιστολή προς τους ε...

2016-03-16
Ανοιχτή επιστολή προς τους εργαζομένους του ΟΛΠ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Ιωάννης Κούβαρης καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί...

Στατιστικά Στοιχεία Κρουαζιέ...

2016-01-28
Στατιστικά Στοιχεία Κρουαζιέρας

Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, συγκέντρωσε τα στατιστικά στοιχεία Κρουαζι...

Ψήφιση Κανονισμού από την Επ...

2016-01-27
Ψήφιση Κανονισμού από την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου

Η ψήφιση του Κανονισμού από την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου ανοίγει τον δρόμο για ένα αποδεκτό νομ...

«
»

Τα μέλη μας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας