ESPO Conference2015

1

Ε.ΛΙΜ.Ε.

Περισσότερα

2

Λιμάνια-Μέλη

Περισσότερα

3

4

Κρουαζιέρα

Περισσότερα


5

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Περισσότερα

6

Άρθρα/Ομιλίες

Περισσότερα

7

Λιμενική Βιβλιογραφία

Περισσότερα

8

Λιμενική Πολιτική

Περισσότερα


European maritime Date

 • Η Ε.ΛΙΜ.Ε
 • Τομείς Δραστηριότητας
 • Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδας είναι εταιρία αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Στόχος είναι ο συντονισμός των μελών της με σκοπό την ανάπτυξη λιμενικής πολιτικής ,τη συμμέτοχη των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την δημιουργία εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Ένωση είναι οι παρακάτω:

Μεταφορές, Ναυτιλία, Ανθρώπινο δυναμικό, Περιβάλλον, Διεθνείς Σχέσεις, Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αναλύονται ως εξής:

Περισσότερα

foto anom_2011Ο Γιώργος Ανωμερίτης γεννήθηκε και διαμένει στη Ν. Σμύρνη. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σημαντική εμπειρία ως Διευθύνων Σύμβουλος ή Πρόεδρος στη διοίκηση μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Eταιρειών μεταξύ των οποίων Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος, η Αγροτική Ασφαλιστική, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) κ.α.

Περισσότερα

elime poseidonia

elime logo

Η Λιμενική βιομηχανία με όλες τις επί μέρους δραστηριότητές της, έχουν από την λειτουργική τους φύση μία παγκοσμιότητα.

Οι εξελίξεις στην Παγκόσμια Λιμενική βιομηχανία είναι ραγδαίες και επομένως οι Λιμενικοί Οργανισμοί πρέπει να δείχνουν την απαιτούμενη εξωστρέφεια έτσι ώστε αυτές να επικοινωνούνται κατάλληλα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η ΕΛΙΜΕ και τα Λιμάνια – Μέλη της έχουν σαν στρατηγική επιλογή την συμμετοχή τους είτε συνολικά (μέσω της ΕΛΙΜΕ), είτε μεμονωμένα (σαν ανεξάρτητοι Λιμενικοί Οργανισμοί), σε Εθνικές και Διεθνείς εκδηλώσεις, με σκοπό την διαφήμιση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με την παγκόσμια Λιμενική Κοινότητα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 • Αγγελούδης Στυλιανός, Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ Α.Ε. και Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εκτελεστικό μέλος
 • Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ Α.Ε., εκτελεστικό μέλος
 • Αλίρη Χριστίνα, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αντωνιάδης Χριστόδουλος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αντωνόπουλος Βασίλειος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Χλωρός Αλέξανδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τοπαλίδης Χάρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Τανταλίδης Λάζαρος , εκπρόσωπος των Υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Θηρίου Δημήτριος, εκπρόσωπος των Υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Νέζης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημαρέλλος Γιώργος, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει Ελεύθερη Ζώνη, ενώ εντός της λιμενικής περιοχής είναι εγκατεστημένα:

 • Τελωνείο
 • Σταθμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου
 • Γενικό Χημείο του Κράτους
 • Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος
 • Πυροσβεστικός Σταθμός
 • Πλοηγική Υπηρεσία
 • Εταιρίες Ρυμουλκών (Επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα και VHF Κανάλι 8)
 • Εταιρίες Lashing/Unlashing

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει χαρακτηριστικά που του προσδίδουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει:

 • Εξαιρετική οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα
 • Λειτουργία Ελεύθερης Ζώνης (Ελέγχου Τύπου I), σύμφωνα με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία
 • Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων που λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου με ενιαία τιμή (Flat Rates)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
 • Συμβατικό λιμάνι που λειτουργεί σε δύο βάρδιες, χωρίς υπερωριακή προσαύξηση
 • Αποθηκευτικές ατέλειες για φορτία υπό διαμετακόμιση
 • Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, σε περιπτώσεις διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων φορτίων, με ποσοστά εκπτώσεων επί του Τιμολογίου
 • Απεριόριστη χρονική διάρκεια αποθήκευσης στην Ελεύθερη Ζώνη
 • Μεταφόρτωση φορτίων από πλοίο σε πλοίο, απευθείας ή μέσω κρηπιδωμάτων, χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις (transshipment)
 • Ύπαρξη διπλών/τριπλών σιδηροδρομικών γραμμών κατά μήκος όλων των κρηπιδωμάτων
 • Διευκολύνσεις Ro-Ro στο συμβατικό λιμάνι και στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων
 • Συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τα διακινούμενα φορτία
 • Διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (Πίνακας ΙΜΟ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας
 • Περιβαλλοντική πιστοποίηση PERS από την ECOPORTS Foundation
 • Λιμενεργατικό προσωπικό πιστοποιημένο κατά ISO 9002 και εκπαιδευμένο σύμφωνα με το PDP πρόγραμμα του ILO
 • Συνθήκες Ασφάλειας σύμφωνα με τον κώδικα ISPS και Τμήμα Φύλαξης που εξασφαλίζει την ασφάλεια του λιμανιού 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ο.Λ.Α....

2015-02-27
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ο.Λ.Α.

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης συμμετέχει σε σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, μέ...

Το Λιμάνι του Πειραιά υποδέχ...

2015-02-27
Το Λιμάνι του Πειραιά υποδέχθηκε σήμερα πλοία της Πολυεθνικής Δύναμης (SNMG2)

Το Λιμάνι του Πειραιά υποδέχθηκε σήμερα πλοία της Πολυεθνικής Δύναμης (SNMG2) που παίρνουν μέρος σε ασκήσεις...

Εγκαίνια της νέας έδρας του ...

2015-02-27
Εγκαίνια της νέας έδρας του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας έδρας του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης παρουσία όλων των τοπ...

Οικονομικά Στοιχεία (2014) Ο...

2015-02-26
Οικονομικά Στοιχεία (2014) Ο.Λ.Α.

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. είναι η εταιρεία στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει εκχωρήσει μ...

Πρωτοβουλίες Ο.Λ.Η....

2015-02-24
Πρωτοβουλίες Ο.Λ.Η.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. είναι μια εταιρεία στην οποία με απόφαση του ελληνικού δημοσίου της έ...

Οικονομικές επιδόσεις της Ο....

2015-02-24
Οικονομικές επιδόσεις της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι οικονομικές επιδόσεις της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για το 2014 καθώς καταγράφεται σημαντική...

Συμμετοχή του ΟΛΑ στην Επιτρ...

2015-02-19
Συμμετοχή του ΟΛΑ στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου SETRACON

Αλεξανδρούπολη 19-02-2015 Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο χρηματοδο...

Οικονομικά Στοιχεία (2013) Ο...

2015-02-12
Οικονομικά Στοιχεία (2013) Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας

Ραφήνα 12/02/2014 Η Διοίκηση της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε μέσω στοχευμένων ενεργειών της κατόρθωσε να αμβλύνει τις συν...

Επιστολή διαμαρτυρίας...

2015-02-12
Επιστολή διαμαρτυρίας

Επιστολή διαμαρτυρίας προς εβδομαδιαία εφημερίδα, η οποία δημοσίευσε ψευδή και συκοφαντικά στοιχεία ανώνυμου...

Υποδοχή πολεμικών πλοίων της...

2015-02-12
Υποδοχή πολεμικών πλοίων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το λιμάνι του Πειραιά υποδέχεται από σήμερα τρία πλοία του πολεμικού ναυτικού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίν...

Κρουαζιέρα στον Πειραιά - Πο...

2015-02-10
Κρουαζιέρα στον Πειραιά - Πολιτικές Ανάπτυξης

Στη σύσκεψη της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων Πειραιά με θέμα «Κρουαζιέρα στον Πειραιά-Πολιτικές ...

Τιμητική διάκριση του Ο.Λ.Π....

2015-02-06
Τιμητική διάκριση του Ο.Λ.Π.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. απέσπασε τιμητική διάκριση από τα επιχειρηματικά βραβεία «ΧΡΗΜΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2014» ως η καλύ...

Στοιχεία διακίνησης από τον ...

2015-02-03
Στοιχεία διακίνησης από τον Ο.Λ.Π. κατά το 2014

Τα στοιχεία διακίνησης επιβατών, οχημάτων και φορτίων από το Λιμάνι του Πειραιά κατά το 2014 παρουσίασε η Δι...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-02-2015 (Ο.Λ...

2015-02-01
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-02-2015 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 02-02-2015 Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δικτύου Λιμένων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας στις...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-01-2015 (Ο.Λ...

2015-01-28
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-01-2015 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 29-01-2015 Στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της MedCruise (Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας τη...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-01-2015 (Ο.Λ...

2015-01-18
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-01-2015 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 19-01-2015 Ένα ακόμα σημαντικό έργο της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά μπήκε στο δρόμο της ολοκλήρωσής...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03-01-2015 (Ο.Λ...

2015-01-02
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03-01-2015 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 03-01-2015 Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο του 2015, το MSC SINFONIA, υποδέχθηκε σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-12-2014 (Ο.Λ...

2014-12-29
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-12-2014 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 29-12-2014 Όπως κάθε χρόνο ο ΟΛΠ Α.Ε. θα υποδεχθεί τα επιβατικά πλοία που θα δέσουν στο λιμάνι του...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-12-2014 (Ο.Λ...

2014-12-20
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-12-2014 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 20-12-2014 Με τη συμμετοχή του 82,69% των παριστάμενων μετόχων, ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-12-2014 (Ο.Λ...

2014-12-17
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-12-2014 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 17-12-2014 Σχετικά με την ψήφιση από τη Βουλή της επιχειρηματικής – επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ Ο...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-12-2014 (Ο....

2014-12-17
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-12-2014 (Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 18-12-2014 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. συνεχίζει την προσπάθεια για την μετε...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-12-2014 (Ο.Λ...

2014-12-16
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-12-2014 (Ο.Λ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Δελτίο Τύπου Με την χθεσινή άφιξη του κ/ζ Costa Fascinosa άλλη μια τουριστική σαιζόν για το λιμάνι της Κ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-12-2014 (Ο.Λ...

2014-12-15
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-12-2014 (Ο.Λ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Δελτίο Τύπου Κλείσιμο αυλαίας για το λιμάνι της Κέρκυρας με την έλευση του κ/ζ Costa Fascinosa της εταιρ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-12-2014 (Ο....

2014-12-10
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-12-2014 (Ο.Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Θεσσαλονίκη 11/12/2014 Χαμηλότερες χρεώσεις για τα κοντέινερς από την ΟΛΘ ΑΕ μέχρι το τέλος του 2014 Χαμη...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03-12-2014 (Ο.Λ...

2014-12-02
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03-12-2014 (Ο.Λ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Δελτίο Τύπου Στα πλαίσια περιοδείας του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιν...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-12-2014 (Ο.Λ...

2014-12-01
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-12-2014 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 02-12-2014 Για τα φετινά Χριστούγεννα ο ΟΛΠ Α.Ε. στα πλαίσια των πολιτικών κοινωνικής ευθύνης που ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01-12-2014 (Ο.Λ...

2014-11-30
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01-12-2014 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 01-12-2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε κατά 70% μείωση των τελών για τα διερχόμε...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28-11-2014 (2) ...

2014-11-27
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28-11-2014 (2) (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 28-11-2014 Ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Maritime Based Intermodality in Mediterranean: the pres...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28-11-2014 (1) ...

2014-11-27
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28-11-2014 (1) (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 28-11-2014 Αυξητικά κερδοφόρο για τον ΟΛΠ Α.Ε. το 9μηνο του 2014. Αύξηση 111,59% στα χρηματικά του...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-11-2014(Ο.Λ....

2014-11-26
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-11-2014(Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 26-11-2014 Ένα ακόμα έργο της Πολιτιστικής Ακτής αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Πρόκειται για το...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-11-2014(Ο.Λ....

2014-11-25
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-11-2014(Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 26-11-2014 Ένα ακόμα έργο της Πολιτιστικής Ακτής αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Πρόκειται για ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-11-2014(Ο.Λ....

2014-11-24
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-11-2014(Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 25-11-2014 Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε., με θέμα την έγκριση της Σ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-11-2014(Ο.Λ....

2014-11-23
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-11-2014(Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 24-11-2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε το νέο αναθεωρημένο, μετά την απόφαση του...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-11-2014 (Ο....

2014-11-23
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-11-2014 (Ο.Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Θεσσαλονίκη 24/11/2014 Αύξηση – ρεκόρ 27,19% στα λειτουργικά κέρδη της ΟΛΘ ΑΕ Εντυπωσιακές είναι οι οικονο...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-11-2014 (Ο.Λ...

2014-11-23
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-11-2014 (Ο.Λ.ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ)

Αλεξανδρούπολη 24-11-2014 Ο Ο.Λ.Α. στην 8η Διεθνή Έκθεση Μεταφορών και Logistics Ο Οργανισμός Λιμένος ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-11-2014 (Ο....

2014-11-20
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-11-2014 (Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 21-11-2014 Εθιμοτυπική επίσκεψη στο κρουαζιερόπλοιο Costa NeoRiviera που προσέγγισε ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-11-2014 (Ο.Λ...

2014-11-20
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-11-2014 (Ο.Λ. Βολου)

Βόλος 20-11- 2014 Πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο της SAIL TRAINING INTERNATIONAL στη LA CORUNNA της Ισ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-11-2014(Ο.Λ....

2014-11-19
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-11-2014(Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 20-11-2014 Ο ΟΛΠ ΑΕ και οι διακρατικοί εταίροι του Ευρωπαϊκού έργου CustomMed συμμετείχαν στην Τεχ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-11-2014 (Ο....

2014-11-16
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-11-2014 (Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 17-11-2014 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. εφαρμόζει εδώ και αρκετά χρόνια μ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-11-2014 (Ο....

2014-11-13
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-11-2014 (Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 14-11-2014 Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στα πλαίσια ...

«
»

Τα μέλη μας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας