1

Ε.ΛΙΜ.Ε.

Περισσότερα

2

Λιμάνια-Μέλη

Περισσότερα

3

4

Κρουαζιέρα

Περισσότερα


5

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Περισσότερα

6

Άρθρα/Ομιλίες

Περισσότερα

7

Λιμενική Βιβλιογραφία

Περισσότερα

8

Λιμενική Πολιτική

Περισσότερα

 • Η Ε.ΛΙΜ.Ε
 • Τομείς Δραστηριότητας
 • Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδας είναι εταιρία αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Στόχος είναι ο συντονισμός των μελών της με σκοπό την ανάπτυξη λιμενικής πολιτικής ,τη συμμέτοχη των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την δημιουργία εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Ένωση είναι οι παρακάτω:

Μεταφορές, Ναυτιλία, Ανθρώπινο δυναμικό, Περιβάλλον, Διεθνείς Σχέσεις, Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αναλύονται ως εξής:

Περισσότερα

foto anom_2011Ο Γιώργος Ανωμερίτης γεννήθηκε και διαμένει στη Ν. Σμύρνη. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σημαντική εμπειρία ως Διευθύνων Σύμβουλος ή Πρόεδρος στη διοίκηση μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Eταιρειών μεταξύ των οποίων Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος, η Αγροτική Ασφαλιστική, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) κ.α.

Περισσότερα

elime poseidonia

elime logo

Η Λιμενική βιομηχανία με όλες τις επί μέρους δραστηριότητές της, έχουν από την λειτουργική τους φύση μία παγκοσμιότητα.

Οι εξελίξεις στην Παγκόσμια Λιμενική βιομηχανία είναι ραγδαίες και επομένως οι Λιμενικοί Οργανισμοί πρέπει να δείχνουν την απαιτούμενη εξωστρέφεια έτσι ώστε αυτές να επικοινωνούνται κατάλληλα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η ΕΛΙΜΕ και τα Λιμάνια – Μέλη της έχουν σαν στρατηγική επιλογή την συμμετοχή τους είτε συνολικά (μέσω της ΕΛΙΜΕ), είτε μεμονωμένα (σαν ανεξάρτητοι Λιμενικοί Οργανισμοί), σε Εθνικές και Διεθνείς εκδηλώσεις, με σκοπό την διαφήμιση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με την παγκόσμια Λιμενική Κοινότητα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 • Παντής Ιωάννης , Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ Α.Ε, εκτελεστικό μέλος
 • Μακρής Δημήτριος , Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε, εκτελεστικό μέλος
 • Κανταράς Αναστάσιος , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο.Λ.Θ Α.Ε., μη εκτελεστικό μέλος
 • Λαζαρίδης Γεώργιος , μη εκτελεστικό μέλος
 • Μέλλιος Κωνσταντίνος , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Τοζίδης Γεώργιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Βλάχος Άγγελος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τανταλίδης Λάζαρος , εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Θηρίου Δημήτριος , εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημαρέλλος Γιώργος, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει Ελεύθερη Ζώνη, ενώ εντός της λιμενικής περιοχής είναι εγκατεστημένα:

 • Τελωνείο
 • Σταθμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου
 • Γενικό Χημείο του Κράτους
 • Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος
 • Πυροσβεστικός Σταθμός
 • Πλοηγική Υπηρεσία
 • Εταιρίες Ρυμουλκών (Επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα και VHF Κανάλι 8)
 • Εταιρίες Lashing/Unlashing

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει χαρακτηριστικά που του προσδίδουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει:

 • Εξαιρετική οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα
 • Λειτουργία Ελεύθερης Ζώνης (Ελέγχου Τύπου I), σύμφωνα με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία
 • Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων που λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου με ενιαία τιμή (Flat Rates)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
 • Συμβατικό λιμάνι που λειτουργεί σε δύο βάρδιες, χωρίς υπερωριακή προσαύξηση
 • Αποθηκευτικές ατέλειες για φορτία υπό διαμετακόμιση
 • Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, σε περιπτώσεις διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων φορτίων, με ποσοστά εκπτώσεων επί του Τιμολογίου
 • Απεριόριστη χρονική διάρκεια αποθήκευσης στην Ελεύθερη Ζώνη
 • Μεταφόρτωση φορτίων από πλοίο σε πλοίο, απευθείας ή μέσω κρηπιδωμάτων, χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις (transshipment)
 • Ύπαρξη διπλών/τριπλών σιδηροδρομικών γραμμών κατά μήκος όλων των κρηπιδωμάτων
 • Διευκολύνσεις Ro-Ro στο συμβατικό λιμάνι και στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων
 • Συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τα διακινούμενα φορτία
 • Διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (Πίνακας ΙΜΟ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας
 • Περιβαλλοντική πιστοποίηση PERS από την ECOPORTS Foundation
 • Λιμενεργατικό προσωπικό πιστοποιημένο κατά ISO 9002 και εκπαιδευμένο σύμφωνα με το PDP πρόγραμμα του ILO
 • Συνθήκες Ασφάλειας σύμφωνα με τον κώδικα ISPS και Τμήμα Φύλαξης που εξασφαλίζει την ασφάλεια του λιμανιού 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Δύο κρουαζιερόπλοια την ερχό...

2015-10-09
Δύο κρουαζιερόπλοια την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη

Άλλα δύο κρουαζιερόπλοια θα υποδεχτεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη 13 Οκτωβρί...

Silver Spirit

2015-10-07
Silver Spirit

Το κρουαζιερόπλοιο “Silver Spirit” στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση...

2015-10-07
Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, η προγραμματισμέν...

ΟΛΚΕ - Στατιστικά Κρουαζιέρα...

2015-10-07
ΟΛΚΕ - Στατιστικά Κρουαζιέρας Σεπτέμβριος 2015

O φετινός Σεπτέμβριος για το λιμάνι της Κέρκυρας καταγράφεται ως ο μήνας με την υψηλότερη επίδοση σε αφίξεις ε...

Κόμβος Νέου Λιμένα...

2015-10-06
Κόμβος Νέου Λιμένα

Με απόφαση της Διοίκησης του Ο.Λ.Κ.Ε Α.Ε. δημοπρατήθηκε στον χώρο του Λιμανιού της Κέρκυρας το έργο ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟ...

Τρία κρουαζιερόπλοια το ερχό...

2015-10-02
Τρία κρουαζιερόπλοια το ερχόμενο τριήμερο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Τρία κρουαζιερόπλοια καταπλέουν το ερχόμενο τριήμερο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. ...

Ολοκλήρωση του 2ου Προγράμμα...

2015-10-02
Ολοκλήρωση του 2ου Προγράμματος τεχνικής ικανότητας κατά ΙSO/ΙΕC 17024

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του εξέφρασε κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε., ο Πρόεδρος του Εμπορικού & ...

Το “Berlin” για πρώτη φορά σ...

2015-09-28
Το “Berlin” για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

Το κρουαζιερόπλοιο “Berlin” με 261 επιβάτες κυρίως από τη Γαλλία θα «δέσει» για πρώτη φορά στο λιμάνι της Θεσσ...

Θεσσαλονίκη - Λιμάνι: Τόπος ...

2015-09-17
Θεσσαλονίκη - Λιμάνι: Τόπος και Πύλη Πολιτισμού

Η Προβλήτα Α΄ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαχρονικό σταυροδρόμι πολιτισμού, χώρος ζωντανός και φιλόξενος, αγ...

Αναβάθμιση του τεχνητού φωτι...

2015-09-17
Αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού του Ο.Λ.Π.

Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς δημόσιου ανοι...

ΟΛΗ - Hellenic Responsible B...

2015-09-17
ΟΛΗ - Hellenic Responsible Business Awards 2015

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. εξακολουθεί να αποσπά διακρίσεις για τα έργα, τις ιδέες, τις πρωτοβουλίες,...

Το ειδικό βραβείο της ΔΕΘ-HE...

2015-09-14
Το ειδικό βραβείο της ΔΕΘ-HELEXPO στην ΟΛΘ ΑΕ

Το ειδικό βραβείο στην 80ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απένειμε η ΔΕΘ-HELEXPO στην ΟΛΘ ΑΕ. Το βραβείο παρέδωσε ...

ΟΛΗ - 5.000 χαμόγελα...

2015-09-14
ΟΛΗ - 5.000 χαμόγελα

Στο λιμάνι του Ηρακλείου χθες Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015 κατέπλευσαν τα κρουαζιερόπλοια Celestyal Olymp...

Αφίξεις στο λιμάνι της Θεσσα...

2015-09-11
Αφίξεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Πέντε κρουαζιερόπλοια την ερχόμενη εβδομάδα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ...

Στατιστικά Κρουαζιέρας Αύγου...

2015-09-09
Στατιστικά Κρουαζιέρας Αύγουστος 2015

Με σταθερή πορεία κινείται η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας την φετινή περίοδο με τις αφίξεις των επιβατών...

Επισκέψεις στο περίπτερο της...

2015-09-07
Επισκέψεις στο περίπτερο της ΟΛΘ ΑΕ στη ΔΕΘ

Το περίπτερο της ΟΛΘ ΑΕ στην 80ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσί...

Εγκαίνια του περιπτέρου της ...

2015-09-05
Εγκαίνια του περιπτέρου της ΟΛΘ ΑΕ στη ΔΕΘ

Εγκαινιάστηκε σήμερα το περίπτερο της ΟΛΘ ΑΕ στην 80ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Περίπτερο 16, stand 21) από ...

Η ΟΛΘ ΑΕ στη ΔΕΘ 2015...

2015-09-02
Η ΟΛΘ ΑΕ στη ΔΕΘ 2015

Το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου της ΟΛΘ ΑΕ στη ΔΕΘ

Το “ Serenissima” αύριο στο ...

2015-09-01
Το “ Serenissima” αύριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Το πλοίο “Serenissima” με 82 επιβάτες κυρίως από τη Νέα Ζηλανδία φτάνει αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 6:4...

ΟΛΘ - Άνοδος του κύκλου εργα...

2015-08-28
ΟΛΘ - Άνοδος του κύκλου εργασιών για το Α’ εξάμηνο του 2015

Με άνοδο του κύκλου εργασιών έκλεισε το Α’ εξάμηνο του 2015 για την ΟΛΘ ΑΕ. Από τις οικονομικές καταστάσεις τη...

ΟΛΚΕ - Δυναμικός Σεπτέμβριος...

2015-08-27
ΟΛΚΕ - Δυναμικός Σεπτέμβριος με 66 κρουαζιερόπλοια και 100.000 επιβάτες

Η εξέλιξη των αφίξεων επισκεπτών με κρουαζιερόπλοια τον Αύγουστο όσο και ο προγραμματισμός ελλιμενισμού κρουαζ...

ΟΛΠ Α.Ε. - Ενισχυμένη Κερδοφ...

2015-08-27
ΟΛΠ Α.Ε. - Ενισχυμένη Κερδοφορία το α΄ εξάμηνο

Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 οι οποίες συ...

Στατιστικά Κρουαζιέρας Ιούλι...

2015-08-05
Στατιστικά Κρουαζιέρας Ιούλιος 2015 - Στατιστικά 1ου 7μήνου 2015

Στα περσινά επίπεδα κυμάνθηκε η επιβατική κίνηση της Κρουαζιέρας στο λιμάνι της Κέρκυρας για τον μήνα Ιούλιο, ...

Πρόγραμμα κρουαζιέρας με 58 ...

2015-07-24
Πρόγραμμα κρουαζιέρας με 58 κρουαζιερόπλοια τον Αύγουστο

Η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα κορυφώνεται τους επόμενους 2 μήνες και το λιμάνι της Κέρκυρας αναμένεται να ...

Στατιστικά Κρουαζιέρας Ιούνι...

2015-07-08
Στατιστικά Κρουαζιέρας Ιούνιος 2015

Η δυναμική που είχε προδιαγραφεί τον προηγούμενο μήνα συνεχίστηκε με το λιμάνι της Κέρκυρας να καταγράφει και ...

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Econships...

2015-06-30
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Econships 2015

Στην Χίο, από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Econships 2015 για την Να...

ΟΛΚΕ - Με 60 προσεγγίσεις κρ...

2015-06-29
ΟΛΚΕ - Με 60 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ο Ιούλιος

Ο φετινός Ιούλιος βρίσκει την χώρα μας στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος με την τουριστική σαιζόν να ...

Τακτική Γενική Συνέλευση των...

2015-06-24
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. στο Ξενοδοχείο Ν.J.V. Athens Plaz...

ΟΛΗ - Στήριξη στο ΚΕΘΕΑ – Α...

2015-06-24
ΟΛΗ - Στήριξη στο ΚΕΘΕΑ – ΑΡΙΑΔΝΗ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στηρίζει τις εκδηλώσεις του Κέντρο...

Εξαγωγική δραστηριότητα μέσω...

2015-06-23
Εξαγωγική δραστηριότητα μέσω του Λιμένος Ηγουμενίτσας

"Εξαγωγική δραστηριότητα μέσω του Λιμένος Ηγουμενίτσας - Τοπική Παραγωγή - Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών την...

Στο Ηράκλειο, το κρουαζιερόπ...

2015-06-17
Στο Ηράκλειο, το κρουαζιερόπλοιο QUEEN VICTORIA

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε σήμερα 17 Ιουνίου 2015 για πρώτη φορά (maiden call) το κρουαζιερόπλοιο “QU...

Εν Πλω 2015

2015-06-16
Εν Πλω 2015

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στο τετραήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Εν Πλω 2015» τ...

Τακτική Γενική Συνέλευση των...

2015-06-13
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Οργανισμού

Συγκλήθηκε νομίμως υπό την Προεδρία του Προέδρου του κ. Γιώργου Ανωμερίτη η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχ...

Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Σ...

2015-06-12
Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. κατά το οποίο συζητήθηκαν ως ενημερωτικά θέματα: ...

Ευχαριστήρια προσωπική επιστ...

2015-06-12
Ευχαριστήρια προσωπική επιστολή της Κας Isabelle Ryckbost

H Γενική Γραμματέας της ESPO (Οργανισμού Λιμένων Ευρώπης) κα Isabelle Ryckbost απέστειλε ευχαριστήρια προσωπικ...

Ανακοίνωσης της αποχώρησής τ...

2015-06-10
Ανακοίνωσης της αποχώρησής του Γ. Ανωμερίτη

Μετά από μακρά θητεία, όπως ήδη είχε ανακοινώσει από τον Φεβρουάριο 2015, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο...

Τελικό Συνέδριο του έργου ME...

2015-06-10
Τελικό Συνέδριο του έργου MED-PCS στην Ταραγόνα, Ισπανία

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των 2 Ελλήνων Εταίρων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας...

Στατιστικά στοιχεία Κρουαζιέ...

2015-06-09
Στατιστικά στοιχεία Κρουαζιέρας Μάιος 2015 – Επίσημη πρώτη του νέου Προβλήτα Κρουαζιερόπλοιων

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε το λιμάνι της Κέρκυρας όσον αφορά την επισκεψιμότητα επιβατών πλοίων τον Μάιο ενώ...

Στο λιμάνι του Ηρακλείου το ...

2015-06-04
Στο λιμάνι του Ηρακλείου το CELESTYAL ODYSSEY

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015, για πρώτη φορά (maiden call), το κρουαζιερόπ...

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντο...

2015-06-04
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ο ΟΛΠ Α.Ε. τιμάει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με δύο μεγάλα έργα. Ο ΟΛΠ Α.Ε., ο οποίος έχει αναγνωρισθε...

«
»

Τα μέλη μας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας