1

Ε.ΛΙΜ.Ε.

Περισσότερα

2

Λιμάνια-Μέλη

Περισσότερα

3

4

Κρουαζιέρα

Περισσότερα


5

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Περισσότερα

6

Άρθρα/Ομιλίες

Περισσότερα

7

Λιμενική Βιβλιογραφία

Περισσότερα

8

Λιμενική Πολιτική

Περισσότερα

 • Η Ε.ΛΙΜ.Ε
 • Τομείς Δραστηριότητας
 • Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδας είναι εταιρία αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Στόχος είναι ο συντονισμός των μελών της με σκοπό την ανάπτυξη λιμενικής πολιτικής ,τη συμμέτοχη των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την δημιουργία εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Ένωση είναι οι παρακάτω:

Μεταφορές, Ναυτιλία, Ανθρώπινο δυναμικό, Περιβάλλον, Διεθνείς Σχέσεις, Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αναλύονται ως εξής:

Περισσότερα

foto anom_2011Ο Κούβαρης Ιωάννης, γεννήθηκε και διαμένει στην Αθήνα. Έχει αποφοιτήσει από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο Rostock Universität με τον τίτλο Οικονομολόγος –Μηχανικός (Diplom Ingenieur Öconom) με ειδίκευση στις Θαλάσσιες Μεταφορές και στη Διαχείριση Λιμένων.

Περισσότερα

elime poseidonia

elime logo

Η Λιμενική βιομηχανία με όλες τις επί μέρους δραστηριότητές της, έχουν από την λειτουργική τους φύση μία παγκοσμιότητα.

Οι εξελίξεις στην Παγκόσμια Λιμενική βιομηχανία είναι ραγδαίες και επομένως οι Λιμενικοί Οργανισμοί πρέπει να δείχνουν την απαιτούμενη εξωστρέφεια έτσι ώστε αυτές να επικοινωνούνται κατάλληλα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η ΕΛΙΜΕ και τα Λιμάνια – Μέλη της έχουν σαν στρατηγική επιλογή την συμμετοχή τους είτε συνολικά (μέσω της ΕΛΙΜΕ), είτε μεμονωμένα (σαν ανεξάρτητοι Λιμενικοί Οργανισμοί), σε Εθνικές και Διεθνείς εκδηλώσεις, με σκοπό την διαφήμιση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με την παγκόσμια Λιμενική Κοινότητα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 • Παντής Ιωάννης , Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ Α.Ε, εκτελεστικό μέλος
 • Μακρής Δημήτριος , Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε, εκτελεστικό μέλος
 • Καρδαράς Παναγιώτης, μη εκτελεστικό μέλος
 • Μπίκας Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Μέλλιος Κωνσταντίνος , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Τοζίδης Γεώργιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Βλάχος Άγγελος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τανταλίδης Λάζαρος , εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Θηρίου Δημήτριος , εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημαρέλλος Γιώργος, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει Ελεύθερη Ζώνη, ενώ εντός της λιμενικής περιοχής είναι εγκατεστημένα:

 • Τελωνείο
 • Σταθμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου
 • Γενικό Χημείο του Κράτους
 • Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος
 • Πυροσβεστικός Σταθμός
 • Πλοηγική Υπηρεσία
 • Εταιρίες Ρυμουλκών (Επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα και VHF Κανάλι 8)
 • Εταιρίες Lashing/Unlashing

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει χαρακτηριστικά που του προσδίδουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει:

 • Εξαιρετική οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα
 • Λειτουργία Ελεύθερης Ζώνης (Ελέγχου Τύπου I), σύμφωνα με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία
 • Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων που λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου με ενιαία τιμή (Flat Rates)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
 • Συμβατικό λιμάνι που λειτουργεί σε δύο βάρδιες, χωρίς υπερωριακή προσαύξηση
 • Αποθηκευτικές ατέλειες για φορτία υπό διαμετακόμιση
 • Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, σε περιπτώσεις διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων φορτίων, με ποσοστά εκπτώσεων επί του Τιμολογίου
 • Απεριόριστη χρονική διάρκεια αποθήκευσης στην Ελεύθερη Ζώνη
 • Μεταφόρτωση φορτίων από πλοίο σε πλοίο, απευθείας ή μέσω κρηπιδωμάτων, χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις (transshipment)
 • Ύπαρξη διπλών/τριπλών σιδηροδρομικών γραμμών κατά μήκος όλων των κρηπιδωμάτων
 • Διευκολύνσεις Ro-Ro στο συμβατικό λιμάνι και στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων
 • Συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τα διακινούμενα φορτία
 • Διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (Πίνακας ΙΜΟ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας
 • Περιβαλλοντική πιστοποίηση PERS από την ECOPORTS Foundation
 • Λιμενεργατικό προσωπικό πιστοποιημένο κατά ISO 9002 και εκπαιδευμένο σύμφωνα με το PDP πρόγραμμα του ILO
 • Συνθήκες Ασφάλειας σύμφωνα με τον κώδικα ISPS και Τμήμα Φύλαξης που εξασφαλίζει την ασφάλεια του λιμανιού 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Σύνδεση με την ΠΑΘΕ και την ...

2015-11-26
Σύνδεση με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό

Κοινή συνέντευξη Τύπου, με αφορμή το σύμφωνο συνεργασίας για το έργο «Ολοκλήρωση σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα ...

Συνάντηση με την Αντιπεριφερ...

2015-11-26
Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και υπεύθυνη για θέματα Αναπτυξιακού Προγρ...

Αύξηση 47% των κερδών προ φό...

2015-11-25
Αύξηση 47% των κερδών προ φόρων στο 9μηνο του 2015

Τις οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου ενέκρινε το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. στη σημερινή συνεδρίαση σύμφωνα με τις οπ...

Συναντήσεις με φορείς της Λι...

2015-11-24
Συναντήσεις με φορείς της Λιμενικής Κοινότητας της Ανκόνας

Στα πλαίσια ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών με λιμένες που συνδέεται άμεσα το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ο Πρό...

Πρόσκληση σε συνέντευξη Τύπο...

2015-11-24
Πρόσκληση σε συνέντευξη Τύπου

Κοινή συνέντευξη Τύπου, με αφορμή το σύμφωνο συνεργασίας για το έργο «Ολοκλήρωση σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα ...

Αδειοδότηση Υδατοδρομίου Παξ...

2015-11-23
Αδειοδότηση Υδατοδρομίου Παξών

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. μετά την επιτυχή αδειοδότηση του Υδατοδρομίου Κέρκυρας (τον Δεκέμβριο του...

Πιστοποίηση ISO 14001 έλαβε ...

2015-11-23
Πιστοποίηση ISO 14001 έλαβε η ΟΛΘ ΑΕ

Πιστοποίηση ISO 14001:04 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει έλαβε η ΟΛΘ ΑΕ. ...

ΟΛΘ Α.Ε. - «Λιμάνι: Τόπος κα...

2015-11-19
ΟΛΘ Α.Ε. - «Λιμάνι: Τόπος και Πύλη Πολιτισμού»

Προβολή της μικρού μήκους ταινίας Ellis του JR με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ ντε Νίρο Προβλήτα Α΄, Κυριακή 22 Νο...

ΟΛΚΕ - Εγκαίνια νέας προβλήτ...

2015-11-19
ΟΛΚΕ - Εγκαίνια νέας προβλήτας κρουαζιεροπλοίων

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά εγκαινίασε σήμερα το πρωί τη νέα προβλήτα κρουαζιεροπλοίω...

ΟΛΘ Α.Ε. - “Costa Pasifica” ...

2015-11-17
ΟΛΘ Α.Ε. - “Costa Pasifica” τελευταίο κρουαζιερόπλοιο για φέτος

Το “Costa Pasifica” είναι το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο που θα «δέσει» για φέτος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τ...

Λιμένας Ραφήνας - Αποχετευτι...

2015-11-16
Λιμένας Ραφήνας - Αποχετευτικός Αγωγός

Στο λιμάνι της Ραφήνας έχουν ξεκινήσει τα έργα για το Νέο Αποχετευτικό αγωγό ο οποίος διέρχεται την κατωφέρει...

ΟΛΘ Α.Ε. - Παρουσίαση του ma...

2015-11-16
ΟΛΘ Α.Ε. - Παρουσίαση του master plan στους φορείς της πόλης

Το προσχέδιο του Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (master plan) του Λιμένος της Θεσσαλονίκης σε βάθος 25ετίας,...

Facility Managment Awards 20...

2015-11-04
Facility Managment Awards 2015

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. συνεχίζει να επιβραβεύεται για τις βέλτιστες πρακτικές, τα έργα, τις ιδέες...

Συνάντηση με τη γενική γραμμ...

2015-11-04
Συνάντηση με τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο του ΔΣ, Γιάννη Παντή και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΘ ΑΕ, Δημήτρη Μακρή,...

Νέος μόλος κρουαζιεροπλοίων...

2015-11-03
Νέος μόλος κρουαζιεροπλοίων

Από τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 πμ θα τελεστούν...

Πολιτιστική Ευρωπαϊκή Πρωτεύ...

2015-10-30
Πολιτιστική Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα το 2021

Την υποστήριξη της υποψηφιότητας από την πόλη του Πειραιά ως Πολιτιστική Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα το 2021 με την ε...

Στο Ηράκλειο το AIDA BELLA...

2015-10-30
Στο Ηράκλειο το AIDA BELLA

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 για πρώτη φορά (όγδοο maiden call για το 201...

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ...

2015-10-30
Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ

Επίσκεψη εργασίας του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε...

ΟΛΗ - στρατηγικό έργο «ΠΡΟΔΡ...

2015-10-26
ΟΛΗ - στρατηγικό έργο «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

ΤΠραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία το διήμερο 22-23 Οκτωβρίου 2015, στο Ηράκλειο η τελευταία συνάντηση των ...

Πορεία των έργων της Β΄ Φάσ...

2015-10-26
Πορεία των έργων της Β΄ Φάσης

Την Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα 13:30 μ.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, πραγματοποιήθηκε...

ΟΛΗ - 4.648 cake pops

2015-10-19
ΟΛΗ - 4.648 cake pops

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου, με την συμμετοχή ρεκόρ 1.0...

Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. - Η σύνθεση του...

2015-10-16
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. - Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ύστερα από συνεδρίαση για την συγκρότηση του σε σώ...

Δύο κρουαζιερόπλοια την Κυρι...

2015-10-16
Δύο κρουαζιερόπλοια την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη

Άλλα δύο κρουαζιερόπλοια καταπλέουν μεθαύριο, Κυριακή, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. ...

ΟΛΠ - Υποδοχή επιτελών του Α...

2015-10-16
ΟΛΠ - Υποδοχή επιτελών του Αμερικάνικου Πολεμικού Ναυτικού

Η Διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. και ο Αναπλ. Δ/ντος Συμβούλου κ. Σταύρος Κυραμαργιός, υποδέχθηκαν σήμερα Παρασκευή 16 ...

ΟΛΗ - Συμμετέχουμε … για τον...

2015-10-16
ΟΛΗ - Συμμετέχουμε … για τον προορισμό

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., η σχολή Γαστρονομικών και Τουριστικών Σπουδών Culinary Studi...

ΟΛΑ - Επίσκεψη του υφυπουργο...

2015-10-15
ΟΛΑ - Επίσκεψη του υφυπουργού Υποδομών – Μεταφορών

Τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, ο υφυπουργός Υποδομών – Μεταφορών ...

Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Λ...

2015-10-13
Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.ΛΙΜ.Ε

Πραγματοποιήθηκαν χθες 12 Οκτωβρίου στα κεντρικά Γραφεία του ΟΛΠ Α.Ε, η Τακτική Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ τη...

ΟΛΠ Α.Ε. - η κίνηση στον τομ...

2015-10-13
ΟΛΠ Α.Ε. - η κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά

Με αυξημένους ρυθμούς συνεχίζεται και τους φθινοπωρινούς μήνες η κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας στο λιμάνι ...

Δύο κρουαζιερόπλοια την ερχό...

2015-10-09
Δύο κρουαζιερόπλοια την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη

Άλλα δύο κρουαζιερόπλοια θα υποδεχτεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη 13 Οκτωβρί...

Silver Spirit

2015-10-07
Silver Spirit

Το κρουαζιερόπλοιο “Silver Spirit” στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση...

2015-10-07
Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, η προγραμματισμέν...

ΟΛΚΕ - Στατιστικά Κρουαζιέρα...

2015-10-07
ΟΛΚΕ - Στατιστικά Κρουαζιέρας Σεπτέμβριος 2015

O φετινός Σεπτέμβριος για το λιμάνι της Κέρκυρας καταγράφεται ως ο μήνας με την υψηλότερη επίδοση σε αφίξεις ε...

Κόμβος Νέου Λιμένα...

2015-10-06
Κόμβος Νέου Λιμένα

Με απόφαση της Διοίκησης του Ο.Λ.Κ.Ε Α.Ε. δημοπρατήθηκε στον χώρο του Λιμανιού της Κέρκυρας το έργο ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟ...

Τρία κρουαζιερόπλοια το ερχό...

2015-10-02
Τρία κρουαζιερόπλοια το ερχόμενο τριήμερο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Τρία κρουαζιερόπλοια καταπλέουν το ερχόμενο τριήμερο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. ...

Ολοκλήρωση του 2ου Προγράμμα...

2015-10-02
Ολοκλήρωση του 2ου Προγράμματος τεχνικής ικανότητας κατά ΙSO/ΙΕC 17024

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του εξέφρασε κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε., ο Πρόεδρος του Εμπορικού & ...

Το “Berlin” για πρώτη φορά σ...

2015-09-28
Το “Berlin” για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

Το κρουαζιερόπλοιο “Berlin” με 261 επιβάτες κυρίως από τη Γαλλία θα «δέσει» για πρώτη φορά στο λιμάνι της Θεσσ...

Άρχοντας Πρωτέκδικος της Μεγ...

2015-09-19
Άρχοντας Πρωτέκδικος της Μεγάλης Εκκλησίας ο Γ.Ανωμερίτης

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Χίο ανακήρυξε ...

Θεσσαλονίκη - Λιμάνι: Τόπος ...

2015-09-17
Θεσσαλονίκη - Λιμάνι: Τόπος και Πύλη Πολιτισμού

Η Προβλήτα Α΄ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαχρονικό σταυροδρόμι πολιτισμού, χώρος ζωντανός και φιλόξενος, αγ...

Αναβάθμιση του τεχνητού φωτι...

2015-09-17
Αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού του Ο.Λ.Π.

Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς δημόσιου ανοι...

ΟΛΗ - Hellenic Responsible B...

2015-09-17
ΟΛΗ - Hellenic Responsible Business Awards 2015

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. εξακολουθεί να αποσπά διακρίσεις για τα έργα, τις ιδέες, τις πρωτοβουλίες,...

«
»

Τα μέλη μας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας