ESPO Conference2015

1

Ε.ΛΙΜ.Ε.

Περισσότερα

2

Λιμάνια-Μέλη

Περισσότερα

3

4

Κρουαζιέρα

Περισσότερα


5

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Περισσότερα

6

Άρθρα/Ομιλίες

Περισσότερα

7

Λιμενική Βιβλιογραφία

Περισσότερα

8

Λιμενική Πολιτική

Περισσότερα


European maritime Date

 • Η Ε.ΛΙΜ.Ε
 • Τομείς Δραστηριότητας
 • Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδας είναι εταιρία αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Στόχος είναι ο συντονισμός των μελών της με σκοπό την ανάπτυξη λιμενικής πολιτικής ,τη συμμέτοχη των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την δημιουργία εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Ένωση είναι οι παρακάτω:

Μεταφορές, Ναυτιλία, Ανθρώπινο δυναμικό, Περιβάλλον, Διεθνείς Σχέσεις, Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αναλύονται ως εξής:

Περισσότερα

foto anom_2011Ο Γιώργος Ανωμερίτης γεννήθηκε και διαμένει στη Ν. Σμύρνη. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σημαντική εμπειρία ως Διευθύνων Σύμβουλος ή Πρόεδρος στη διοίκηση μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Eταιρειών μεταξύ των οποίων Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος, η Αγροτική Ασφαλιστική, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) κ.α.

Περισσότερα

elime poseidonia

elime logo

Η Λιμενική βιομηχανία με όλες τις επί μέρους δραστηριότητές της, έχουν από την λειτουργική τους φύση μία παγκοσμιότητα.

Οι εξελίξεις στην Παγκόσμια Λιμενική βιομηχανία είναι ραγδαίες και επομένως οι Λιμενικοί Οργανισμοί πρέπει να δείχνουν την απαιτούμενη εξωστρέφεια έτσι ώστε αυτές να επικοινωνούνται κατάλληλα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η ΕΛΙΜΕ και τα Λιμάνια – Μέλη της έχουν σαν στρατηγική επιλογή την συμμετοχή τους είτε συνολικά (μέσω της ΕΛΙΜΕ), είτε μεμονωμένα (σαν ανεξάρτητοι Λιμενικοί Οργανισμοί), σε Εθνικές και Διεθνείς εκδηλώσεις, με σκοπό την διαφήμιση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με την παγκόσμια Λιμενική Κοινότητα


Exantas21042015

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 • Αγγελούδης Στυλιανός, Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ Α.Ε. και Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εκτελεστικό μέλος
 • Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ Α.Ε., εκτελεστικό μέλος
 • Αλίρη Χριστίνα, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αντωνιάδης Χριστόδουλος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αντωνόπουλος Βασίλειος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Χλωρός Αλέξανδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τοπαλίδης Χάρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Τανταλίδης Λάζαρος , εκπρόσωπος των Υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Θηρίου Δημήτριος, εκπρόσωπος των Υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Νέζης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημαρέλλος Γιώργος, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει Ελεύθερη Ζώνη, ενώ εντός της λιμενικής περιοχής είναι εγκατεστημένα:

 • Τελωνείο
 • Σταθμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου
 • Γενικό Χημείο του Κράτους
 • Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος
 • Πυροσβεστικός Σταθμός
 • Πλοηγική Υπηρεσία
 • Εταιρίες Ρυμουλκών (Επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα και VHF Κανάλι 8)
 • Εταιρίες Lashing/Unlashing

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει χαρακτηριστικά που του προσδίδουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει:

 • Εξαιρετική οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα
 • Λειτουργία Ελεύθερης Ζώνης (Ελέγχου Τύπου I), σύμφωνα με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία
 • Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων που λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου με ενιαία τιμή (Flat Rates)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
 • Συμβατικό λιμάνι που λειτουργεί σε δύο βάρδιες, χωρίς υπερωριακή προσαύξηση
 • Αποθηκευτικές ατέλειες για φορτία υπό διαμετακόμιση
 • Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, σε περιπτώσεις διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων φορτίων, με ποσοστά εκπτώσεων επί του Τιμολογίου
 • Απεριόριστη χρονική διάρκεια αποθήκευσης στην Ελεύθερη Ζώνη
 • Μεταφόρτωση φορτίων από πλοίο σε πλοίο, απευθείας ή μέσω κρηπιδωμάτων, χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις (transshipment)
 • Ύπαρξη διπλών/τριπλών σιδηροδρομικών γραμμών κατά μήκος όλων των κρηπιδωμάτων
 • Διευκολύνσεις Ro-Ro στο συμβατικό λιμάνι και στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων
 • Συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τα διακινούμενα φορτία
 • Διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (Πίνακας ΙΜΟ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας
 • Περιβαλλοντική πιστοποίηση PERS από την ECOPORTS Foundation
 • Λιμενεργατικό προσωπικό πιστοποιημένο κατά ISO 9002 και εκπαιδευμένο σύμφωνα με το PDP πρόγραμμα του ILO
 • Συνθήκες Ασφάλειας σύμφωνα με τον κώδικα ISPS και Τμήμα Φύλαξης που εξασφαλίζει την ασφάλεια του λιμανιού 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

pdf-icon2008 pdf-icon2009 pdf-icon2010

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Συνάντηση με εκπροσώπους πλο...

2015-04-16
Συνάντηση με εκπροσώπους πλοιοκτητών εταιρειών στο λιμάνι Ραφήνας

Σήμερα 15/4/2015 με πρωτοβουλία του προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ρ. κ. Γ.Ορκόπουλου, έγινε στα γραφεί...

το κρουαζιερόπλοιο VIKING S...

2015-04-14
το κρουαζιερόπλοιο "VIKING STAR", στο λιμάνι του Πειραιά

H Διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη του ΟΛΠ Α.Ε. υποδέχθηκαν σήμερα Τρίτη 14-04-2015 στο λιμάνι του Πειραιά ...

Δύο νέοι γερανοί στον 4ο προ...

2015-04-08
Δύο νέοι γερανοί στον 4ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Τη λειτουργία δύο νέων ηλεκτροκίνητων περιστρεφόμενων γερανών, που ενδυναμώνουν καθοριστικά τη μηχανολογική υπ...

Κερδοφόρο και το 2014 για το...

2015-04-01
Κερδοφόρο και το 2014 για τον ΟΛΠ Α.Ε.

Εν μέσω αρνητικής συγκυρίας (Συρία, Ουκρανία, Β. Αφρική, Μέση Ανατολή κλπ.), η οποία επηρεάζει τα μεγέθη του χ...

Αδελφοποίηση του λιμένα Πατρ...

2015-04-01
Αδελφοποίηση του λιμένα Πατρών με τον λιμένα Καλινινγκράντ

Με διήμερο εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε η Αδελφοποίηση του λιμένα Πατρών με τον λιμένα Καλινινγκράντ της Ρωσίας. ...

Βραβείο καλύτερου συνεργάτη ...

2015-03-30
Βραβείο καλύτερου συνεργάτη της TEZ TOUR

Η TEZ TOUR, ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Ρωσίας, άδραξε την ευκαιρία της πραγματοπ...

Αύριο στη Θεσσαλονίκη το πρώ...

2015-03-30
Αύριο στη Θεσσαλονίκη το πρώτο κρουαζιερόπλοιο του 2015

Καταπλέει αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 8 το πρωί, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το πρώτο κρουαζιερόπλοιο για το...

Ενημέρωση μετόχων και επενδυ...

2015-03-25
Ενημέρωση μετόχων και επενδυτικού κοινού

Ενημερώνοντας τους μετόχους του και το επενδυτικό κοινό, σχετικά με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγων...

Σημαντική αύξηση στη διακίνη...

2015-03-24
Σημαντική αύξηση στη διακίνηση φορτίων

Σημαντική αύξηση στη διακίνηση φορτίων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πρώτο δίμηνο 2015 Σημαντική αύξηση ...

Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλε...

2015-03-23
Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας Λιμένα Αιγίου

Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας σύμφωνα με το σχέδιο ασφάλειας των εγκαταστάσεων του νέου λιμένα Αιγίου ...

ΟΛΠ Α.Ε. - Νέα σημαντική Συμ...

2015-03-20
ΟΛΠ Α.Ε. - Νέα σημαντική Συμφωνία για την κρουαζιέρα

Κατά τη διάρκεια του Seatrade Miami, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, ο ΟΛΠ Α.Ε. συμφώνησε με την CARNIV...

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημο...

2015-03-19
Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας

Με την παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Θανάση Παναγόπουλου, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η συ...

Ο.Λ.Η. - Tourism Awards 2015...

2015-03-16
Ο.Λ.Η. - Tourism Awards 2015 - «χρυσό» βραβείο

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. συνεχίζει για δεύτερη συναπτή χρονιά να διακρίνεται για την στρατηγική του...

Ο.Λ.Π. - Κοινή πολιτική για ...

2015-03-16
Ο.Λ.Π. - Κοινή πολιτική για την Κρουαζιέρα για το 2016

Την απόφαση τους να συντονίσουν από κοινού τις πολιτικές τους για την κρουαζιέρα από το 2016, συναποφάσισαν ...

Ρεκόρ σε κέρδη και διακίνηση...

2015-03-13
Ρεκόρ σε κέρδη και διακίνηση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 2014

Ρεκόρ σε κέρδη και διακίνηση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 2014 • + 9,15% στον κύκλο εργασιών • + 25,16%...

Oικονομικά στοιχεία αποτελεσ...

2015-03-13
Oικονομικά στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσης του 2014 (Ο.Λ. Βολου)

Στο πλαίσιο απολογισμού της παρούσας Διοίκησης παραθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας κατόπιν της έγ...

Πανευρωπαϊκός Διάλογος για τ...

2015-03-10
Πανευρωπαϊκός Διάλογος για την Κρουαζιέρα

Στον Πανευρωπαϊκό Διάλογο για την Κρουαζιέρα, τα λιμάνια και τον παράκτιο τουρισμό που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκ...

ΟΛΠ - Επιστολή κ. Ανωμερίτη ...

2015-03-09
ΟΛΠ - Επιστολή κ. Ανωμερίτη στην «Κυριακάτικη Δημοκρατία»

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.) κ. Γιώργος Ανωμερίτης, απέστει...

ΟΛΠ. Σχετικά με τα έργα που ...

2015-03-07
ΟΛΠ. Σχετικά με τα έργα που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2007 – 2009

Σχετικά με ποικίλα δημοσιεύματα για πορίσματα ελέγχου επί έργων που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2007 – 200...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-03-2015 (Ο.Λ...

2015-03-06
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-03-2015 (Ο.Λ.ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ)

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης μεταξύ του Προέδρου και Δ/ν...

Ο.Λ.Η. - Κρουαζιέρα - Έναρξη...

2015-03-05
Ο.Λ.Η. - Κρουαζιέρα - Έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00μ.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Λιμέ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-03-2015 (Ο.Λ...

2015-03-05
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-03-2015 (Ο.Λ.ΠΑΤΡΑΣ)

Ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ συνέχισε την αποτελεσματική και κερδοφόρα ανάπτυξη του κατά την 12η Διαχειριστική περίοδο απ...

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ο.Λ.Α....

2015-02-27
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ο.Λ.Α.

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης συμμετέχει σε σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, μέ...

Το Λιμάνι του Πειραιά υποδέχ...

2015-02-27
Το Λιμάνι του Πειραιά υποδέχθηκε σήμερα πλοία της Πολυεθνικής Δύναμης (SNMG2)

Το Λιμάνι του Πειραιά υποδέχθηκε σήμερα πλοία της Πολυεθνικής Δύναμης (SNMG2) που παίρνουν μέρος σε ασκήσεις...

Εγκαίνια της νέας έδρας του ...

2015-02-27
Εγκαίνια της νέας έδρας του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας έδρας του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης παρουσία όλων των τοπ...

Οικονομικά Στοιχεία (2014) Ο...

2015-02-26
Οικονομικά Στοιχεία (2014) Ο.Λ.Α.

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. είναι η εταιρεία στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει εκχωρήσει μ...

Πρωτοβουλίες Ο.Λ.Η....

2015-02-24
Πρωτοβουλίες Ο.Λ.Η.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. είναι μια εταιρεία στην οποία με απόφαση του ελληνικού δημοσίου της έ...

Οικονομικές επιδόσεις της Ο....

2015-02-24
Οικονομικές επιδόσεις της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι οικονομικές επιδόσεις της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για το 2014 καθώς καταγράφεται σημαντική...

Συμμετοχή του ΟΛΑ στην Επιτρ...

2015-02-19
Συμμετοχή του ΟΛΑ στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου SETRACON

Αλεξανδρούπολη 19-02-2015 Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο χρηματοδο...

Οικονομικά Στοιχεία (2013) Ο...

2015-02-12
Οικονομικά Στοιχεία (2013) Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας

Ραφήνα 12/02/2014 Η Διοίκηση της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε μέσω στοχευμένων ενεργειών της κατόρθωσε να αμβλύνει τις συν...

Επιστολή διαμαρτυρίας...

2015-02-12
Επιστολή διαμαρτυρίας

Επιστολή διαμαρτυρίας προς εβδομαδιαία εφημερίδα, η οποία δημοσίευσε ψευδή και συκοφαντικά στοιχεία ανώνυμου...

Υποδοχή πολεμικών πλοίων της...

2015-02-12
Υποδοχή πολεμικών πλοίων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το λιμάνι του Πειραιά υποδέχεται από σήμερα τρία πλοία του πολεμικού ναυτικού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίν...

Κρουαζιέρα στον Πειραιά - Πο...

2015-02-10
Κρουαζιέρα στον Πειραιά - Πολιτικές Ανάπτυξης

Στη σύσκεψη της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων Πειραιά με θέμα «Κρουαζιέρα στον Πειραιά-Πολιτικές ...

Τιμητική διάκριση του Ο.Λ.Π....

2015-02-06
Τιμητική διάκριση του Ο.Λ.Π.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. απέσπασε τιμητική διάκριση από τα επιχειρηματικά βραβεία «ΧΡΗΜΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2014» ως η καλύ...

Στοιχεία διακίνησης από τον ...

2015-02-03
Στοιχεία διακίνησης από τον Ο.Λ.Π. κατά το 2014

Τα στοιχεία διακίνησης επιβατών, οχημάτων και φορτίων από το Λιμάνι του Πειραιά κατά το 2014 παρουσίασε η Δι...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-02-2015 (Ο.Λ...

2015-02-01
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-02-2015 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 02-02-2015 Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δικτύου Λιμένων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας στις...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-01-2015 (Ο.Λ...

2015-01-28
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-01-2015 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 29-01-2015 Στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της MedCruise (Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας τη...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-01-2015 (Ο.Λ...

2015-01-18
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-01-2015 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 19-01-2015 Ένα ακόμα σημαντικό έργο της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά μπήκε στο δρόμο της ολοκλήρωσής...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03-01-2015 (Ο.Λ...

2015-01-02
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03-01-2015 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 03-01-2015 Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο του 2015, το MSC SINFONIA, υποδέχθηκε σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-12-2014 (Ο.Λ...

2014-12-29
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-12-2014 (Ο.Λ. Πειραιως)

Πειραιάς 29-12-2014 Όπως κάθε χρόνο ο ΟΛΠ Α.Ε. θα υποδεχθεί τα επιβατικά πλοία που θα δέσουν στο λιμάνι του...

«
»

Τα μέλη μας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας