Διαφύλαξη της ανάπτυξης βιώσιμης δραστηριότητας της κρουαζιέρας - προτεραιότητα για τους ευρωπαϊκούς λιμένες

Η βιωσιμότητα της δραστηριότητας κρουαζιέρας στην Ευρώπη βρίσκεται επί του παρόντος υπό πίεση και οι ευρωπαϊκοί λιμένες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά αυτές τις ανησυχίες. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι ένα από τα βασικά σημεία που έχουν καταστήσει πολλές ευρωπαϊκές πόλεις ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς και αντίστοιχα τα λιμάνια τους είναι ή έχουν γίνει πολύ ελκυστικοί λιμένες κρουαζιέρας. Οι ευρωπαϊκοί φορείς διαχείρισης λιμένων παρ΄όλο που αισθάνονται ευτυχείς να αποτελούν την πύλη πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, ταυτόχρονα κατανοούν ότι πρέπει να κάνουν ό, τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για να διατηρήσουν τη δραστηριότητα αυτή βιώσιμη και αποδεκτή για τον τοπικό πληθυσμό.

Τους τελευταίους μήνες, το Cruise and Ferry Port Network  της ESPO αντιπροσωπεύει την προσπάθεια μιας πορείας προς τα εμπρός. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα αποσκοπεί να εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι για τους ευρωπαϊκούς λιμένες να διατηρήσουν όλες τις λιμενικές τους δραστηριότητες βιώσιμες και τι μπορεί να γίνει για να ενισχυθεί η ισορροπημένη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κρουαζιερόπλοιων στους ευρωπαϊκούς λιμένες.

"Δεδομένης της σημερινής πίεσης που ασκείται στην επιχείρηση κρουαζιέρας στούς ευρωπαϊκούς λιμένες, είναι σημαντικό οι φορείς διαχείρισης λιμένων να καταστήσουν σαφή τα πράγματα. Οι ευρωπαϊκοί λιμένες από την φύση τους έχουν σαν  αποστολή να συνδυάζουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες αλλά και ευρύτερες κοινωνικές ευθύνες. Όλες οι δραστηριότητες στο λιμάνι, όπως και αυτή της κρουαζιέρας θα  πρέπει να εξετάζονται μέσα από αυτή την προοπτική. Ακόμα κι αν το θέμα του κορεσμού του τουρισμού μπορεί να διαφέρει από λιμάνι σέ λιμάνι, όλα τα λιμάνια πιστεύουν ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα οποιασδήποτε δραστηριότητας κρουαζιέρας πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν μικρότερο. Πρέπει να διατηρηθεί το περιβαλλοντική ευαισθησία του ναυτιλιακού τομέα και οι γραμμές κρουαζιέρας θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον, ο διάλογος με τις γραμμές κρουαζιέρας, την τοπική κοινότητα και τους τουριστικούς προορισμούς βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ισορροπημένης ανάπτυξης της επιχείρησης κρουαζιέρας στην Ευρώπη. Τέλος, πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και τις εξωτερικές επιδράσεις είναι καθοριστική για τους λιμένες ώστε να διατηρήσουν την άδεια λειτουργίας τους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Cruise and Ferry Port Network της ESPO ιδρύθηκε το 2014. Αποτελείται από εκπροσώπους λιμένων και λιμενικών Ενώσεων της ESPO και όλων των ευρωπαϊκών περιφερειακών οργανώσεων κρουαζιερόπλοιων. Βασίζεται σε μία συμφωνία συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την καθιέρωση της ESPO ως επίσημης φωνής των λιμένων κρουαζιέρας και πορθμείων προς τους διαμορφωτές πολιτικής της ΕΕ.

Το 2014, το Δίκτυο άρχισε να επεξεργάζεται κώδικα ορθών πρακτικών για λιμένες κρουαζιερόπλοιων και πορθμείων που δημοσιεύθηκε σαν τελικό κείμενο αρχών για την κρουαζιέρα στην Ευρώπη τον Ιούνιο του 2016.

Read 5 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας