Πιστοποίηση του Ι.Λ.Κ. “ΕΞΑΝΤΑΣ” από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.ΛΙΜ.Ε. και του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης “ΕΞΑΝΤΑΣ”, στην κοινή τους Συνεδρίαση που έγινε σήμερα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκτός από τα τρέχοντα θέματα λιμενικής διακυβέρνησης που τους απασχόλησαν, ενημερώθηκαν και ανακοινώνουν την πιστοποίηση του Ι.Λ.Κ. “ΕΞΑΝΤΑΣ” από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, καθώς και τη διαχειριστική επάρκεια ΕΛΟΤ 1429:2008, κατηγορίας Γ΄.

Έτσι, το Ι.Λ.Κ. “ΕΞΑΝΤΑΣ” από τώρα και στο εξής, θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες πιστοποιημένης λιμενικής κατάρτισης σε εργαζόμενους, όπως απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας.

Read 1004 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς