Την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021, παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο Ηρακλείου, παρουσίας εκπροσώπων του Προορισμού, τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Βάσης του Προορισμού με βάση τα κριτήρια Αειφορίας από τον Διευθυντή Μεσογείου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), Δρ Ιωάννη Παππά. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε το τελικό στάδιο μιας μακροχρόνιας διαδικασίας, αναλυτικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης, που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το GSTC, με την στενή συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ ΑΕ), ενώ συγχρηματοδοτήθηκε σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας (CLIA). Επιπλέον, αποτελεί μέρος ενός καινοτόμου σχεδίου συνεργασίας των φορέων αυτών για την εκτίμηση της αειφορίας δύο ελληνικών Προορισμών, Ηρακλείου και Κέρκυρας, καθώς και τη διαμόρφωση πλάνου για ένα μέλλον αειφόρου τουρισμού, μέσα από το εφαρμοζόμενο σχήμα συγχρηματοδότησης.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού διαχειρίζεται τα Κριτήρια GSTC, τα παγκόσμια πρότυπα για την αειφορία στα ταξίδια και τον τουρισμό, και δρα ως διεθνής οργανισμός διαπίστευσης για τον αειφόρο τουρισμό. Τα Κριτήρια GSTC Criteria αποτελούν το θεμέλιο του ρόλου του GSTC ως παγκόσμιο Οργανισμό Διαπίστευσης για Προγράμματα Πιστοποίησης που επιβεβαιώνουν πως ξενοδοχεία / εγκαταστάσεις διαμονής, ταξιδιωτικά πρακτορεία και προορισμοί έχουν εγκαθιδρύσει αειφόρες πολιτικές και πρακτικές. Το GSTC δεν πιστοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά παρέχει διαπίστευση σε αυτούς που το κάνουν. Η Αξιολόγηση Προορισμού του GSTC εστιάζει σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες αειφορίας προορισμού: διαχείριση και διακυβέρνηση προορισμού, οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς, της κοινωνίας και ευεξίας των επισκεπτών, συντήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο Προορισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟ επιτυγχάνει ένα σημαντικό βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων των κριτηρίων Αειφόρου Προορισμού του GSTC με βαθμολογία 2.03 (μέγιστο το 3.00) ή 81,04% του ελάχιστου ορίου αριστείας, και η οποία εμπίπτει στα όρια των εξαιρετικών επιδόσεων στο σύνολο βαθμολογίας του Προορισμού. Ειδικότερα, οι επιμέρους βαθμολογίες σε επίπεδο κατηγοριών είναι 2.21 για τον Πολιτισμό, 2.00 για την οικονομική και κοινωνική διάσταση, 1.98 για την διαχείριση και 1.91 για το περιβάλλον. Σε σχέση με τα σημαντικότερα ευρήματα που θα πρέπει να γίνουν στόχος περαιτέρω μελλοντικών ενεργειών για την επίτευξη καλύτερη απόδοσης με όρους αειφορίας και πιθανή μελλοντική πιστοποίηση του προορισμού ως Αειφόρος, είναι ο αναπροσδιορισμός με όρους αειφορίας του συνολικού Τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση περαιτέρω του μεριδίου συμμετοχής του αγρο-διατροφικού τομέα στο προϊόν αυτό, η υποστήριξη της μετάβασης των επιχειρήσεων του κλάδου σε ένα πιο αειφορικό μοντέλο λειτουργίας, η ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα που σχετίζονται με την αειφορία, η δημιουργία και λειτουργία ενός κεντρικού φορέα διαχείρισης του προορισμού, η μεγαλύτερη εξωτερίκευση των αποτελεσμάτων και των δράσεων του προορισμού σε σχέση με την αειφορία (κοινωνία, επισκέπτες, επιχειρήσεις), η καλλιέργεια συνεργασίας, διαβούλευσης, συμμετοχής αλλά και δημιουργίας περισσότερων συνεργατικών σχημάτων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η περεταίρω προστασία της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση του αστικού πρασίνου, η δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία μηχανισμού συλλογής και επεξεργασίας αξιόπιστων δεδομένων του τουρισμού, καθώς και η ενίσχυση της εμπειρίας πολιτισμού και αυθεντικού κρητικού προορισμού, σε συνεργασία του εμπορικού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών, των δομών πολισμού αλλά και της κρουαζιέρας.

Από την μεριά του Δήμου Ηρακλείου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σισαμάκης δήλωσε ότι «το Ηράκλειο είναι μια πόλη που συνδυάζει δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις και στρατηγικές συνεργασίες για την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού.

Ο Δήμος Ηρακλείου δεν θα μπορούσε παρά να ανταποκριθεί άμεσα και στοχευμένα στις προκλήσεις των καιρών και στις νέες προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα του τουρισμού, όπως η ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας, με τη βέλτιστη χρήση περιβαλλοντικών πόρων και σεβασμό στην αυθεντικότητα. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL (Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού ) με σκοπό την αξιολόγηση του τουριστικού προορισμού «Ηράκλειο» με όρους αειφορίας. Κοινή πεποίθηση του Δήμου είναι ότι το Ηράκλειο, με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και τη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, το σεβασμό στην κοινωνική και πολιτιστική αυθεντικότητα της τοπικής κοινότητας, μπορεί και πρέπει να γίνει ένας αξιοβίωτος τόπος για τους δημότες του και ένας βιώσιμος τουριστικός προορισμός για τους επισκέπτες του».

Για λογαριασμό του ΟΛΗ ΑΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παπαδάκης τόνισε ότι “Είναι η πρώτη φορά που ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία αξιολόγησης και είναι ο πρώτος προορισμός μετά το Ντουμπρόβνικ το 2019. Είναι μία υπογραφή συμφωνίας, στρατηγικής και ζωτικής σημασίας. Το Ηράκλειο μαζί με την Κέρκυρα είναι οι δύο προορισμοί που επέλεξε να αξιολογήσει για το 2021 το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου τουρισμού και αυτό είναι τεράστια επιτυχία για την πόλη μας, όπου οφείλεται στην συντονισμένη δράση μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου, έχοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για το Λιμάνι και την πόλη και συνολικά για τον προορισμό που ονομάζεται Ηράκλειο. Η συνεργασία αυτή αποτελεί απόδειξη για το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεργατικών τουριστικών πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της κληρονομιάς και του περιβάλλοντος των αγαπημένων προορισμών του κόσμου για τις μελλοντικές γενιές και τούτη η αξιολόγηση προορισμού της GSTC δείχνει τη συνεχή δέσμευση του ΟΛΗ για τη μετάβαση του τουρισμού προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η αξιολόγηση έγινε βάσει κριτηρίων και μίας μεθοδολογίας, η οποία έχει αναπτύξει ο GSTC και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Το πλαίσιο για την αειφορία είναι πρότυπο σε Παγκόσμιο επίπεδο. Τα βασικά πεδία που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση αναπτύχθηκαν σε 4 άξονες. Το πεδίο του σχεδιασμού, το μέγεθος συμμετοχής αλλά και του οφέλους που υπάρχει από την ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία, η αξιοποίηση των φυσικών ή πολιτιστικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και τέλος η διαχείριση των φυσικών πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι συνεπώς τεράστια επιτυχία για την πόλη μας, τον Δήμο και τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου η αξιολόγηση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού η οποία έκρινε και αξιολόγησε με εξαιρετικές επιδόσεις την κατάσταση του Λιμένος για τον προορισμό Ηράκλειο. Η εφαρμογή της αειφορίας στους τουριστικούς προορισμούς σημαίνει τουριστική ανάπτυξη που διασφαλίζει τη διατήρηση και διαιώνιση της κληρονομιάς του παρελθόντος και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Έτσι η επιτυχία δεν θα μετράται πλέον με αφίξεις αλλά με εστίαση στην ποιότητα και την αειφορία».

Τέλος, ο υπεύθυνος της ομάδας αξιολόγησης του προορισμού, Δρ Παππάς εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πορεία της αξιολόγησης και συνεργασίας με τους φορείς του Προορισμού, καθώς και για την πρωτοβουλία της CLIA να συμβάλει σε μία τόση σημαντική δράση. ‘Είναι μία αρχή που γίνεται στην Ελλάδα στο να γίνει κατανοητό ότι τα πάντα ξεκινούν από το να εντοπιστούν τα δυνατά και λιγότερο δυνατά στοιχεία του Τουριστικού προϊόντος σε επίπεδο προορισμού, καθώς και να καθοριστεί ποιες θα πρέπει να είναι οι ενέργειες για να υπάρξει ένα αειφόρο μέλλον για τους προορισμούς και όλα τα μέρη της αλυσίδας αξίας του τουρισμού. Ευελπιστούμε ότι το παράδειγμα του Ηρακλείου και την Κέρκυρας θα το ακολουθήσουν και άλλοι προορισμοί, εντός και εκτός Ελλάδος.’

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την τελική επιλογή των πιο σημαντικών θεμάτων προς σχεδιασμό για την επίτευξη της αειφορίας μέσα από την συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών του προορισμού, ψηφίζοντας στο https://forms.gle/iu3kTp5gM47Zybmo8, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα παραδοθεί από την ομάδα αξιολόγησης η συνολική έκθεση αποτελεσμάτων για περαιτέρω αξιοποίηση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης.

 

Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 4η Τεχνική Συνάντηση των εταίρων του έργου ALFION, η οποία αποτέλεσε και την πρώτη συνάντηση με φυσική παρουσία. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο κτήριο Διοίκησης της, στο κέντρο της Αθήνας ενώ έδωσαν το παρόν άπαντες οι εταίροι της κοινοπραξίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κ. Αναστάσιος Μάνος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κ. Αθανάσιος Πορφύρης απηύθυναν σχετικό χαιρετισμό όπου τόνισαν την πρωτοπορία του ALFION και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ήδη στην διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των πράσινων λιμένων. Το πράσινο λιμάνι μηδενικών ρύπων αποτελεί πλέον κύριο στόχο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με την πολιτική των μεταφορών να του έχει προσδώσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μέσω του ALFION, o Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας έχει ήδη προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Το έργο ALFION, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CEF, αποτελεί το πρώτο έργο στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στην εκτέλεση του σχεδίου ΠΡΩΤΕΑΣ έχοντας ως κύριο στόχο την ολιστική ενεργειακή αναβάθμιση ενός λιμένα και των λειτουργιών του. Το σύνολο των μελετών που αναμένεται να ολοκληρωθούν ως τα τέλη του 2022, θα επιτρέψει την ηλεκτροδότηση πλοίων δια ξηράς, τη δημιουργία κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και τηλεμετρικής παρακολούθησης, τη δημιουργία συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Μέσω των δράσεων αυτών, προβλέπεται να εξασφαλισθεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς σε επίπεδο μεθοδολογίας και τεχνικών προδιαγραφών σε πολλούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς λιμένες.

Το έργο υλοποιείται από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ και την καθοριστική συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών και των εταιριών PROTASIS και HYDRUS, ενώ η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από την εταιρία GATES.

21 Οκτωβρίου 2021. To 16o Συνέδριο GreenPort Cruise & Congress που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, φιλοξενείται από την ΟΛΠ Α.Ε. και διαρκεί από τις 20-22 Οκτωβρίου 2021.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από 180 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από τη λιμενική κοινότητα προερχόμενοι από λιμενικές αρχές, από φορείς εκμετάλλευσης σταθμών, ναυτιλιακές εταιρείες κ.α. προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τα θέματα γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των κρίσιμων αλλαγών, οι οποίες θα οδηγήσουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και αποφάσεις. Το Green Port Cruise & Congress θα καλύψει μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του νέου κλιματικού σχεδίου της ΕΕ, των λιμένων που προωθούν νέα καύσιμα, τις βιώσιμες μεταφορές και logistics και γενικότερα θέματα οικονομικών και τεχνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα λιμάνια.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Captain Weng Lin, δήλωσε στην ομιλία του για την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου «..Η θεαματική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια του Λιμένος Πειραιά, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μπορεί να είναι βιώσιμη μόνο αν συνδεθεί με έννοιες πράσινης ανάπτυξης. Στο Λιμάνι Πειραιά αγκαλιάζουμε τη φιλοδοξία της Ευρώπης να είναι η πρώτη περιοχή καθαρών μηδενικών εκπομπών στον κόσμο ως το 2050 και δεσμευόμαστε από την πλευρά μας για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη λειτουργία του Λιμένα ως πρότυπο πράσινης καινοτομίας με σημαντικές περιβαλλοντικές επιδόσεις…»
authorities, terminal operators, shipping lines, logistics operators

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης η δεύτερη συνεδρίαση για φέτος του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένος Θεσσαλονίκης, υπό την Προεδρία του Εκτελεστικού Προέδρου Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιου Λιάγκου και τη συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου – Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή της ΟΛΘ Α.Ε., Franco Nicola Cupolo και στελεχών της Eταιρείας.

Στη συνεδρίαση, τα μέλη της Λιμενικής Κοινότητας συζήτησαν για την πρόοδο των αναπτυξιακών έργων υποδομής, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας καθώς και τις εξαιρετικές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, ως επακόλουθο της δυναμικής φετινής πορείας στην Κρουαζιέρα και την Ακτοπλοΐα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν συνολικά 18 εκπρόσωποι από 17 φορείς (χρήστες και μέλη της ευρύτερης κοινότητας του Λιμένα) οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις για ποικίλα ζητήματα που αφορούν την άριστη λειτουργία του Λιμένα της Θεσσαλονίκης ως κύρια πύλη της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος, δήλωσε: «Με κοινό όραμα και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, συμπορευόμαστε με τους χρήστες και τα μέλη της ευρύτερης λιμενικής κοινότητας για την μετατροπή του Λιμένα της Θεσσαλονίκης σε ένα υπερσύγχρονο λιμάνι και τη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του».

 

Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου επισκέφτηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα Jung Il LEE, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα του κ. Minjum Choi .

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 μπαίνει σε πιλοτική εφαρμογή ο έλεγχος των επιβατών και των αποσκευών τους μέσα από τις εγκαταστάσεις του Επιβατικού Σταθμού.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου με την εταιρία ασφάλειας ICTS η οποία έχει αναλάβει το έργο φύλαξης του λιμένος Ηράκλειου, θα προβεί πιλοτικά στον έλεγχο των επιβατών και των αποσκευών τους μέσα από τις εγκαταστάσεις του Επιβατικού Σταθμού και θα ελεγχθούν με μηχανικά μέσα /μαγνητικές πύλες και σαρωτές αποσκευών X- RAY μηχανήματα οι επιβάτες και οι αποσκευές τους που ταξιδεύουν με τα πλοία της γραμμής στον λιμένα του Πειραιά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

Επισημαίνεται ότι θα βρίσκονται λεωφορεία στην είσοδο του λιμένος καθώς και εσωτερικά του λιμένος για να μεταφέρουν το επιβατικό κοινό και τις αποσκευές τους στον Σταθμό Επιβατών και μετά από τον έλεγχο θα μεταφέρονται έμπροσθεν των πλοίων που θα ταξιδέψουν με την επισήμανση ότι οι επιβάτες να έχουν μαζί τους τα εισιτήρια και την αστυνομική τους ταυτότητα.

 

14 Οκτωβρίου 2021. Η ΟΛΠ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Λιμένος Πειραιά έχει βασική προτεραιότητα τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Με αφορμή και τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, τονίζεται πως ο Οργανισμός αποδίδει μεγάλη αξία στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών πάντοτε σε συνδυασμό με την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοσή του και ως εκ τούτου επενδύει σε συστήματα διαχείρισης που αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται παγκοσμίως, όπως τα πρότυπα ISO. Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει λάβει σημαντικές πιστοποιήσεις ISO τόσο για την ποιότητα όσο και για το περιβάλλον και την ενεργειακή διαχείριση, αναφορικά με όλες τις λιμενικές της δραστηριότητες αποδεικνύοντας έτσι εμπράκτως την ισχυρή δέσμευση του Οργανισμού για εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση και αριστεία σε λειτουργικό επίπεδο και για όλο το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Επισημαίνεται ότι, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο η ΟΛΠ Α.Ε. εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων ISO προτύπων (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 50001:2018) λειτουργεί με συνεπή τρόπο προκειμένου να κατανοήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, να αντιμετωπίσει παράλληλα τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που εμφανίζονται στην καθημερινή λειτουργία και να βελτιώσει την ενεργειακή της απόδοση.

Ωστόσο, με βάση την Πολιτική Ποιότητας - Περιβάλλοντος - Ενέργειας, η εταιρεία δεσμεύεται για τη συνεχή αυτή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιδόσεις της όχι μόνο για το παρόν αλλά και το μέλλον, θέτοντας συνεχώς νέους στόχους για τα παραπάνω ζητήματα.

Τέλος, η ΟΛΠ Α.Ε. μέσω των πιστοποιήσεων που σταθερά λαμβάνει, συμβάλλει σημαντικά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι αφορούν στο αμοιβαίο όφελος των λιμενικών επιχειρήσεων του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

 

Όπως ακριβώς ταιριάζει σε έναν από τους δημοφιλέστερους Τουριστικούς προορισμούς του κόσμου, το Ηράκλειο έστω με μικρή αναβολή των εκδηλώσεων του, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης, την 27η Σεπτεμβρίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2021.

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά εξάλλου καθώς το Ηράκλειο αλλά και όλο το νησί της Κρήτης εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα του Τουρισμού και να αποτελεί αγαπημένο τόπο για εκατομμύρια επισκέπτες. Ένα τόπο με μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό χιλιετιών όπου ο Τουρισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Με στόχο την ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβολής του Τουρισμού στην ευδαιμονία της παγκόσμιας κοινότητας, ο ΟΛΗ ΑΕ δίδει έμφαση στις συνεργασίες και αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές για την προώθηση και την αξιοποίηση της υλικής και άυλης κληρονομιάς μας για τον Τουρισμό.

Με γνώμονα την προσπάθεια αυτή, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετείχε ενεργά ως συνδιοργανωτής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ηράκλειο, Μέρες Γαστρονομίας 2021», που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου με την Περιφέρεια Κρήτης, την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

Ολο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανταποκρίθηκε στην πρόταση για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνά Παπαδάκη να αναφέρει κατά την ομιλία του, στην Θεματική Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, την σημαντική συνεισφορά του Τουρισμού γενικότερα στην οικονομία του τόπου μας και υπογράμμισε την δέσμευση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων του Τουρισμού και όλων των απασχολουμένων σε αυτό, κυρίως δε την αξιοποίηση της σημαντικής αγοράς της Κρουαζιέρας, την οποία η Διοίκηση του ΟΛΗ αναγνώρισε ως τον κύριο πυλώνα με την μεγαλύτερη μελλοντική δυναμική ανάπτυξης. Τόνισε δε, όπως δείχνουν τα στοιχεία να έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Τουρισμού της Ελλάδας και στην Παγκόσμια Οικονομία με ενδεικτική αναφορά στην συμμετοχή του κλάδου της Κρουαζιέρας στο παγκόσμιο ΑΕΠ να ανέρχεται το 2019 σε 155 δις δολάρια, ενώ μοίρασε 50 δις δολάρια σε μισθούς και ημερομίσθια σε 1.165.000 θέσεις εργασίας.

Αναφέρθηκε ακόμα στις αναπτυσσόμενες νέες τάσεις στον κλάδο της Κρουαζιέρας με ιδιαίτερη έμφαση στις επικρατέστερες καταναλωτικές προτιμήσεις των ταξιδιωτών με τις εταιρείες Κρουαζιέρας να προσεγγίζουν την τοπική Γαστρονομία και Οινογαστρονομία, ως αντιπροσωπευτικό και αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κουλτούρας και της ιστορίας ενός προορισμού, με επισήμανση στα προϊόντα της Κρητικής Γης με την ιδιαίτερη διατροφική τους αξία που μέσα από έναν συντεταγμένο τρόπο πρέπει να ενταχθούν στις Εταιρείες Κρουαζιέρας.

Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης σημείωσε ότι η Θεματική Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, εμπλούτισε με κάθε τρόπο την συνολική εμπειρία και ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ταυτότητα του Τόπου μας, που είναι σε θέση να προσελκύσει ποιοτικό και τον εναλλακτικό Τουρισμό καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Κατά τη διάρκεια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Στελεχών της ΟΛΘ Α.Ε. και της Amazon Web Services (AWS) με επίκεντρο τη μετατροπή του Λιμένα Θεσσαλονίκης σε «έξυπνο λιμάνι» μέσω της χρήσης έξυπνων τεχνολογιών για την ψηφιοποίηση των συστημάτων, με σκοπό την παροχή αποτελεσματικών και αξιόπιστων ποιοτικών υπηρεσιών.

Η ΟΛΘ Α.Ε. και η AWS συζήτησαν τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την ευκινησία και προωθούν την καινοτομία μέσω της χρήσης της πιο ολοκληρωμένης πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους (cloud) υπερ-κλίμακας.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος, επεσήμανε «Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι αφοσιωμένη στην εφαρμογή καινοτόμων και βιώσιμων στρατηγικών σύμφωνα με τις παγκόσμιες τάσεις ψηφιοποίησης της λιμενικής βιομηχανίας και του κλάδου της εφοδιαστικής που ενισχύουν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα ως κύρια θαλάσσια πύλη προς τη Νοτιοανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για εμπορευματοκιβώτια και γενικό φορτίο και κόμβο για Συνδυασμένες Μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή».

Λεζάντα (από αριστερά προς δεξιά): Βασίλειος Κοτίτσας, AWS, Artur Davidian, ΟΛΘ Α.Ε.,
Cameron J. Brooks, AWS, Franco N. Cupolo, ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος, ΟΛΘ Α.Ε.

 

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, μετά το καταστροφικό σεισμό που έπληξε τα χωριά του Δήμου Μινώα-Πεδιάδος, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ, στέκεται στο πλευρό των πληγέντων συνανθρώπων μας, συνεχίζοντας έμπρακτα τις δράσεις αλληλεγγύης του και αποδεικνύει ότι είναι ενεργό και δυναμικό μέλος της κοινωνίας μας.

Κατόπιν συνεννοήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κ. Νίκο Συριγωνάκη, για τις καθημερινές ανάγκες των σεισμόπληκτων της περιοχής και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να καλυφθούν, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, παραχώρησε και παρέδωσε μεταφερόμενο οικίσκο πλήρως εξοπλισμένο για την προσωρινή στέγαση και κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των πληγέντων.

Η πρόθεση προσφοράς για την παραχώρηση οικίσκου δεν αποτελεί μόνον μια συμβολική ενέργεια του ΟΛΗ αλλά δείχνει την ευαισθητοποίηση και την αγάπη προς το συνάνθρωπό μας όταν αυτός βρίσκεται σε κίνδυνο και έχει ανάγκη τη συμπαράσταση και τη βοήθεια όλων μας, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης και τόνισε «ότι μέσα από αυτή την αλυσίδα αγάπης απαλύνουμε την αγωνία όσων επλήγησαν και τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν ουσιαστικά, στην αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης και ταυτόχρονα αποτελούν παράδειγμα ηθικό και ελπιδοφόρο».

 

Οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας του Λιμένα Ελευσίνας με την Διεθνή Ναυτική Ένωση (Δ.Ν.Ε.) προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση της διεθνούς εμπορευματικής κίνησης μέσω της χρήσης των λιμενικών υποδομών στην Ελευσίνα, εξετάστηκαν κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ν.Ε. κ. Αντώνιος Βενιέρης, ο Ταμίας του ΔΣ της Δ.Ν.Ε κ. Κώστας Κρητικός και ο Διευθυντής της Ένωσης κ. Ανακρέων Ματαράγκας, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, όπου έγιναν δεκτοί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού κ. Απόστολο Καμαρινάκη.

Κατά την συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ο κ. Καμαρινάκης αναφέρθηκε στην δυναμική των λιμενικών υποδομών Ελευσίνας που, όπως επεσήμανε, δραστηριοποιούνται συμπληρωματικά με τον Πειραιά και εξυπηρετούν το χύδην φορτίο, στο υπό εκπόνηση master plan του Λιμένα και κυρίως στον ρόλο του στον τομέα των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών και των Logistics εν όψει της σχεδιαζόμενης σύνδεσης με το σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς και στις δυνατότητες ανάπτυξης ναυτιλίας μικρών αποστάσεων.

“Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες για την αξιοποίηση της εμπορικής λειτουργίας του λιμένα με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση μεταξύ Αγοράς- Λιμένα για την προσέλκυση φορτίων” ανέφερε ο κ. Καμαρινάκης υπογραμμίζοντας ότι “όλα τα θέματα σχετικά την λειτουργία του Λιμένα συζητούνται στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών”.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της Δ.Ν.Ε. εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την μέχρι σήμερα εξυπηρέτηση από τον Ο.Λ.Ε. ΑΕ επισημαίνοντας ότι “το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μπει μία τάξη”. Παράλληλα δήλωσαν το ενδιαφέρον και την επιθυμία της Ένωσης “να αναπτυχθεί κι άλλο ο Λιμένας Ελευσίνας για την εξυπηρέτηση της διεθνούς αγοράς”.

“Ο Λιμένας Ελευσίνας είναι ένα “ακατέργαστο διαμάντι”, ένας “κοιμώμενος γίγαντας”. Χρειάζεται μια μεγάλη επένδυση για να κάνει η Ελευσίνα το άλμα” ανέφεραν χαρακτηριστικά, τονίζοντας την πρόθεσή της Δ.Ν.Ε να συμμετέχει ενεργά στο προσεχές Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας.

 

Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας της αξιότιμου Πρέσβειρας της Ιταλίας κας Patricia Falcinelli, συνοδευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα της Πρεσβείας κ. Alessandro Tuttino και τον επίτιμο Πρόξενο της Ιταλίας στην Ήπειρο και τη Λευκάδα κ. Σπυρίδωνα Μανδέλλα με την Διοίκηση της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο πλευρές συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις σε τομείς κοινών δραστηριοτήτων και θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τον ρόλο του λιμένα της Ηγουμενίτσας στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με περιήγηση στις λιμενικές εγκαταστάσεις και παρουσίαση της στρατηγικής που αναπτύσσεται για την μετατροπή του λιμένα σε λιμάνι μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς