ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08-11-2013 (Ο.Λ.ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ)

Aleksandroupoli_Logo

Αλεξανδρούπολη 8-11-2013

Ανακοίνωση Καθορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής Διεθνούς Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη αριθ. 01/2013)

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. ανακοινώνει ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 109/14/07-11-2013 Απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΛ17469ΗΞΤ-6ΦΠ), καθορίστηκε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του «Διεθνούς Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Αλεξανδρούπολης του επικινδύνου και επιβλαβούς Φ/Γ – Ο/Γ πλοίου “THESSALONIKI” Νηολογίου Βαλέτας 10112» (Διακήρυξη αριθ. 01/2013), η Τετάρτη 20-11-2013 και ώρα 10:00π.μ.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. 01/2013 Διακήρυξης Ο.Λ.Α Α.Ε.

Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Σταύρος Σταυράκογλου


pdf-icon

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Read 1654 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας