ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-7-2014 (Ο.Λ.ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ)

Aleksandroupoli_Logo

Αλεξανδρούπολη 16-7-2014

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης προχωρά στην απόκτηση του Προτύπου ISO 39001:2012 το οποίο περιγράφει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας εντός της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα, τις δραστηριότητες που άμεσα ή έμμεσα, επιβαρύνουν και επηρεάζουν την οδική κυκλοφορία στον ιστό της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

Αποσκοπεί στη βελτίωση της επίδοσης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης στον Τομέα της Οδικής Ασφάλειας μέσω της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων επιπτώσεων όπως τραυματισμοί, υλικές ζημιές, μόλυνση περιβάλλοντος, επιβάρυνση συστήματος υγείας, κλπ.

Το πεδίο εφαρμογής για τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης είναι οι δραστηριότητες που δημιουργούν κυκλοφοριακό, προς ή από σημεία όπου οργανισμός ελέγχει ή επηρεάζει, π.χ. φόρτωση-εκφόρτωση επιβατικών οχημάτων και φορτηγών στα πλοία, καθώς επίσης και εμπορευμάτων, κυκλοφορία οχημάτων εντός ζώνη λιμένα, είσοδο-έξοδο στη ζώνη, κλπ.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Προτύπου ISO 39001:2012 για τον Οργανισμό και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. συνεργάτες, πολίτες, κράτος) είναι σημαντικά.

Καταρχήν κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας με αντίστοιχη πιστοποίηση, γεγονός που συμβάλει καταλυτικά στην ενίσχυση της εικόνας του Οργανισμού στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την αύξηση του βαθμού αξιοπιστίας απέναντι στους χρήστες.

Με την τήρηση του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001:2012 επιτυγχάνεται η εφαρμογή της νομοθεσίας για την μείωση τροχαίων ατυχημάτων και δυνητικών τροχαίων ατυχημάτων εντός της ζώνης λιμένα, η μείωση ασφαλιστικών απαιτήσεων, η μείωση του κόστους προμήθειας νομικών υπηρεσιών, η μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, η μείωση των προβλημάτων στην οδική κυκλοφορία, η μείωση απωλειών στο ΑΕΠ, κλπ.


pdf-icon

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Read 1765 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας