Συμμετοχή του ΟΛΑ στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου SETRACON

OLA logo el SMALL

Αλεξανδρούπολη 19-02-2015

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο SETRACON, ανταποκρίθηκε θετικά στην Πρόσκληση του A’ TEI Θεσσαλονίκης, στην συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου SETRACON της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο εξέλιξης του έργου αλλά και των παραδοτέων του.

Η ημερίδα / συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία. Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ως Φορέας Υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης δράσης SETRACON, πραγματοποίησε παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και των παραδοτέων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει καθώς και θα συνδράμει στο συντονισμό της επόμενης περιόδου. Το έργο SETRACON εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, αυτήν της υλοποίησης των Δράσεων της Μελέτης για ασφαλή διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων εντός της χερσαίας ζώνης των Λιμένων.

Η συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης στην Ημερίδα / Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου αποτελεί και επιβεβαιώνει την συνέχιση μιας περιόδου υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Οργανισμού με στόχο την προβολή του Λιμένα Αλεξανδρούπολης και των δραστηριοτήτων του σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί ο Λιμένας και να αποτελέσει Πόλο Ανάπτυξης για την εμπορευματική αλλά και την επιβατική κίνηση στο Ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Read 1223 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας