Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, η προγραμματισμένη κοινή συνάντηση εργασίας του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Α. κ. Χρήστου Δούκα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, στην οποία συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο πλευρών.

 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και επικυρώθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης, οι άξονες παρεμβάσεων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που θα συμπεριληφθούν στο αίτημα ένταξης στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση» με στόχο τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

Η πρόταση της Ο.Λ.Α. Α.Ε. στοχεύει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες αφενός μεν διαθέτουν ή μπορούν να εξασφαλίσουν ωριμότητα για έγκαιρη υλοποίηση και αφετέρου είναι άμεσα αποδοτικές σε ότι αφορά την αύξηση αλλά και την βελτίωση της εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κινείται στους παρακάτω δύο βασικούς άξονες με τις επιμέρους εξειδικεύσεις:

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού

Στον ΑΞΟΝΑ 1 προτείνονται δράσεις για την προσέλκυση τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, είτε δια της θαλάσσιας οδού, εν πλω, είτε για την άσκηση θαλάσσιων δραστηριοτήτων που εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις του λιμένος Αλεξανδρούπολης.

1.1. Υλοποίηση αναγκαίων υποδομών και βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων στη ζώνη Ακτοπλοΐας, για την υποδοχή Κρουαζιερόπλοιων (CRUISING) και πλοίων εκτός της ζώνης SCHENGEN

1.2 Βελτίωση λιμενικών υποδομών για την αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών θαλάσσιας ιδιωτικής περιήγησης (YACHTING)

1.3 Εξυπηρέτηση του Αλιευτικού Τουρισμού

1.4 Βελτίωση υποδομών προσέλκυσης αθλητικού τουρισμού (ιστιοπλοϊκές υποδομές)

ΑΞΟΝΑΣ 2: Ανάπλαση και Αναβάθμιση των χερσαίων λιμενικών χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος

2.1 Ανάπλαση υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων

2.2 Ανάπλαση του πλακόστρωτου δρόμου νοτίως του ιστορικού συγκροτήματος αποθηκών του Ο.Σ.Ε.

2.3 Αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του δυτικού τομέα του λιμένος

2.4 Ανάπλαση λοιπών χερσαίων χώρων επιβατικού λιμένα

Τις προσεχείς ημέρες θα οριστικοποιηθούν επίσης οι επί μέρους προϋπολογισμοί, ως αναλυτικές συνιστώσες του Συνολικού Προϋπολογισμού (ΣΠ) της προτεινομένης δράσης, ο οποίος εκτιμάται με τα μέχρι σήμερα δεδομένα στο 1,50 εκ. € (προϋπολογισμός δημοπράτησης).

Στο τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Α. κ. Χρήστος Δούκας και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης έδωσαν από κοινού συνέντευξη τύπου.

Read 1034 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας