Συμμετοχή της ΟΛΗ ΑΕ σε έργο βελτιστοποίησης λειτουργίας λιμανιών

Συμμετοχή Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ports small and medium alliance for sustainable development» και ακρωνύμιο Psamides, στο πλαίσιο του Interreg V-B «MED 2014-2020»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου αποφάσισε την αποδοχή της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ports small and medium alliance for sustainable development» και ακρωνύμιο Psamides, στο πλαίσιο του Interreg V-B «MED 2014-2020»

Το έργο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των λιμανιών μικρού και μεσαίου μεγέθους και της διοίκησης μαρίνων μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης ροών τουριστών, καλύτερου κόστους ελέγχου, παροχής περισσότερων υπηρεσιών στους χρήστες και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από την τουριστική δραστηριότητα.

Οι λιμενικές αρχές που θα συμμετάσχουν στο έργο, θα εφαρμόσουν πιλοτικά και θα αξιολογήσουν καινοτόμα εργαλεία σχετικά με τις παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν δέκα φορείς-εταίροι, μεταξύ των οποίων αρκετά γνωστά λιμάνια όπως οι Βαλεαρίδες Νήσοι, Βαρκελώνη και Σέτε

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 2.859.329,75€ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας.

Read 299 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας