Συμμετοχή του ΟΛΗ σε Ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Clusters για Βιώσιμη Θαλάσσια Οικονομία και Παράκτιο Τουρισμό στην Κρήτη».

Με άκρως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε η εισήγηση-ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνά Παπαδάκη, στην Ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης 23 Ιουλίου 2020, με θέμα «Clusters για Βιώσιμη Θαλάσσια Οικονομία και Παράκτιο Τουρισμό στην Κρήτη»

Σκοπός της ημερίδας η συζήτηση για τον τρόπο ανάπτυξης των κατάλληλων συνεργατικών μηχανισμών τοπικής, διαπεριφερειακής και ευρω-μεσογειακής εμβέλειας, για την από κοινού αντιμετώπιση και αποτελεσματική διευθέτηση θεμάτων που αφορούν τη Γαλάζια Ανάπτυξη και Οικονομία, το Λιμάνι του Ηρακλείου και τις συναφείς χρήσεις στον παράκτιο χώρο, εστιάζοντας και στην επανεκκίνηση της οικονομίας του τουρισμού στην μετά COVID-19 εποχή.

Τόσο οι εισηγήσεις των εκπροσώπων του Υπουργείων Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Οικονομίας, όσο και των εκπροσώπων του προγράμματος ESPOΝ και ERMES καθώς και οι εισηγήσεις των εκπροσώπων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, υποδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής Εθνικών και Περιφερειακών Πολιτικών αλλά και την ενεργοποίηση των πολιτών της κοινωνίας στην από κοινού επίλυση των μελλοντικών προκλήσεων και των τοπικών αναγκών του νησιού μας.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, όπως αναφέρθηκε στην ομιλία του Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ κ, Μηνάς Παπαδάκης, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου με συνεργασίες και συνέργειες με όλους τους Φορείς, μπορεί να αποτελέσει μοχλό ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομίας, σε τομείς που σχετίζονται με τον παράκτιο τουρισμό, την ναυτιλία, την ενέργεια από τη θάλασσα, τη θαλάσσια επιτήρηση, τη ναυτιλία και την κρουαζιέρα, ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας και για την Κρήτη, ως νησιωτικής Μεσογειακής Περιφέρειας.

 

 

Read 66 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας