Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – Δράσεις της Ο.Λ.Κ. ΑΕ για το περιβάλλον

 Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης προωθεί και συμμετέχει σε δράσεις με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την λειτουργία των λιμένων αρμοδιότητας της.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού:

• Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 τοποθετήθηκε πιλοτικά σύστημα καθαρισμού επιφανείας υδάτων (seabin) στην Δυτική συστάδα των πλωτών εξεδρών στον λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
• Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBAN WASTE «Αστικά Απόβλητα - Αστικές Στρατηγικές για τη Διαχείριση Αποβλήτων σε Τουριστικές Πόλεις.
• Τοποθετήθηκαν μικροί κάδοι για ανακυκλώσιμα απορρίμματα κατά μήκος των κρηπιδωμάτων .
• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος συμμετέχει στην πρωτοβουλία της ENERGIAN OIL & GAS στον καθαρισμό του λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

 Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. με ευαισθησία και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, θα συνεχίσει να λαμβάνει και να ενισχύει πρωτοβουλίες σχετικές με το περιβάλλον, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη μίας φιλικής προς το περιβάλλον κοινωνίας

Read 385 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας