Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. & Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Υπογράφηκε σήμερα στα γραφεία της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. η προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών-επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας» από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μέτιο Χρήστο και τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. κ. Ηλιάδη Χρήστο –Χριστιανό παρουσία της Δημάρχου Καβάλας κας. Τσανάκα Δήμητρας και του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Αντωνιάδη Κων/νου.
Το συγκεκριμένο έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.550.000 € είναι ενταγμένο στην «Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του Δήμου Καβάλας, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ και περιλαμβάνει:
• Διορθωτικές επεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις επενδύσεις του κρηπιδώματος του προσήνεμου μόλου
• Εξοπλισμό του κρηπιδώματος με σύγχρονους προσκρουστήρες
• Βελτίωση του οδικού δικτύου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας
• Ηλεκτρομηχανολογική υποστήριξη του προσήνεμου μόλου με δίκτυα φωτισμού, ηλεκτροδότησης, πυρασφάλειας και υδροδότησης των ελλιμενισμένων σκαφών.

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος δεσμεύτηκε για την ένταξη της πράξης του έργου «Ανάπλαση τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας στη γωνία των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Αβέρωφ συνολικού προϋπολογισμού 700.000 € όπου επιδιώκονται:

• Η βελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής
• Η ενίσχυση της ασφάλειας
• Η εκμετάλλευση των ελεύθερων χώρων που υπάρχουν με τις κατάλληλες διαμορφώσεις προς όφελος των κατοίκων
• Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος-μικροκλίματος της περιοχής με την αύξηση του πρασίνου,
• Η βελτίωση της αστικής κινητικότητας με ιδιαίτερη μέριμνα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
στα πλαίσια της υλοποίησης του αναθεωρημένου προγράμματος ΟΧΕ_2 Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» του Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2014-2020.
Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον συνολικό Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Λιμενικού Συστήματος Καβάλας.

 

Read 1011 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535