Καβάλα - Οικονομικά Στοιχεία 8μήνου, Σχεδιασμός

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας βελτιώνει περαιτέρω τους δείκτες κερδοφορίας του. Πιο συγκεκριμένα για το πρώτο οκτάμηνο του 2016 :

• Ο κύκλος εργασιών και τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 2.811.669 € έναντι 1.466.283 € του αντίστοιχου οκταμήνου 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 91,75%.

• Τα έξοδα της επιχείρησης ανήλθαν σε 1.414.060 € έναντι 976.293 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44,84% .

• Το αποτέλεσμα καταγράφεται θετικό και ανέρχεται σε 1.397.609 € έναντι 489.990 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 185,23%.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και τα λιμάνια αρμοδιότητάς της, αναπτύσσονται με εντατικούς ρυθμούς όπως αποτυπώνεται και στην οικονομική πορεία της εταιρείας κατά το πρώτο οκτάμηνο 2016 . Η αύξηση των εσόδων προέρχεται κυρίως από την αλματώδη αύξηση της κίνησης επιβατών και οχημάτων, της διακίνησης φορτίων και στην συνεργασία με την ΤΑΡ AG.

Η υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων για την αναβάθμιση υποδομών, εξοπλισμού και παροχών προς τους χρήστες συνετέλεσε στην αύξηση των εξόδων.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (διοίκηση και εργαζόμενοι) σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποιεί το φιλόδοξο αναπτυξιακό σχεδιασμό της προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας, και της τοπικής κοινωνία

Οι επόμενοι μεγάλοι στόχοι της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. που αναδεικνύουν τα λιμάνια αρμοδιότητάς της, πραγματικούς μοχλούς ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειάς μας, είναι :

• Η αποπεράτωση του έργου της ολοκλήρωσης κρηπιδωμάτων, η προκήρυξη της μελέτης Η/Μ και κτηριακών υποδομών, η σιδηροδρομική σύνδεση, η διεύρυνση δυνατοτήτων δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου στον εμπορικό λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄»

• Η σύνταξη μελέτης διερεύνησης δυνατοτήτων χωροθέτησης μαρίνας και ανάπτυξης του λιμένα, η μεταφορά των υπηρεσιών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας και της 2ης Περιφερειακής Διεύθυνσης Λιμενικού Σώματος στο κτίριο του Τελωνείου με σκοπό την αξιοποίηση του κτιρίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ως ξενοδοχείο, η υλοποίηση της επένδυσης των πρώην αποθηκών, η συμμετοχή της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας, η αδειοδότηση και λειτουργία Υδατοδρομίου, έργα βελτιστοποίησης στην Χερσαία Ζώνη σύμφωνα με την επικείμενη έγκριση της μελέτης στάθμευσης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

• Η ανακατασκευή της παλαιάς σκάλας, η μελέτη και κατασκευή αίθουσας επιβατών, η μελέτη διερεύνησης κατασκευής πλωτών εγκαταστάσεων στον λιμένα Κεραμωτής

• Η αποπεράτωση του έργου των πλωτών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τον Δήμο Παγγαίου στον λιμένα Ελευθερών.

Read 776 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας