Έγκριση υλοποίησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας

Εγκρίθηκε η υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας , με την χρηματοδότηση των δράσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020, προϋπολογισμού 8.599.657,51€.

Στο εταιρικό σχήμα του Σ.Β.Α.Α. του Δήμου Καβάλας συμμετέχει ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας με την υλοποίηση του έργου « Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών –επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας», προϋπολογισμού 1.550.000€.

Το έργο αφορά την βελτίωση και συμπλήρωση των υποδομών στον προσήνεμο μόλο του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» η οποία κρίνεται αναγκαία μετά την ολοκλήρωση των έργων θωράκισης και επέκτασης του , ώστε να αναβαθμιστεί τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά.

Στόχος είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των λιμενικών υπηρεσιών με επέκταση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού καθώς και επιστρώσεις των κρηπιδωμάτων που έχουν εκτεταμένες φθορές. Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονων προσκρουστήρων για την ασφαλή πρόσδεση των πλοίων.

Με την υλοποίηση του παραπάνω έργου ο Κεντρικός Λιμένας Καβάλας «Απόστολος Παύλος», θα αποκτήσει την δυνατότητα εξυπηρέτησης, μεγαλύτερων κρουαζιεροπλοίων έως και 370 μέτρων, πλέον της ακτοπλοϊκής και λοιπής κίνησης του Λιμένα.

Read 664 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας