Κόμβος Νέου Λιμένα

Με απόφαση της Διοίκησης του Ο.Λ.Κ.Ε Α.Ε. δημοπρατήθηκε στον χώρο του Λιμανιού της Κέρκυρας το έργο ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος η Κ/Ξ ΔΙΛΟΒΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ Ε.Ε. – ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Το έργο αφορά σε πρόγραμμα αναδιάταξης των λειτουργιών της λιμενικής ζώνης, περιλαμβάνοντας τον διαχωρισμό των αφίξεων και αναχωρήσεων οχηματαγωγών πλοίων δρομολογίων εσωτερικού από τις λοιπές κινήσεις του λιμένα. Συγκεκριμένα προβλέπεται δημιουργία νέου κυκλικού κόμβου διαμέτρου 45μ. (με εσωτερικό δακτύλιο 25μ.) ο οποίος βελτιώνει τη σύνδεση του συγκεκριμένου τμήματος του λιμένα του τμήματος ακτοπλοΐας εσωτερικού με το οδικό δίκτυο της πόλης της Κέρκυρας. Ο οδικός κόμβος θα διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων απευθείας από το οδικό δίκτυο αποφεύγοντας την αναίτια κυκλοφοριακή φόρτιση στον χώρο του λιμένα. Επίσης διευκολύνει στην ασφαλή κίνηση των επιβατών και χρηστών του λιμένα και θα βελτιώσει την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου.

Το έργο υλοποιείται στο νοτιοανατολικό τμήμα της λιμενικής ζώνης, στη συμβολή της παραλιακής οδού Ξενοφώντος Στρατηγού με την άγουσα από το κέντρο της πόλης (πλατεία Σαρόκο) οδό Ιωάννου Θεοτόκη (πρώην Αβραμίου) και περιλαμβάνει την κατασκευή ενός οδικού κυκλικού κόμβου διαμέτρου 45μ., έργα αποστράγγισης & απορροής ομβρίων, έργα οδοποιίας – ασφαλτόστρωσης, έργα σήμανσης (πληροφοριακές πινακίδες, διαγραμμίσεις, σήμανση οριζόντια & κατακόρυφη), έργα ηλεκτροφωτισμού, έργα αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων (χωροδικτυώματα, προμήθεια εκδοτηρίων κτλ), εργασίες πλήρωσης και φύτευσης κεντρικής νησίδας, ώστε το έργο να δοθεί ολοκληρωμένο στην κυκλοφορία.

Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί στο ποσό των 582.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εκ των οποίων τα 340.000 € προέρχονται από το πρόγραμμα IPA Adriatic – Easyconnecting και τα υπόλοιπα 242.000 € από ίδιους πόρους του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την 31η Μαρτίου 2016.

Read 1245 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς