ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-07-2012 (Ο.Λ.ΠΑΤΡΑΣ)

Patra_Logo

Δελτίο Τύπου

Πάτρα 23-7-2013

Σημαντικά αποτελέσματα κερδοφορίας παρουσιάζει ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ την περίοδο του α’ εξαμήνου 2013. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,358 εκατ. ευρώ έναντι 2,175 εκατ. Ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2012 (αύξηση 8,4%). Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 1,010 εκατ. ευρώ κέρδος έναντι 0,506 εκατ. ευρώ το 2012. Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε 0,444 εκατ. ευρώ κέρδος έναντι 0,239 εκατ. ευρώ ζημιών το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Οι αριθμοδείκτες του α’ εξαμήνου 2013 είναι ικανοποιητικοί και αποδεικνύουν την λειτουργική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. (Δείκτης Γενικής Ρευστότητας: 8,17 , Δείκτης Αποδοτικότητας: 4,6 , Δείκτης Καθαρού κέρδους: 18,8%).

Η συνολική κίνηση των φορτηγών τον μήνα Ιούνιο ανήλθε σε 17.034 οχήματα έναντι 15.288 οχήματα τον Ιούνιο 2012 (αύξηση 11,5%). Αντίστοιχα για τα trailers διακινήθηκαν 5.235 τεμ. (Ιούνιο 2013) έναντι 4.496 τεμ. (Ιούνιος 2012) (αύξηση 16,5%).

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ κ. Κώστας Πλατυκώστας δήλωσε τα ακόλουθα: «Ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ εντείνει την βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη του σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και καθίσταται αποτελεσματικός φορέας χρήσης και εκμετάλλευσης του λιμένα των Πατρών. Η προσπάθεια της Διοίκησης, των Διοικητικών Στελεχών και των εργαζόμενων αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του λιμένα με νέες υποδομές (ανισόπεδος κόμβος παραγλαύκιων οδικών αρτηριών, έργα 3ου τμήματος της Α’ φάσης του Ν. Λιμένα, κατασκευή πύλης ελέγχου πεζών και εξωτερική περίφραξη Ν. Λιμένα, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Π-Π κ.λ.π.), οι οικονομίες κλίμακος στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης, της Διοίκησης και της αποτελεσματικής παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και τέλος η επέκταση σε νέες αγορές (Mega Yachts, containers κ.λ.π.) συμβάλλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Λιμένα Πατρών».

Το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί στρατηγικό και συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής και συνδέεται διαχρονικά με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους.

 

pdf-icon

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Read 2217 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας