ΟΛΠΑ αύξηση των εσόδων

Ο Οργανισμός Λιμένα Πατρών ΑΕ ( Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ ) ανακοινώνει ότι, με βάση την αποτύπωση των οικονομικών του στοιχείων κατά το 1ο εξάμηνο του 2016, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις δυσχερείς παραμέτρους που επηρεάζουν την λειτουργία του Οργανισμού, όπως η έλλειψη επαρκών οδικών & σιδηροδρομικών συνδέσεων με το Λιμένα, η ανάπτυξη εναλλακτικών μεταφορικών διαδρομών οι οποίες λειτουργούν ανταγωνιστικά κ.τ.λ., εμφανίζει σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, αύξηση των εσόδων κατά 7,08% και μείωση των δαπανών κατά 24,66%.

Στόχος της Διοίκησης είναι η περαιτέρω αύξηση των εσόδων, καθώς η περιστολή των εξόδων ήδη εγγίζει το σκληρό πυρήνα των ανελαστικών δαπανών.

Για τον λόγο αυτό καθίσταται επιβεβλημένη η χωρική και τροπική επέκταση – ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, όπως η ανάπτυξη του εμπορικού Λιμένα, η χωροθέτηση και λειτουργία σταθμού LNG, η ανάπτυξη & λειτουργία υδατοδρομίου, η λειτουργία αγκυροβολίου mega yachts, η προσέλκυση κρουαζιέρας, η εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων άντλησης υδρογονανθράκων κ.α, προκειμένου κατ’ αυτόν τον τρόπο να διευρυνθούν οι πηγές των εσόδων του Οργανισμού.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΟΛΠΑ ΑΕ, θα συνεχίσουν να εργάζονται σε ένα δυσμενές περιβάλλον για την δυναμική ανάπτυξη του Οργανισμού, προς όφελος της εγχώριας Λιμενικής Βιομηχανίας, καθώς και της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Read 1273 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς