Επιτυχής επιθεώρηση εγκαταστάσεων υδατοδρομίου

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς την Πέμπτη και την Παρασκευή 9 και 10 Φεβρουαρίου 2017 η τελική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του Υδατοδρομίου της Πάτρας από την Επιτροπή Υδατοδρομίου του αρθρ. 40 του Ν.4146/2013.

Η Επιτροπή διαπίστωσε την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και τους κανονισμούς ασφαλείας.

Συντάσσει ήδη την έκθεσή της, την οποία θα υποβάλλει στην Υπηρεσιακή Ιεραρχία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί η ΚΥΑ αδειοδότησης του Υδατοδρομίου Πάτρας, που εκτιμούμε ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Μαρτίου.

Πρόκειται για το τρίτο Υδατοδρόμιο της χώρας, που αδειοδοτείται, μετά από αυτά της Κέρκυρας και των Παξών ικανοποιώντας έτσι τις ελάχιστες προϋποθέσεις δημιουργίας ενός πρώτου δικτύου Υδατοδρομίων στη Δυτική Ελλάδα.Στο εν λόγω δίκτυο η Πάτρα πρόκειται να αποτελέσει τον κεντρικό του κόμβο, με όλα τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται.

Στα αδειοδοτημένα Υδατοδρόμια επιτρέπεται η πραγματοποίηση τακτικών και έκτατων πτήσεων Υδροπλάνων για μεταφορά επιβατών και φορτίων, καθώς και ειδικών πτήσεων (Νοσοκομειακών, Έρευνας-Διάσωσης, Πυρόσβεσης κλπ.). Οι πτήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο προς τα αδειοδοτημένα Υδατοδρόμια όσο και προς χερσαία Αεροδρόμια με τη χρήση αμφίβιων Υδροπλάνων.

Τα οφέλη που αναμένονται από τη λειτουργία του Υδατοδρομίου είναι πολλαπλά καθώς τα Υδροπλάνα, με τις πτήσεις τους, θα προσφέρουν συμπληρωματική, γρήγορη και άνετη, μεταφορική δυνατότητα στους κατοίκους και τους τουρίστες της Δυτ. Ελλάδας και των Ιονίων νήσων που σήμερα στερούνται την ύπαρξη τακτικών και ποιοτικών μεταφορικών δικτύων και μέσων.

Προφανή επίσης είναι τα οφέλη σε κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο καθώς με τη λειτουργία του υδατοδρομίου δημιουργούνται κατ’ ελάχιστον επτά άμεσες νέες θέσεις εργασίας, μέσω της ανάδοχου εταιρείας διαχείρισης των υπηρεσιών του υδατοδρομίου που θα προκύψει με Ανοικτό Διαγωνισμό και αρκετά περισσότερες έμμεσες σε παράπλευρες δραστηριότητες, ενώ θετική επίδραση αναμένεται να υπάρξει στην ανάπτυξη του τουρισμού της Δυτικής Ελλάδας και της πόλης μας.

Read 1088 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς