Δυτική Ελλάδα 2014-2020

Σε συνέχεια της έγκρισης ένταξης, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της πρότασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ» εκ του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ ανακοινώνονται τα εξής:

Η εγκριθείσα πρόταση περιλαμβάνει δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.076.688,00€. Το φυσικό αντικείμενο του πρώτου έργου, που αποτελείται από δύο υποέργα, περιλαμβάνει εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού Αναβάθμισης της ασφάλειας του Λιμένα Πατρών ενώ με το δεύτερο έργο θα πραγματοποιηθεί βελτίωση υποδομών του Παλαιού (Βόρειου) Λιμένα.

Ειδικότερα:

Με το πρώτο έργο προϋπολογισμού 1.839.788,99€ θα δημιουργηθεί διάδρομος ασφαλούς περιπολίας, επιτήρησης και εποπτείας, μήκους 1.400 μέτρων, εντός του χώρου του Νέου Λιμένα εσωτερικά και παράλληλα της εξωτερικής περίφραξης της Ακτής Δυμαίων και θα γίνει προμήθεια:

α) Καμερών για την εποπτεία του χώρου περιπολίας, της ελεγχόμενης ζώνης ISPS και της ζώνης ελεύθερης πρόσβασης του λιμένα

β) Συσκευών X-RAY για τον έλεγχο αποσκευών και μαγνητικών πυλών για τον έλεγχο των επιβατών

γ) Συστήματος ελέγχου πλαισίου οχημάτων (κάτω μέρους) με συσκευές σάρωσης και

δ) Συσκευής ραδιοναυσιπλοΐας (Radar) για την επιτήρηση του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου του Λιμένα.

Με το δεύτερο έργο προϋπολογισμού 1.236.000,00€ θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο Παλαιό (Βόρειο) Λιμάνι για τη βελτίωση της υποδομής και των εγκαταστάσεων του Υποστέγου Νο 10 (έναντι Σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ) με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων φύλλων αμιαντοτσιμέντου επικάλυψης της στέγης με καλύτερης αισθητικής και με φιλικότερα στο περιβάλλον υλικά, την εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 275KVA και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ασφαλέστερη διακίνηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης προς τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Τα ανωτέρω έργα, που θα εκτελεσθούν εντός της επόμενης διετίας, πρόκειται να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του ήδη υψηλού επιπέδου ασφαλείας συστήματος ασφαλείας του Λιμένα Πατρών δεδομένων των αυξημένων πιέσεων που έχουν προκύψει από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στο θέμα των προσφυγικών ροών και την αυξανόμενη παρουσία ομάδων και ατόμων πέριξ του Νέου Λιμένα που επιχειρούν την παράνομη διέλευσή τους προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης για τις οποίες το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί τη βασική Πύλη Εξόδου.

Επιπλέον, τα ανωτέρω έργα θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας καθώς το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αναμένεται να κατευθυνθεί στην τοπική αγορά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος.

Ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την Πολιτική και Υπηρεσιακή Ιεραρχία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τόσο για την ένταξη της πρότασης στο πρόγραμμα, όσο και για την άριστη συνεργασία κατά την διάρκεια εξέτασης του φακέλου και την ταχεία προώθησης της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης της πρότασης.

Read 1315 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535