Ένταξη έργων αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε. στο Π.Δ.Ε.

Με τις υπ’ αρ. 128431/07.12.2018 και 140334/24.12.2018 αποφάσεις χρηματοδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο Π.Δ.Ε. 2018 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα ακόλουθα έργα, αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Βόλου:

• «Κατασκευή Εξωτερικού Ανελκυστήρα στο Κτίριο Διοίκησης ΟΛΒ ΑΕ για την Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ», με σκοπό την βελτίωση της προσβασιμότητας στο κτίριο Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμού €99.200,00.
• «Αποκατάσταση Σπηλαιώσεων Κρηπιδώματος Παραβολής Κ/Ζ Προβλήτα Νο-2», για τον ασφαλή ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, προϋπολογισμού €80.000,00.
• «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γεφυροπλάστιγγας Εμπορικού Λιμένα με την Προσθήκη Δεύτερου Διαδρόμου Ζύγισης και Διέλευσης Οχημάτων», με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμένα και την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων προϋπολογισμού €117.269,28.
• «Αναβάθμιση Πυροπροστασίας Αποθήκης Νο-3 και Αποθήκης Νο-4 Εμπορικού Λιμένα Βόλου», για την ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία και στην αποθήκευση διαφόρων αγαθών, προϋπολογισμού €118.000,10 και €116.500,00 αντίστοιχα
• «Αντικατάσταση Υφιστάμενων Λαμπτήρων με νέους τύπου LED και Ενίσχυση Επιπέδου Εξωτερικού Φωτισμού Χώρων Αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ», για την ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία σε εξωτερικούς χώρους και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Οργανισμού, προϋπολογισμού €118.377,99
Τα ως άνω έργα, που θα δημοπρατηθούν άμεσα και θα κατασκευασθούν εντός του 2019, εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Ο.Λ.Β. Α.Ε. και πρόκειται να βελτιώσουν ουσιαστικά τις προσφερόμενες απ’ αυτόν λιμενικές υπηρεσίες.

Read 53 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας