ΟΛΒ: «Πράσινο φως» από το Υπουργείο Ναυτιλίας για το έργο της μελέτης ολοκλήρωσης της προβλήτας Νο 3

 

Το «πράσινο φως» δόθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, σχετικά με το έργο της μελέτης ολοκλήρωσης της προβλήτας Νο3, πρόταση που είχε υποβάλλει προς χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

Πρόκειται για τη μελέτη ολοκλήρωσης του κρηπιδώματος του προβλήτα Νο-3 σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MasterPlan) λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 419 Τ.Α.Α.Π.Θ./26-11-2013).
Το συνολικό μήκος του κρηπιδώματος που απομένει για την ολοκλήρωση της ανατολικής πλευράς και της κεφαλής του προβλήτα ανέρχεται σε 450μ. με ωφέλιμο βάθος εξυπηρέτησης τα -13μ..Το κρηπίδωμα θα αποτελείται από στήλες τεχνητών ογκολίθων εδραζόμενοι σε κατάλληλο πρίσμα από λιθορριπές έδρασης. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται οι αναγκαίες επιχώσεις και επιστρώσεις για την δημιουργία χερσαίας ζώνης όπισθεν των κρηπιδότοιχων.

Οι μελέτες που πρόκειται να εκπονηθούν είναι οι ακόλουθες:

1. Μελέτη Λιμενικού Έργου Επέκτασης Κρηπιδώματος Προβλήτα Νο-3
2. Μελέτη επιστρώσεων-επιχώσεων χερσαίας ζώνης (Κατηγορία 11)
3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
4. Στατικές Μελέτες Δαπέδων
5. Ακτομηχανική Διερεύνηση

Το εκτιμώμενο κόστος της μελέτης είναι 350.000ευρώ.

Το τεχνικό δελτίο πράξης για την ένταξη της μελέτης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, αναμένεται να υποβληθεί άμεσα από τις υπηρεσίες του Οργανισμού Λιμένος, ενώ μέχρι τέλος του έτους αναμένεται η απόφαση ένταξης της πράξης.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται και στο master plan του λιμανιού του Βόλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σωκράτης Αναγνώστου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Είναι ένα έργο πνοής που θα αναπτύξει την περιοχή και το ζητούμενο είναι, η άμεση ολοκλήρωση της μελέτης, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια για την ολοκλήρωση του έργου. Ενός έργου που πρόκειται να ενισχύσει την πολυδιάστατη φυσιογνωμία του λιμανιού και να φέρει πολλές δραστηριότητες».

Read 99 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας