Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ: Ετήσια Εκπαίδευση (2023) της Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, επιδεικνύοντας έμπρακτα την μέριμνα του για την Προστασία του Περιβάλλοντος, προέβη στην ετήσια Εκπαίδευση της Ομάδας Αντιρρύπανσης που έχει συγκροτήσει. Σκοπός της εν λόγω Εκπαίδευσης ήταν η βελτίωση της οργάνωσης του ΔΛΤ, ο έλεγχος του Αντιρρυπαντικού μας εξοπλισμού από εξειδικευμένους Τεχνικούς, αλλά και η κατάρτιση και η επιμόρφωση των μελών της Ομάδας Αντιρρύπανσης σε όλα τα θέματα που άπτονται της τυχόν Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Η Εκπαίδευση της Ομάδας Αντιρρύπανσης του ΔΛΤ Μυκόνου, πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου του 2023, σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο αντίστοιχα.

Συνεργάτες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, είναι η εξειδικευμένη σε αυτά τα θέματα Εταιρεία "ΜΕΤΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", στην οποία υπάρχει εμπιστοσύνη από τη πλευρά μας επί σειρά ετών, καθότι εκτός των άλλων έχουν παραστεί με τη φυσική τους παρουσία σε όλα τα πραγματικά συμβάντα ρυπάνσεων που έχουν συμβεί στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια.

Η εκπαίδευση αποτελείτο από δύο μέρη, εκ των οποίων το 1ο αφορούσε στην θεωρητική εκπαίδευση της Ομάδας Αντιρρύπανσης, ενώ το 2ο αφορούσε στην Πρακτική Εκπαίδευση, η οποία συμπεριλάμβανε αφ΄ενός την επίδειξη του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού που διαθέτει το ΔΛΤ και αφ΄ετέρου την οργάνωση και την εν συνεχεία εκτέλεση μίας Άσκησης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης.

Συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος της Εκπαίδευσης διεξήχθη την Τρίτη 31 Οκτωβρίου του 2023 σε αίθουσα στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο. Κατά την διάρκεια αυτού αναλύθηκαν πληθώρα θεμάτων εκ των οποίων τα κυριότερα αφορούσαν στις πιθανές αιτίες ρύπανσης της θάλασσας και στους τρόπους αντιμετώπισής της με τα κατάλληλα υλικά και μέσα, τα οποία είναι στη διάθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Στα πλαίσια του θεωρητικού μέρους της Εκπαίδευσης, προβλήθηκε ακόμη οπτικοακουστικό υλικό από άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από άλλο φορέα ο οποίος διαθέτει προσωπικό και εξοπλισμό ενώ δόθηκε και άσκηση επί χάρτου για περιστατικό ρύπανσης από διαρροή πετρελαίου στο Νέο Λιμένα της Μυκόνου.

Ακολούθως των όσων αναλύθηκαν στην θεωρητική εκπαίδευση, τις πρωινές ώρες της επομένης ημέρας Τετάρτης 1ης Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρακτικό μέρος της Εκπαίδευσης παρουσία των μελών της Ομάδας Αντιρρύπανσης και στελεχών του Λιμενικού Σώματος, στον Νέο Λιμένα.

Στο 1ο μέρος της Πρακτικής Εκπαίδευσης έγινε αναλυτική παρουσίαση του συνόλου του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και επεξήγηση του σωστού τρόπου χρήσης αυτών, ανάλογα με το είδος του Πετρελαιοειδούς.

Αμέσως μετά ξεκίνησε η Άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, το σενάριο της οποίας αποτελούσε η διαρροή πετρελαιοειδών αποβλήτων από το Αλιευτικό Σκάφος «ΦΑΝΩ», Ν.Σ. 1235, το οποίο ήταν παραβεβλημένο στο ακρόμωλο του κόκκινου φανού του Λιμένα.

Για την αντιμετώπιση της υποτιθέμενης ρύπανσης, η Ομάδα Αντιρρύπανσης προέβη στην παρέαση ικανού μήκους πλωτού φράγματος, ανάλογου της υποτιθέμενης κηλίδας και της έκτασής της, το οποίο μεταφέρθηκε στον τόπο του συμβάντος με τη βοήθεια του νέου οχήματος 4 Χ 4 του ΔΛΤ Μυκόνου και μίας μπαγκαζιέρας, εντός της οποίας βρίσκονται Επιχειρησιακά τακτοποιημένα 150 μέτρα πλωτών φραγμάτων, αλλά και όλα τα απαραίτητα σετ αγκυροβολίων τα οποία απαιτούνται.

Επίσης για την έλξη των φραγμάτων χρησιμοποιήθηκε το Ε/Γ-Τ/Ρ «MYKONOS EXPRESS», το οποίο διατέθηκε εθελοντικά για τους σκοπούς της Άσκησης.

Κατόπιν ολοκλήρωσης παρέασης του πλωτού φράγματος, ακολούθησε η απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή του με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής επιφάνειας των υποτιθέμενων ρίπων, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν και τα κατάλληλα απορροφητικά υλικά στις άκρες του.

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω Ετήσιας Εκπαίδευσης Αντιρρύπανσης, δηλώνω ικανοποιημένος για την αποτελεσματικότητα της Ομάδας Αντιρρύπανσης του ΔΛΤ Μυκόνου, αλλά και των εθελοντών που αφιλοκερδώς συμμετείχαν, εκτιμώντας ότι σε πραγματικό συμβάν, θα υπάρξει επίσης άμεση κινητοποίηση όλων των μελών της ομάδας, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπισή του, με στόχο την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος όλου του Νησιού μας.

Τέλος δια του παρόντος, ως απερχόμενος Πρόεδρος του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου ευχαριστώ θερμά όλους τους συμμετέχοντες και συγκεκριμένα το προσωπικό του ΔΛΤ, τον Ιδιοκτήτη του Ε/Γ-Τ/Ρ Mykonos Express που διέθεσε το σκάφος, το πλήρωμα που το επάνδρωσε, το Λιμεναρχείο Μυκόνου και ειδικότερα τον Λιμενάρχη Αντιπλοίαρχο (ΛΣ) Μιχαήλ Κτενά και τέλος τον Περιφερειάρχη Κυκλάδων Αρχιπλοίαρχο (ΛΣ) Χρήστο Καστανό για την ενεργό παρουσία του καθ’ όλη τη διάρκεια της Άσκησης.

Read 35 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς