Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΟΛΘ ΑΕ και Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπογράφηκε σήμερα, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017, στα γραφεία της Διοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ. Στόχος του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στους τομείς των λιμένων και μεταφορών.

Οι δράσεις που περιγράφονται στο μνημόνιο είναι η υποστήριξη διπλωματικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών με θεματολογία ενδιαφέροντος των λιμενικών λειτουργιών της Ο.Λ.Θ. ΑΕ και η δημιουργία Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΟΛΘ ΑΕ που στοχεύει στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση αλλά και στον προσανατολισμό του ανθρώπινου δυναμικού, και ιδιαίτερα των νέων, στη λιμενική βιομηχανία.

Η συνεργασία της ΟΛΘ ΑΕ με ένα διεθνούς κύρους Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, όπως η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, υπηρετεί την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της εταιρίας και αποτελεί μία δράση με κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα προς όφελος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας είναι προϊόν πολύμηνων συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετέχουν στις παρακάτω πρωτοβουλίες και ενέργειες:

  • Την υλοποίηση της επιθυμίας της ΟΛΘ Α.Ε. να ενισχύσει, παράλληλα με τη λειτουργία της ως φορέα επιχειρηματικότητας, οικονομικών δραστηριοτήτων και καινοτομίας, ερευνητικές δράσεις που αναφέρονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και προϊόντα εξυπηρέτησης των λιμενικών λειτουργιών καθώς και σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο μέσα στα όρια της χερσαίας ιδιοκτησίας της όσο και της περιβάλλουσας θαλάσσιας και αστικής ζώνης.
  • Την αξιοποίηση της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Α.Π.Θ. ως σημαντικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής μονάδας της Ελληνικής περιφέρειας και ειδικότερα της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας γενικότερα και της συμβολής της στην ευρύτερη περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
  • Την αναστροφή του Brain Drain σε Brain Gain με παροχή κινήτρων για την παραμονή και εγχώρια αξιοποίηση ικανά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα με τη δημιουργία του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και την υποστήριξη διπλωματικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών με θεματολογία ενδιαφέροντος των λιμενικών λειτουργιών της ΟΛΘ ΑΕ, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν τη διασύνδεση των δράσεων τους με Ευρωπαϊκούς λιμένες και Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα συγκεκριμένης στόχευσης.

Read 373 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας