Ελληνική Κρουαζιέρα.

  • Η Ένωση λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε), είναι ο συλλογικός εκφραστής όλων των Ελληνικών Λιμενικών Οργανισμών, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής.
  • Ιδρύθηκε το 2002 έχοντας ως  αντικείμενο την αντιμετώπιση και προώθηση όλων των θεμάτων που αφορούν τα Ελληνικά λιμάνια μέσα στο πλαίσια της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Λιμενικής βιομηχανίας.
  • Η ΕΛΙΜΕ, στην συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (15 Σεπτεμβρίου 2011), απεφάσισε να δώσει έμφαση στη νέα μορφή οργάνωσής της, κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων της οποίας είναι μέλος.
  • Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε μία οργάνωση που θα της επιτρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την ανάπτυξη της κρουαζιέρας από τα Ελληνικά Λιμάνια.

Ο λόγος είναι ότι θεωρούμε πώς ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι ο πλέον δυναμικός και ανερχόμενος κλάδος της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας. Επομένως, τα Ελληνικά λιμάνια σαν φυσικός χώρος υποδοχής, έχουν να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξή της.

Θεωρείται επομένως αυτονόητο, ότι το υπό σύσταση αποφασιστικό όργανο που θα λειτουργεί υπό την ΕΛΙΜΕ, η “Επιτροπή Λιμένων Κρουαζιέρας”, δεν θα πρέπει να αποτελείται μόνο από τα λιμάνια προορισμού κρουαζιέρας, που είναι ήδη μέλη της ΕΛΙΜΕ, αλλά και από τα Λιμενικά Ταμεία που διαχειρίζονται λιμάνια, προορισμού κρουαζιέρας με πολύ σημαντική κίνηση.

Τα Ελληνικά λιμάνια, προορισμού κρουαζιέρας, που είναι στα ιδρυτικά μέλη της ΕΛΙΜΕ είναι ο Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα και Καβάλα.

Τα Λιμενικά Ταμεία τα οποία διαχειρίζονται λιμάνια προορισμού κρουαζιέρας και τα οποία προσεκλήθησαν να γίνουν μέλη της ΕΛΙΜΕ και κατ΄ επέκταση να εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Λιμένων Κρουαζιέρας είναι τα Λιμενικά Ταμεία Θήρας, Μυκόνου, Νοτ. Δωδεκανήσου (Ρόδος), Πάτμου, Κω, Πύργου (Κατάκολο), Ν. Χανίων, Μήλου, Λέσβου, Ναυπλίου, Σάμου, Κεφαλληνίας–Ιθάκης, Ρεθύμνου, Χίου, Σύρου και Καλαμάτας.

Επιθυμία και πρόθεση της ΕΛΙΜΕ είναι ο προγραμματισμός της ένταξης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και άλλων λιμένων κρουαζιέρας στο μέλλον, ώστε όλα τα θέματα που αφορούν τον δυναμικό αυτό κλάδο της οικονομίας μας να αντιμετωπισθούν συλλογικά.

 Clustering Ελληνικής Κρουζιέρας

 

Greek Cruise Cluster Leaflet Greek Cruise Cluster Leaflet Greek Cruise Cluster Leaflet Greek Cruise Cluster Leaflet

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την αξιολόγηση επάρκειας των Λιμένων Κρουαζιέρας

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των λιμένων κρουαζιέρας απευθύνθηκε σε όλα τα λιμάνια της χώρας που εξυπηρετούν την κρουαζιέρα. Μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί και έχουν αποστείλει συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο η μεγάλη πλειοψηφία των λιμανιών. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας.

pdf-icon

docx-win-icon

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ επεξεργασίας ερωτηματολογίων.

Η Τεχνική Επιτροπή της ΕΛΙΜΕ για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, στην οποία συμμετέχουν στελέχη των Οργανισμών Λιμένων – μελών της ΕΛΙΜΕ που διαχειρίζονται λιμάνια προορισμού κρουαζιέρας, συνεδρίασε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στον Πειραιά.
Έργο των μελών της Τεχνικής Επιτροπής ήταν ο προγραμματισμός της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, μέσα στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που τέθηκαν στην συνεδρίαση της διευρυμένης σύνθεσης της Επιτροπής Λιμένων κρουαζιέρας στις 14 Νοεμβρίου, αλλά και των ευρημάτων του ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των λιμένων κρουαζιέρας

pdf-icon

Συμπεράσματα επεξεργασίας Ερωτηματολογίων

pdf-icon

Στατιστικά Ερωτηματολογίου για την Κρουαζιέρα

pptx_win

Παρουσίαση Cluster Κρουαζιέρας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ προτάσεις για την ανάπτυξή της.

Η θεαματική ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια έφερε στο προσκήνιο την μορφή αυτή τουριστικού προϊόντος που εκτός των άμεσων εσόδων λειτουργεί και σαν μοχλός για την ανάπτυξη του Τουρισμού στεριάς (conversion of cruise tourists to stay over tourists)

pdf-icon

Πρόταση για την ανάπτυξη της Χειμερινής Κρουαζιέρας

pdf-icon

Παρουσίαση Χειμερινής Κρουαζιέρας

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κρουαζιέρας 2010-2011

Η Τεχνική Επιτροπή Κρουαζιέρας της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) παρουσίασε τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία διακίνησης επιβατών κρουαζιέρας στα πιο σημαντικά λιμάνια-μέλη της για τα έτη 2010-2011

pdf-icon

Στατιστικά στοιχεία επιβατών Κρουαζιέρας 2010-2011

pdf-icon

 

Στατιστικά στοιχεία επιβατών Κρουαζιέρας 2010-2011 με μεταβολές

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κρουαζιέρας 2012-2014

Η Τεχνική Επιτροπή Κρουαζιέρας της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) παρουσίασε τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία διακίνησης επιβατών κρουαζιέρας στα πιο σημαντικά λιμάνια-μέλη της για τα έτη από 2012 έως και 2014

pdf-icon

2012-2014 Συνολικά

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κρουαζιέρας 2013-2015

Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, συγκέντρωσε τα στατιστικά στοιχεία Κρουαζιέρας (αφίξεις επιβατών και πλοίων κρουαζιέρας), από το σύνολο των λιμανιών της Χώρας μας που τα εξυπηρετούν. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται ως τα επίσημα στατιστικά στοιχεία κρουαζιέρας από το μεγαλύτερο σύνολο φορέων και Οργανισμών.

pdf-icon

2013-2015 Συνολικά

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κρουαζιέρας 2016

Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, συγκέντρωσε τα στατιστικά στοιχεία Κρουαζιέρας (αφίξεις επιβατών και πλοίων κρουαζιέρας), από το σύνολο των λιμανιών της Χώρας μας που τα εξυπηρετούν. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται ως τα επίσημα στατιστικά στοιχεία κρουαζιέρας από το μεγαλύτερο σύνολο φορέων και Οργανισμών.

pdf-icon

2016 Συνολικά

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κρουαζιέρας 2017

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε και εφέτος, όπως τα τελευταία έξι χρόνια, τον τελικό κατάλογο των Ελληνικών λιμανιών, όπου σημειώθηκαν αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και επιβατών κρουαζιέρας για το 2017.

pdf-icon

2017 Συνολικά

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κρουαζιέρας 2018

Ανακοινώνουμε σήμερα τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της κρουαζιέρας στη Χώρα μας, όπως τηρούμε την θεσμική αυτή διαδικασία τα τελευταία οκτώ χρόνια.

pdf-icon

2018 Συνολικά

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κρουαζιέρας 2019

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, ακολουθώντας την πρακτική των τελευταίων ετών, δημοσιεύει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία της κρουαζιέρας για το 2019.

pdf-icon

2019 Συνολικά

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κρουαζιέρας 2020

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, ακολουθώντας την πρακτική των τελευταίων ετών, δημοσιεύει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία της κρουαζιέρας για το 2020.

pdf-icon

2020 Συνολικά

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας