ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06-02-2014 (Ο.Λ.ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ)

Aleksandroupoli_Logo

Αλεξανδρούπολη 06-02-2014

Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου SETRACON η εναρκτήρια συνάντηση του έργου με τους υπόλοιπους εταίρους στην πόλη της Κατερίνης στις 31.01.2014.

Στο πλαίσιο του έργου εδαφικής συνεργασίας με την ονομασία SETRACON ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης θα αποτελέσει τελικό χρήστη (end user) για την λειτουργία και διαχείριση της Διαδικτυακής Εφαρμογής παρακολούθησης & ελέγχου της κίνησης των εμπορευματοκιβωτίων.

Η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη διαδικασιών ασφαλείας, καθώς και μιας διαδικτυακής εφαρμογής που θα επιτρέψει την άμεση και αυτόματη αναγνώριση και τον εντοπισμό ενός Container κατά τη μεταφορά του μεταξύ των διαφόρων τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων.

Η προτεινόμενη συστηματική προσέγγιση περιλαμβάνει τυποποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες οι οποίες θα δημιουργηθούν σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ισχύουσες Νομοθεσίες της Ε.Ε., καθώς και τις ειδικές ανάγκες των εμπλεκόμενων μερών και τους αναγκαίους πόρους.

Επιπλέον, η διαδικτυακή εφαρμογή θα βασίζεται σε προηγμένες και state-of-the-art τεχνολογίες και θα απαιτήσει μόνο μια ασφαλή σύνδεση στο internet και διευθυντικό και όχι τεχνικό υπόβαθρο από τους τελικούς χρήστες / υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης θα αποκτήσει και θα έχει στη διάθεση του δύο σημαντικά παραδοτέα. Αυτά είναι:

1. Ένα checklist το οποίο θα είναι αποτέλεσμα έρευνας και διάχυσης γνώσης από τα Λιμάνια του Αμβούργου & του Rotterdam στον τρόπο διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων

2. Μια web εφαρμογή η οποία θα εγκατασταθεί σε υπολογιστή του ΟΛΑ και θα διαχειρίζεται εμπορευματοκιβώτια κατά την διαδρομή τους στους χώρους του ΟΛΑ. Τα εμπορευματοκιβώτια θα σημαίνονται και με την χρήση της τεχνολογίας θα παρακολουθείται η κίνηση τους.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ A.E. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.Α. Α.Ε.


pdf-icon

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Read 1627 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας