• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης "Εξάντας".

 • Η Ε.ΛΙΜ.Ε. με την ίδρυσή της και έναρξη της λειτουργίας της, το 2003, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την δημιουργία και λειτουργία του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης.
 • Η αναγκαιότητα αυτή προέκυψε από την έλλειψη πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε μια σειρά ειδικοτήτων κυρίως τεχνικών και οικονομικών, που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των λιμένων με ταυτόχρονη όμως διάχυση των προσφερομένων υπηρεσιών κατάρτισης του ινστιτούτου και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες και παρόχους υπηρεσιών άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένους με τη ναυτιλία και τις λιμενικές εργασίες.

 

Διεύθυνση:

Αποθήκη Γ΄, εντός Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης,

Τ.Κ.:541 10

Τηλ.: 2310 59.31.31 Fax.: 2310 59.35.95

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ

Πρόεδρος 

  Αθανάσιος Λιάγκος, (Εκτ/κός Πρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.)
  Μέλη

Άγγελος Καρακώστας, (Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.)
Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, (Δ/νων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.)
Ρεγγίνα Δηλαβέρη, (Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.)
Άννα Θυσιάδου, (Δ/νουσα Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.)
Εκτ/κός Διευθυντής Ένωσης Λιμένων Ελλάδος
Γεώργιος Γεωργακόπουλος, (Μέλος Ομοσπονδίας Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος)

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535