Πρόεδρος Ε.ΛΙΜ.Ε.


Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.

Η

Ένωση Λιμένων Ελλάδος αποτελεί τον κοινό φορέα ανάπτυξης πρωτοβουλιών μεταξύ των 12 λιμένων εθνικής εμβέλειας, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας.

H συνεργασία μεταξύ λιμένων αποτελεί μία σύγχρονη πρακτική στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και έχει συγκεκριμένα πεδία δράσης, στη διοίκηση και οργάνωση των λιμανιών, στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, στην ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων, στην ανάπτυξη των παραλιμένιων περιοχών, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στις πολιτικές σύζευξης Τουρισμού και Πολιτισμού.

Παράλληλα, είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί η στρατηγική διάσταση (Port State) της συνεργασίας μεταξύ των λιμένων του εθνικού λιμενικού συστήματος. Υπάρχει αναγκαιότητα να εφαρμοσθεί μια ενιαία λιμενική πολιτική και επομένως η συνεργασία των αυτόνομων λιμενικών αρχών. Για το σκοπό αυτό στους προγραμματισμούς της Ε.ΛΙΜ.Ε. είναι η ενσωμάτωση στο δίκτυό της, όσο το δυνατόν περισσότερων λιμένων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, πέραν των 12 ιδρυτικών της μελών, φυσικά με κάποια ελάχιστα κριτήρια δυναμικότητας.

Η λιμενική βιομηχανία υπηρετείται μέσα σε ένα ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζεται στη θεώρηση των Λιμένων ως Αρχών (ρυθμιστικός ρόλος) και ως Επιχειρήσεων. Ο διττός αυτός ρόλος απαιτεί σήμερα διαφορετικές αποφάσεις και λειτουργίες μέσα σε ένα δομημένο νέο εθνικό λιμενικό σύστημα. Η Ε.ΛΙΜ.Ε., με ευρύτατη σύνθεση, καλείται να συμμετάσχει και να βοηθήσει στη διαμόρφωση του καινούργιου.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές όχι μόνο θα προωθηθούν δημιουργικές συνεργασίες μεταξύ των ελληνικών λιμένων, παράγοντας πολλαπλασιαστικά λειτουργικά οφέλη, αλλά θα επιτρέψουν και στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης και παρέμβασης για τις μελλοντικές πολιτικές. Επιπροσθέτως, θα επιτρέψουν την παρέμβαση στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής μέσω της συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων (ESPO),στη Med Cruise και σε άλλους διεθνείς φορείς.

 

 

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535