Οδηγίες – Κανονισμοί και Εγκύκλιοι της Ε.Ε. ,

που αφορούν την Ευρωπαϊκή Λιμενική πολιτική και επομένως και τις Λιμενικές πολιτικές στο Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα.

 

      Τροποποίηση Κανονισμού 2017/352 λόγω COVID – 19

 

      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1239 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ.

 

      ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ.

 

      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τις λιμενικές υποδομές.

 

      ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 487_2017487_2017 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

      33_2018 Πρόταση Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία για την κατάργηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ & την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ & της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ

      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

      Δ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ - Κ. ΡΗΓΑΣ, Policy officer, Ports and inland navigation, DG MOVE

      Δ. ΜΑΚΡΗΣ - Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΘ ΑΕ - Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΜΕ

 
 

      Pan-European dialogue between cruise operators, ports and coastal tourism

      Πανευρωπαϊκός Διάλογος μεταξύ Εμπλεκομένων στην Κρουαζιέρα, Λιμάνια και Παράκτιο Τουρισμό

 

      Agenda

 
 

      Blue Belt presentation - Port Directors meeting

 
 

     State Aid Rules presentation

 
 

     European Ports: an Engine for Growth

 
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535