Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.)

  • Ο λιμένας Αλεξανδρούπολης διαθέτει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα θέσης, το οποίο ορίζεται τόσο σε επίπεδο Πανευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, αφού βρίσκεται στο άκρο του Πανευρωπαϊκού Αξονα ΙΧ, όσο και σε εθνικό επίπεδο, αφού συνδέεται με την οδική Εγνατία και με τον σιδηροδρομικό άξονα Θεσσαλονίκης – Τουρκικών συνόρων / Βουλγαρικών συνόρων.
  • Από εθνικής πλευράς τα πλεονεκτήματα αυτά αντανακλώνται στην επιλογή του ως βασικού λιμένα του βόρειου άξονα λιμενικών υποδομών και στην απόφαση για διάθεση πόρων από το Γ΄ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ 2007-2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκβάθυνση της νέας λιμενολεκάνης και του διαύλου, ο σχηματισμός των χερσαίων χώρων και ο εξοπλισμός του.

Ο λιμένας Αλεξανδρούπολης,

διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα επάρκειας χερσαίων χώρων. Είναι ήδη ένας από τους μεγαλύτερους σε διαθέσιμη χερσαία έκταση λιμένες της χώρας, ενώ πρόκειται να επεκταθεί περισσότερο με την αξιοποίηση των προϊόντων των εκσκαφών για την εκβάθυνση λιμενολεκάνης και διαύλου. Το χαμηλό κόστος απόκτησης της πρόσθετης χερσαίας επιφάνειας διευκολύνει την ελκυστικότητα του για την εγκατάσταση νέων χρήσεων. Έχει ήδη δρομολογηθεί η σύνδεσή του με την Εγνατία με οδό πρόσβασης και η σύνδεσή του με το σιδηροδρομικό δίκτυο, με πρόβλεψη για σιδηροδρομική σύνδεση και του προβλήτα Ε/Κ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

  • Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Δ/νων Σύμβουλος.
  • Βεγίρης Ευάγγελος, μέλος, εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ.
  • Τοψίδης Χριστόδουλος, μέλος, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Έβρου.
  • Μουσουνάκης Άνθιμος, μέλος, εκπρόσωπος Ο.Φ.Ε.
  • Δουλούδη Ελένη, μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων Ο.Λ.Α. Α.Ε.

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Με τις διατάξεις του Ν. 2932/01 «Ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 145 Α'), το Λιμενικό Ταμείο Αλεξανδρούπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) μετατράπηκε σε Α.Ε. με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Α. Α.Ε.» και έδρα της Α.Ε. το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας της (Ν.2932/01, Μέρος 3ο, άρθρο 22, Κεφάλαιο Α' α.2 - Καταστατικό). Η οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005) περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.)... pdf-icon   Το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων του ΣΕΜΠΟ ανέρχεται σε 730.0 μέτρα περίπου, εκ των οποίων τα 500.0 μέτρα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (Lo-Lo) και την διακίνηση χύδην φορτίου (στάθμη έδρασης κρηπιδοτοίχου -14.13 m, ΜΣΘ). Τα υπόλοιπα 230 μέτρα προορίζονται για μικτή (κατακόρυφη ή/ και οριζόντια) διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών μοναδοποιημένων φορτίων (Ro-Ro/Lo-Lo) (στάθμηέδρασης κρηπιδοτοίχου -11.63 m, ΜΣΘ)... pdf-icon

 

ΘΕΣΗ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ο λιμένας αποτελεί το κύριο σημείο επικοινωνίας με την ηπειρωτική χώρα για τη Σαμοθράκη και δευτερεύον σημείο επικοινωνίας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αυτό εξασφαλίζει μία σταθερή ακτοπλοϊκή διακίνηση, η οποία συνεχώς αυξάνεται... pdf-icon   Το εγκεκριμένο Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης αποτελεί σύνθεση των προγραμματικών κατευθύνσεων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και του Ο.Λ.Α. Α.Ε. σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της εγκατάστασης, τις μελλοντικές απαιτήσεις των χρηστών της και τον βέλτιστο τρόπο ικανοποίησης... pdf-icon

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1-31/12/2010

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε." την 29η Απριλίου 2010 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου... pdf-icon      

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

xlsx-win-iconΙσολογισμός 2010 xlsx-win-iconBudget xlsx-win-iconΣτατιστικά  

 

Ώρες λειτουργίας: 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορ/των: Ναι
Διαχείριση υγρών απορ/των:  Ναι

Μήκος προβλήτας: 300 μ
Αριθμός προβλητών:  1
Αγκυροβόλιο: -
Βάθος: 8 μ

Λιμενικές υπηρεσίες: Ρυμουλκά
Παροχή φρέσκου νερού: Ναι
Επιβατικοί Σταθμοί: Όχι
Πλησιέστερο αεροδρόμιο:  4 χλμ

Σταθμός ταξί: Ναι
Σταθμός λεωφορείων: Ναι
Απόσταση από κέντρο της πόλης:  300 μ
Λοιπές υπηρεσίες: Τελωνειακές υπηρεσίες, Τουριστική πληροφόρηση, Σιδηροδρομικός Σταθμός

View the embedded image gallery online at:
https://www.elime.gr/alexandroupoli#sigProIdd2c21e9a38

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535