Πληροφορίες σχετικά με νέους περιορισμούς εισαγωγής φυτικού υλικού στους Ευρωπαϊκούς Λιμένες

Με την παρούσα εγκύκλιο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την νέα υποχρέωση των λιμένων να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εισαγωγής φυτικού υλικού.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε ο κανονισμός για τα προστατευτικά μέτρα κατά των παρασίτων φυτών (2016/2031), μαζί με τον κανονισμό εφαρμογής (2019/2072).

Οι κανονισμοί αυτοί περιέχουν ορισμένες σημαντικές συνέπειες για την εισαγωγή φυτικών προϊόντων στην ΕΕ:

  1. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των ρυθμιζόμενων προϊόντων για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς: όλα τα φυτικά υλικά (όπως τα φυτά, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα άνθη, οι βολβοί ανθέων), ορισμένα φυτικά προϊόντα (όπως κωνοφόρα δέντρα, ξύλο δρυός και συγκεκριμένα προϊόντα όπως το υλικό συσκευασίας ξύλου).
  2. Περιορισμοί για τους ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Ένωση. Με τον νέο κανονισμό δεν είναι πλέον δυνατόν οι ταξιδιώτες να φέρουν στο έδαφος της Ένωσης το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 1, ακόμη και σε μικρές ποσότητες και για προσωπική χρήση, εκτός εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές ( Εθνικός Οργανισμός Φυτοπροστασίας) στη χώρα προέλευσης.

Η νέα εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΕ θέτει τέρμα στις εθνικές απαλλαγές για μικρές ποσότητες του προαναφερόμενου υλικού, όταν προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή τον αποδέκτη για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, από τις τυποποιημένες απαιτήσεις φυτοϋγειονομικής εισαγωγής στην ΕΕ.

Ο κανονισμός ορίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη, οι θαλάσσιοι λιμένες και οι διεθνείς μεταφορείς παρέχουν πληροφορίες στους ταξιδιώτες και τους πελάτες των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 45 του κανονισμού 2016/2031).

Η Επιτροπή έχει ετοιμάσει ενημερωτικά βίντεο καθώς και αφίσες προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού (είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα). Πρέπει να σημειωθεί ότι η αφίσα αποτελεί μέρος του κανονισμού εφαρμογής (2020/178) που εγκρίθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020. Ο παρών κανονισμός απαιτεί η αφίσα να τοποθετείται σε ευδιάκριτους χώρους σε όλα τα σημεία εισόδου στην Ένωση, τόσο φυσικές τοποθεσίες καθώς και στο διαδίκτυο.

Κάποιος μπορεί να βρει και να κατεβάσει το βίντεο και την αφίσα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για θέματα φυτοϋγειονομικής προστασίας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/non_eu_trade_en

Για να κάνετε λήψη του βίντεο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στη δικτυακή πύλη με το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Read 221 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς