Ο ESPO καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να συμπεριλάβουν λιμενικά έργα στα σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητας της Ε.Ε

Τους τελευταίους μήνες, οι Ευρωπαϊκοί λιμένες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προμήθεια και διανομή βασικών αγαθών και στη διατήρηση της οικονομίας σε λειτουργία. Ως πύλες προς τον κόσμο, που βρίσκονται στο σταυροδρόμι των αλυσίδων εφοδιασμού, των κόμβων ενέργειας, της βιομηχανίας και της μπλε οικονομίας, οι λιμένες μπορούν να είναι μοναδικοί κινητήρες βιώσιμης ανάπτυξης και ανάκαμψης. Για να συνεχίσουν να παίζουν το ρόλο τους, τα λιμάνια της Ευρώπης πρέπει να παραμείνουν ανθεκτικά και κατάλληλα για το μέλλον.

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την εφαρμογή μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας μας. Καθώς η προετοιμασία των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας φτάνει στο τελικό της στάδιο, ο ESPO καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη και να επανεξετάσουν την ένταξη λιμενικών έργων.

«Οι λιμένες της Ευρώπης είναι κινητήρες ανάπτυξης και ανάκαμψης. Οι λιμένες βρίσκονται στο σταυροδρόμι των μεταβάσεων και μπορούν πραγματικά να είναι εταίροι στην πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη. Θεωρούμε ότι πολλά λιμενικά έργα έχουν τη δύναμη να ενισχύσουν τις απαραίτητες μεταβάσεις που προτείνονται στην πολιτική ανάκαμψης της Ευρώπης. Λυπούμαστε που ακούσαμε ότι ορισμένα κράτη μέλη αρνούνται να ενσωματώσουν αυτά τα έργα », λέει η Γενική Γραμματέας του ESPO, Isabelle Ryckbost.

Ο ESPO εκφράζει τη λύπη του για αυτήν την χαμένη ευκαιρία που θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά σε μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική ανάκαμψη.

Οι λιμένες της Ευρώπης ελπίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία κατά την εκτίμησή τους για τα εθνικά σχέδια των κρατών-μελών.

• Η ευθυγράμμιση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ανά χώρα συστάσεις.
• Η επαρκής ένταξη και διαβούλευση των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην προετοιμασία του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Read 725 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535