Νέο Πρόγραμμα InvestEU

Μετά από την διαδικτυακή συνεδρίαση του Executive Committee της ESPO, την οποία παρακολούθησε ο εκπρόσωπος και Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΙΜΕ κ. Θάνος Λιάγκος, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για ενημέρωση των μελών της.
Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα InvestEU που παρέχει κίνητρα για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και εγγυάται την απλούστερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Το InvestEU θα στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικών εφοδίων, κρίσιμης σημασίας σε συνθήκες πανδημίας, καθώς και στην παραγωγή ανταλλακτικών και συσκευών στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ε.Ε. Θα χρηματοδοτήσει επίσης βιώσιμα έργα που έχουν αποδεδειγμένα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, το κλίμα και την κοινωνία. Τα έργα αυτά θα διέπονται υποχρεωτικά από την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», δεν θα πρέπει δηλαδή να αντιβαίνουν στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε.

Οι επιπλέον επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν σε 400 δισ. ευρώ, και οι εγγυήσεις της ΕΕ θα κατανεμηθούν ως εξής:
1. Βιώσιμες υποδομές: περίπου 38%
2. Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση: 25%
3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: περίπου 26%
4. Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες: περίπου 11%

Ειδικότερα στις βιώσιμες υποδομές, αναφέρθηκαν τα παρακάτω:
Sustainable Infrastructure (EUR 9.89 billion): The sustainable infrastructure window supports sustainable investments i.a. in the areas of transport, including multimodal transport, renewable energy, energy efficiency, digital connectivity and access, oceans, water, including inland waterways, waste management, tourism, equipment, mobile assets and the deployment of innovative technologies that contribute to the EU’s environmental or climate resilience or social sustainability objectives.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) θα λάβει επιπλέον 375 εκ. ευρώ με σκοπό να συμβάλει στην εφαρμογή του προγράμματος InvestEU.

Έχει δημιουργηθεί μια ειδική ιστοσελίδα για το πρόγραμμα InvestEU με παραδείγματα έργων που στηρίζονται από την ΕΕ

Read 685 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς