Υπεγράφη η σύμβαση για την ανέλκυση του ναυαγίου "ΟΛΓΑ"

Στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης υπεγράφη σήμερα το πρωί η Σύμβαση ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την AΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ του ναυαγίου Βυθοκόρου «ΟΛΓΑ» Ν.Α. 01.


Ύστερα από την δημόσιο διαγωνισμό που προηγήθηκε, την σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπέγραψαν εκ μέρους του Οργανισμού ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ και εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ Ε.Ρ.Ε.» ο διαχειριστής της εταιρείας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΖΑΜΗΣ.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών για την ανέλκυση και απομάκρυνση από τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης του ναυαγίου βυθοκόρου «ΟΛΓΑ» που είναι βυθισμένη από τον Ιούλιο του 2010 στο ανατολικό κρηπίδωμα της προβλήτας Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) και δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην λειτουργία του λιμένα και τον ελλιμενισμό εμπορικών πλοίων.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά είναι 64 ημέρες από την ημέρα έκδοσης των σχετικών αδειών .

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει τον καθαρισμό της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών από τυχόν προσχώσεις, κατάλοιπα , πετρελαιοειδή και απορρίμματα.

Με τον τρόπο αυτό επιλύεται ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και μία δεκαετία ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης και διευκολύνεται περισσότερο η συνολική προσπάθεια ανάπτυξης του λιμένα στον τομές των Συνδυασμένων Μεταφορών.

 

Read 462 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς