Οικονομικές επιδόσεις της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Kavala logo

 

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι οικονομικές επιδόσεις της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για το 2014 καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στην κερδοφορία της εταιρείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής πορείας του Οργανισμού όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας στις 31/12/2014 πριν την καταχώρηση των εγγράφων τακτοποίησης και εγγράφων κλεισίματος:

 

  • Τα έσοδα το 2014 ανέρχονται στο ποσό των 1.886.806 ευρώ έναντι 2.007.054 ευρώ το 2013 και 1.734.695 ευρώ το 2012
  • Τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων ) το 2014 ανέρχονται στο ποσό των 1.674.005 ευρώ έναντι 1.928.441 ευρώ το 2013 και 2.233.377 το 2012.
  • Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 2014 φτάνουν τις 212.800 ευρώ έναντι κερδών 78.613 ευρώ το 2013 και ζημιών -498.682 ευρώ το 2012.
  • Η πτωτική πορεία των χρηματικών διαθεσίμων τα προηγούμενα έτη έχει αντιστραφεί πλήρως με αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση κατά 25,71% στα χρηματικά διαθέσιμα της 31/12/14 σε σχέση με αυτά της 31/12/2012.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα , ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Κ. Α.Ε κ. Ηλιάδης Χρήστος – Χριστιανός δήλωσε :
Οι άοκνες προσπάθειες Διοίκησης και εργαζομένων στο πλαίσιο ευέλικτης και αποτελεσματικής διοικητικής λειτουργίας αποδίδουν συγκεκριμένα αποτελέσματα .


Η πλήρης οικονομική εξυγίανση της εταιρείας είναι πλέον γεγονός και σε συνδυασμό με την εισροή εσόδων από νέες δραστηριότητες (λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων ,αξιοποίηση των παλαιών αποθηκών ) η Ο.Λ.Κ. Α.Ε αποκτά τη δυνατότητα να υλοποιήσει απρόσκοπτα τα επενδυτικά της σχέδια.


Σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ,την Τοπική – Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και όλους τους συναλλασσόμενους , επιδίωξή μας είναι η συνεχής αναβάθμιση και αξιοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών , η δημιουργία νέων, ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών στα Λιμάνια αρμοδιότητας του Οργανισμού και η βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος στις χερσαίες ζώνες των Λιμένων.
Συνδυάζοντας την επιχειρηματική πρωτοβουλία με την κοινωνική ευαισθησία και την οικονομική αποτελεσματικότητα , προσδοκούμε τα λιμάνια μας να αποτελούν πραγματικούς μοχλούς ανάπτυξης για την τοπική μας οικονομία.

 

Read 1718 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς