Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας του ΟΛΠ Α.Ε. από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. απέκτησε διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ1429:2008 για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα. Η ΕΒΕΤΑΜ είναι μία εταιρεία δημοσίου συμφέροντος υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης..

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά τις δραστηριότητες:


• του προγραμματισμού και του σχεδιασμού νέων έργων.
• της μελέτης, της υλοποίησης και της παρακολούθησης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.
• της οικονομικής διαχείρισης έργων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρέχει «εργαλεία διοίκησης», όπως η παρακολούθηση της επίτευξης στόχων αναφορικά με τις διεργασίες του Οργανισμού και η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της ΟΛΠ Α.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ1429 αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε συνέχεια της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας (τύπου Α, Β και Γ) της ΟΛΠ Α.Ε. ως δικαιούχου πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και αποδεικνύει ότι ο Οργανισμός δεν επαναπαύεται στην προσπάθεια του για τη διαρκή βελτίωση των δραστηριοτήτων του.

Κατά την επίσημη συνάντηση παράδοσης του Πιστοποιητικού από την ΕΒΕΤΑΜ στα γραφεία της ΟΛΠ Α.Ε στον Πειραιά παραβρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu και ο Πρόεδρος της ΕΒΕΤΑΜ κ. Κ. Στουρνάρας, μέλη της Διοίκησης της ΕΒΕΤΑΜ και στελέχη του Οργανισμού από το Στρατηγικό Σχεδιασμό & Marketing καθώς και ο Σύμβουλος σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας κ. Ι. Σπανουδάκης και ο ειδικός Σύμβουλος της ΕΒΕΤΑΜ για την Κίνα κος Δ. Μούρσας.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu:
“έγινε ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της ΟΛΠ Α.Ε., το οποίο προχωράει με στρατηγική και σχεδιασμό για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του λιμένος Πειραιώς σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο”.

Read 989 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535