Διοργάνωση ημερίδας για την προώθηση της ασφάλειας στη Μεσόγειο,

Ο ΟΛΠ στις 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00 διοργανώνει ημερίδα για την Θαλάσσια Επιτήρηση στη Μεσόγειο στα πλαίσια του Ελληνικού Κόμβου που θα γίνει στον ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 18538, Πειραιά. Η ημερίδα αποτελεί βασική δραστηριότητα στα πλαίσια του προγράμματος Interreg MED project "PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Surveillance" (PROteuS).

Το PROteuS αποβλέπει στην προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Θαλάσσιας Επιτήρησης στην περιοχή της Μεσογείου. Σε πρώτη φάση αυτό θα γίνει μέσω της δημιουργίας και προώθησης εθνικών κόμβων θαλάσσιας επιτήρησης σε 6 Μεσογειακές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος και Πορτογαλία) και στη συνέχεια μέσω της δημιουργίας του Μεσογειακού συνεργατικού σχήματος (cluster) για την ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα θαλάσσιας επιτήρησης για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Μεσόγειο.

Η ημερίδα αποβλέπει στην ενημέρωση του τοπικού οικοσυστήματος της θαλάσσιας επιτήρησης, σχετικά με τον Ελληνικό κόμβο και τις δράσεις του Μεσογειακού συνεργατικού σχηματισμού για τη Θαλάσσια επιτήρηση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του συντονιστή του Ελληνικού κόμβου, κ. Δημήτριο Σπύρου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τηλ. 2104060883).

Read 528 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς