Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΟΛΠ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της παραίτησης οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΔΣ συνεδρίασε στις 10 Αυγούστου 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα αφού εξέλεξε τα μέλη του ως εξής:

 • Πρόεδρος ΔΣ, κ. WAN Min, εκτελεστικό μέλος.
 • Μέλος ΔΣ, κ. YE Weilong, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Μέλος ΔΣ, κ. FENG Boming, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Μέλος ΔΣ, κ. ZHU Jianhui, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Μέλος ΔΣ, κ. FU Chengqiu, εκτελεστικό μέλος.
 • Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Μέλος ΔΣ, κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Μέλος ΔΣ, κ. IP Sing Chi, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Μέλος ΔΣ, κ. Ιωάννης Κούβαρης, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Μέλος ΔΣ, κ. Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Μέλος ΔΣ, κ. Ιωάννης Μώραλης, μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης εκλέχθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008, αποτελούμενη από τους κ.κ. KWONG Che Keung Gordon ως Πρόεδρο, FENG Boming ως μέλος και Λιάγκο Αθανάσιο ως μέλος.

Όσον αφορά τις μεταβολές στην ανώτατη ιεραρχία της Εταιρείας ύστερα από τη σχετική απόφαση του ΔΣ ΟΛΠ ορίζονται:

 • O κ. FU Chengqiu, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως Διευθύνων Σύμβουλος
 • Ο κ. DENG Xiaoli ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.
 • Ο κ. JI Fengming ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (CFO)
 • Ο κ. LI Jianchun ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.
 • Ο κ. Άγγελος Καρακώστας ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.
 • Ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως ανώτερος σύμβουλος της Διοίκησης.
 • Ο κ. Ιωάννης Κούβαρης, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως ανώτερος σύμβουλος της Διοίκησης.
Read 1224 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535