Τομείς Δραστηριότητας

Μεταφορές

 • Εκσυγχρονισμός λιμενικών υπηρεσιών και οικονομική ανάπτυξη λιμένων.
 • Αποδοτική ένταξη λιμένων στο δίκτυο Συνδυασμένων μεταφορών.
 • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων και επιπτώσεων Θαλασσίων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping), των Θαλάσσιων Λεωφόρων (Sea Motorways).
 • Αξιολόγηση του πόλου των ελληνικών λιμένων στο διευρωπαϊκό σύστημα.

Ναυτιλία

 • Σύστημα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας VTMS και οι επιπτώσεις του στους λιμένες.
 • Ασφάλεια λιμένων και διακινούμενων φορτίων.
 • Ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών.

Ανθρώπινο δυναμικό

 • Σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτο Κατάρτισης Λιμένων, Ναυτιλίας και Συνδυασμένων Μεταφορών.
 • Ενδουπηρεσιακή κατάρτιση και οργάνωση σεμιναρίων για λιμενικές λειτουργίες , χειρισμό φορτίων και διαχείριση λιμένων.
 • Ρύθμιση θεμάτων λιμενεργασίας.

Περιβάλλον

 • Συμμετοχή στο δίκτυο ECOPORTS.
 • Περιβαλλοντική Πολιτική.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας λιμένων και πόλεων που τα περιβάλλουν.

Διεθνείς Σχέσεις

 • Μέλος της ESPO (European Sea Ports Organization) και συμμετοχή στις διαδικασίες της.
 • Ανάπτυξη σχέσεων με τη FEPORT (Federation of European Private Port Operators).

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

 • Σχέσεις και επικοινωνία με ασχολούμενους με την λιμενική βιομηχανία, για την ανάπτυξη της λιμενικής αγοράς και την εφαρμογή κανόνων υγιούς ανταγωνισμού.
 • Συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα που συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αποδοτικότητας των μελών της.
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535