Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου

 • Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης συνεχίζει την ιστορική του πορεία που ξεκίνησε στο Ρέθυμνο το 1914. Σύμφωνα με το Π.Δ. 197/2002 (ΦΕΚ 179/Α/7-8-2002) καταργήθηκε το Λιμενικό Ταμείο Νομού Ρεθύμνης και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν με το 186/2001 Π.Δ (ΦΕΚ 149/Α/5-7-2001) στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης.
 • Η υπηρεσία μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τόπου και έχει τη μεγάλη ευθύνη να διαχειρίζεται τη μοναδική σήμερα πύλη εισόδου του νομού μας, καθώς και τις εγκαταστάσεις όλων των λιμανιών και αλιευτικών καταφυγίων του.
 • Με ομαδική εργασία και αναπτυξιακό πνεύμα το Δ.Λ.Τ.Ρ. καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών αρμοδιότητάς του.

Το Λιμάνι Ρεθύμνου,

που βρίσκεται στη Βόρεια Κρήτη εντός του ομώνυμου κόλπου (συντεταγμένες: πλάτος φ 35ο 21΄ 57΄΄ Β και μήκος: λ 24ο 28΄ 23΄΄ Α), είναι λιμάνι μεικτής χρήσης και χωρίζεται σε Ανατολικό και Δυτικό τμήμα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου

 

 • Μαρινάκης Γιώργης, Πρόεδρος, Δήμαρχος Ρεθύμνης.
 • Θεοδωράκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον Λίτινα Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο Ρεθύμνης.
 • Γεωργαλής Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνης, με αναπληρώτρια την Μπιρλιράκη Θεοπίστη, Δημοτική Σύμβουλο Ρεθύμνης.
 • Βάμβουκας Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον Στεφανάκη Πέτρο, Δημοτικό Σύμβουλο Ρεθύμνης.
 • Σκλαβάκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου, με αναπληρωτή τον Καφφάτο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο Μυλοποτάμου.
 • Καλυβιανάκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου, με αναπληρωτή τον Νύκταρη Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο Μυλοποτάμου.
 • Δασκαλάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου, με αναπληρωτή τον Κυριμάκη Χαράλαμπο, Δημοτικό Σύμβουλο Μυλοποτάμου.
 • Τσουρδαλάκης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου, με αναπληρώτρια την Βαρδάκη Ελένη, Δημοτική Σύμβουλο Αγίου Βασιλείου.
 • Μπαγιαρτάκης Επαμεινώνδας, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου, με αναπληρωτή τον Βούρβαχη Ιωσήφ, Δημοτικό Σύμβουλο Αγίου Βασιλείου.
 • Χαριτάκης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου, με αναπληρώτρια την Βρυλάκη Χαρίκλεια, Δημοτική Σύμβουλο Αγίου Βασιλείου.
 • Καστρινάκης Κων/νος, Λιμενάρχης Ρεθύμνου με αναπληρωτή τον εκάστοτε οριζόμενο.

Δυτικό Τμήμα

Στο δυτικό τμήμα, με εμπορική, επιβατική χρήση και εξυπηρέτηση κρουαζιεροπλοίων, είναι εγκατεστημένη γεφυροπλάστιγγα 80τ. και περιλαμβάνονται πέντε (5) κρηπιδώματα φορτοεκφόρτωσης (A-B-C-D-E) με δυνατότητα εξυπηρέτησης μέχρι επτά πλοίων, ανάλογα με το μέγεθός τους.

Aπό το Μάιο του 2014 λειτουργεί πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας βάσει εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης κατά το διεθνή κώδικα ασφαλείας ISPS. Ευρίσκεται δε στο τελικό στάδιο η αδειοδότηση υδατοδρομίου, εγγύς του αιγυπτιακού φάρου. Τα υδροπλάνα δίνουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης μετακίνησης επιβατών, εκτάκτων περιστατικών αλλά κυρίως αποτελούν ένα πολύ ελκυστικό προνόμιο για το λιμάνι μας αφού παρέχουν τη δυνατότητα για εντυπωσιακές ξεναγήσεις στην Κρήτη και εκτός των ορίων αυτής.

Σήμερα εκπονούνται και οι οριστικές μελέτες για την εγκατάσταση εξυπηρέτησης πλοίων κρουαζιέρας και τη βελτίωση της προστασίας του προσήνεμου μόλου, έργα που θα προσδώσουν νέες δυναμικές στην εξυπηρέτηση μεγάλων σκαφών σε ένα εξαιρετικά σύγχρονο και ελκυστικό περιβάλλον αφού περιλαμβάνονται εξωραϊστικά έργα ιδιαίτερης αισθητικής, υποστηριζόμενα από ομάδα επιστημόνων σημαντικού κύρους.

Το δυτικό τμήμα του λιμανιού διαθέτει:

 • Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 810 μέτρα
 • Ωφέλιμο βάθος από -6,00 έως -8,00 μέτρα
 • Χερσαία ζώνη 26.500 τ.μ.

Στην ευρύτερη ζώνη του λιμένα Ρεθύμνου και βόρεια του προσήνεμου μόλου έχει καθοριστεί αγκυροβόλιο για την εξυπηρέτηση σκαφών που δεν επιθυμούν ή δε δύνανται να εισέλθουν στο λιμάνι.

Στο ανατολικό τμήμα (με επιβατική και τουριστική χρήση) γίνεται πρόσδεση κρουαζιεροπλοίων και των επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων, εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες κίνησης του λιμένα. Και στο τμήμα αυτό εφαρμόζεται ο κώδικας ISPS.Το τμήμα αυτό του λιμανιού έχει μεγαλύτερους χερσαίους χώρους, συνολικής έκτασης 33.500τ.μ., που μπορούν να εξυπηρετήσουν κάθε επιβατική, τουριστική κίνηση και εκτάκτως διακίνηση φορτηγών και Ι.Χ. οχημάτων. Διαθέτει γεφυροπλάστιγγα 80τ., περιλαμβάνει 2 προβλήτες (F-G) και τα κρηπιδώματα έχουν βύθισμα -8,00μ..

Οι θέσεις (F) και (G) έχουν χαρακτηρισθεί ως θέσεις για την πρόσδεση Ο/Γ Ε/Γ (οχηματαγωγών-επιβατικών) και Τ/Ρ (τουριστικών) πλοίων. Έχουν μήκος 125μ. και 140μ. αντίστοιχα, είναι τοποθετημένα κυλινδρικά παραβλήματα μήκους δύο μέτρων, έχουν πλάτος καταστρώματος 35 και 60 μέτρων αντίστοιχα και ύψος από την μέση στάθμη θαλάσσης περίπου τα 1,80μ. ενώ το μέσο βύθισμα είναι στα -9,00 μ.. Τέλος έχουν άπλετο φωτισμό και πίνακα για την ηλεκτροδότηση πλοίων με ασφάλεια 3x25 Α, νερό και πυρασφάλεια.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Η ΜΑΡΙΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ βρίσκεται εντός του λιμένα Ρεθύμνου στο ανατολικό τμήμα και διαθέτει:

Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων και πλωτών προβλητών 800 μέτρα
Ωφέλιμο βάθος από -3,5 έως -4,5 μέτρα
Χερσαίους χώρους 20.000 τ.μ.

Διαθέτοντας 174 θέσεις σκαφών σε πλωτούς προβλήτες και περιμετρικά των κρηπιδωμάτων για τα μεγαλύτερα σκάφη, μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη σκάφους αναψυχής. Συγκεκριμένα μπορούν να προσδέσουν σκάφη με:

Μήκος Σκαφών από 8 έως 40 μέτρα

Βύθισμα έως -3,5 μέτρα

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

1. 40 θέσεις L< 8 m με την πλώρη / την πρύμνη
2. 36 θέσεις 8 m < L< 10 m με την πλώρη / την πρύμνη
3. 84 θέσεις 10 m < L< 12 m με την πλώρη / την πρύμνη
4. 10 θέσεις 15 m < L< 18 m με την πλώρη / την πρύμνη
5. 2 θέσεις L< 25 m με την πλευρά
6. 1 θέση L< 20 m
7. 1 θέση L< 40 m

Η μαρίνα βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, με αποτέλεσμα σε ακτίνα λίγων μέτρων να είναι διαθέσιμες όλες οι παροχές που μπορεί να είναι χρήσιμες στους επισκέπτες με σκάφη (καταστήματα εξοπλισμού σκαφών, τράπεζες, σούπερ μάρκετ, καταστήματα ένδυσης και ψυχαγωγίας, συγκοινωνίες κ.λ.π.).

Αναλυτικότερα:

 • Η ΜΑΡΙΝΑ, βρίσκεται εντός της πόλης και σε απόσταση μόλις 100μ. από την είσοδο της υπάρχουν: καταστήματα εξοπλισμού σκαφών, Σούπερ Μάρκετ, καφετέριες, εστιατόρια, Laundry, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.
 • Στη μαρίνα στεγάζεται κλιμάκιο των ναυτοπροσκόπων και του ιστιοπλοϊκού ομίλου Ρεθύμνου και διεξάγονται διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.
 • Στη μαρίνα επίσης στεγάζεται κλιμάκιο Α΄ βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
 • Επίσης: στην καρδιά της παραλίας, διατίθενται εγκαταστάσεις για σκάκι και διάφορες αθλοπαιδιές (mini soccer, beach volley, beach tennis), τους θερινούς μήνες.
 • Η Πυροσβεστική υπηρεσία απέχει 5 χλμ., διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και κλιμάκιο αυτής εκτελεί περιπολίες διαρκώς στην περιοχή, ενώ το Νοσοκομείο της πόλης απέχει μόλις 1χλμ. Τα διεθνή αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου απέχουν 75 και 85 χλμ αντίστοιχα από τη ΜΑΡΙΝΑ.
 • Το Διοικητήριο της ΜΑΡΙΝΑΣ στεγάζεται στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στην είσοδο της Μαρίνας.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Το παλιό (ενετικό) λιμάνι του Ρεθύμνου, που και αυτό βρίσκεται στην αγκαλιά αυτής της λιμενικής εγκατάστασης, διαθέτει:

 • Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 390 μέτρα
 • Ωφέλιμο βάθος -2,50 μέτρα
 • Χερσαία λιμενική ζώνη 5.250 τ.μ.

Σε αυτό προσδένουν κυρίως αλιευτικά σκάφη αλλά και σκάφη αναψυχής.

Στην είσοδό του δεσπόζει ο αιγυπτιακός φάρος. Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής προσδένουν περιμετρικά των κρηπιδωμάτων του ενετικού λιμανιού όπου υπάρχουν ψαροταβέρνες που λειτουργούν καθ΄όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πληροφορίες υποδοχής σκαφών αναψυχής

Όσοι επισκέπτες θελήσουν να έρθουν στο Ν. Ρεθύμνης με δικό τους ταχύπλοο ή ιστιοπλοϊκό σκάφος, μπορούν να προσδέσουν στη Μαρίνα Ρεθύμνου ή στο παλιό Ενετικό λιμάνι.

Πριν την άφιξή σας πρέπει να επικοινωνήσετε με το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου στο VHF κανάλι 12, που γίνεται ακρόαση σε 24ωρη βάση.

Μετά την πρόσδεσή σας πρέπει να προσκομίσετε αμέσως τα έγγραφα του σκάφους σας στο Λιμεναρχείο Ρεθύμνης (ώρες εξυπηρέτησης: 08:00-15:00), όπου θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες, όπως για τα τέλη ελλιμενισμού, το δελτίο καιρού, για τον απόπλου σας, κ.λ.π. (οι πληροφορίες παρέχονται από τη λιμενική αρχή σε 24ωρη βάρδια).

Για την εξυπηρέτησή σας θα επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ.Ρ. (Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου - κτίριο Δελφίνι, Τ.Κ. 74100) μέσω του υπεύθυνου εγκαταστάσεων και παροχών της Μαρίνας. Επίσης μπορείτε να καλέσετε είτε στο τηλ.: 28310-22408 και ώρες: 8:00-15:00 μ.μ. είτε απογευματινές ώρες: 18:00-21:00 μ.μ. στο κιν.: 6974808785. Ο υπεύθυνος της Μαρίνας μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για οποιαδήποτε ανάγκη του σκάφους σας, όπως ρεύμα, νερό, καύσιμα, λάδια, πάγο, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανική βλάβη, κ.λ.π..

Τέλος στο κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ που στεγάζεται το Δ.Λ.Τ.Ρ. και το Διοικητήριο της Μαρίνας, στεγάζεται η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και το γραφείο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες σχετικά με τον τουρισμό.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ζυγοπλάστιγγα: 28310-22408, 56731
Λιμεναρχείο: 28310-22276, 55150
Τελωνείο: 28310-24458, 22292
Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών / ΕΟΤ:28310-29148
Τουριστική Αστυνομία: 28310-28156
Αστυνομικό Τμήμα: 28310-25247
Νοσοκομείο: 28310-87100
ΚΤΕΛ: 28310-22212
Ταξί: 28310-25000, 28310-22316
Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης: 28310-55873

 

Ώρες λειτουργίας: 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορ/των: Ναι
Διαχείριση υγρών απορ/των:  Ναι

Μήκος προβλήτας: 1,1 χλμ
Αριθμός προβλητών:  8
Αγκυροβόλιο: Ναι
Βάθος: 9 μ

Λιμενικές υπηρεσίες: Παροχή ρεύματος
Παροχή φρέσκου νερού: Ναι
Επιβατικοί Σταθμοί: 250 τ.μ.
Πλησιέστερο αεροδρόμιο:  68 χλμ

Σταθμός ταξί: 30 μ
Σταθμός λεωφορείων: 500 μ
Απόσταση από κέντρο της πόλης: 200 μ
Λοιπές υπηρεσίες: Γρ. πληροφοριών, Δωρεάν WiFi, ATM

View the embedded image gallery online at:
https://www.elime.gr/index.php/rethymno#sigProId8cd232f52d

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535