Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (Ο.Λ.Κ.)

 • Το κεντρικό λιμάνι που μέχρι πρότινος ήταν το βασικό σημείο για τις θαλάσσιες μεταφορές. Η χερσαία ζώνη του λιμανιού περικλείεται από την πόλη και σ΄ αυτήν αναπτύσσονται εμπορικές και τουριστικές δραστηριότητες. Ο προσήνεμος μόλος έχει μήκος 560 μέτρα και ο υπήνεμος 230 μέτρα. Το σύνολο των κρηπιδωμάτων για την παραβολή πλοίων είναι 1950 μέτρα και τα βάθη της λιμενολεκάνης κυμαίνονται από 4 -10 μέτρα.
 • Το λιμάνι Ελευθερών βρίσκεται δυτικά της Καβάλας σε απόσταση 17 χλμ. από την Καβάλα, εξυπηρετεί κυρίως την αλιεία, μικρή εμπορευματική κίνηση και μόνο κατά τους θερινούς μήνες υπάρχουν δρομολόγια από και προς τη Θάσο. Η ανάπτυξη της πόλης της Καβάλας κατέστησε αναγκαία την κατασκευή νέου λιμανιού έξω από την πόλη. Γενικές και ειδικές μελέτες που εκπονήθηκαν από το 1966 και μετά, κατέληξαν στην πρόταση για κατασκευή ενός νέου σύγχρονου λιμανιού στη Νέα Καρβάλη σε απόσταση 8 χλμ. ανατολικά της πόλης. Σήμερα έχει κατασκευασθεί και λειτουργεί το δυτικό κρηπίδωμα, όπου έχει μεταφερθεί η εμπορική κίνηση, ενώ το λιμάνι μέσα στην πόλη θα μετατραπεί σε τουριστικό, επιβατικό και αλιευτικό, διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα του.

Βασικοί στόχοι του Ο.Λ.Κ. είναι:

 • Η ανάδειξη του λιμενικού συστήματος της Καβάλας ωε κομβικού σημείου στις μεταφορές της  Βαλκανικής και της ευρύτερης περιοχής.
 • Η εξασφάλιση της μακροπρόσθεσμης βιωσιμότητας του Ο.Λ.Κ. και η δυνατότητα χρηματοδότησης της απαραίτητης υποδομής και υπερδομής.
 • Η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών εφικτών με τη μορφή της Α.Ε. και η προσέλκυση κεφαλαίων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 • Φιλόσογλου Γεώργιος του Πασχάλη, Πρόεδρος
 • Βλάχος Άγγελος του Φωτίου, Δ/νων Σύμβουλος
 • Κουρή Μαρίνα του Θεοδώρου, μέλος
 • Παπαχρήστου Γεώργιος του Θωμά, μέλος
 • Βρανά Ειρήνη του Βρανά, μέλος
 • Κεκρόπουλος Γρηγόριος του Ευσταθίου, μέλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Λ.Κ. Α.Ε
 • Παρδαλίδης Νικόλαος του Ηλία, μέλος, Εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε
 • Λεμονίδης Βασίλειος του Παναγιώτη, μέλος, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας

 

Το λιμενικό σύστημα της Καβάλας περιλαμβάνει:

Το κεντρικό λιμάνι που μέχρι πρότινος ήταν το βασικό σημείο για τις θαλάσσιες μεταφορές. Η χερσαία ζώνη του λιμανιού περικλείεται από την πόλη και σ΄ αυτήν αναπτύσσονται εμπορικές και τουριστικές δραστηριότητες. Ο προσήνεμος μόλος έχει  μήκος 560 μέτρα και ο υπήνεμος 230 μέτρα. Το σύνολο των κρηπιδωμάτων για την παραβολή πλοίων είναι 1950 μέτρα και τα βάθη της λιμενολεκάνης κυμαίνονται από 4 -10 μέτρα.

Μετά την μεταφορά της εμπορικής κίνησης τον Οκτώβριο του 2002 στο λιμάνι της Ν. Καρβάλης «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’» το κεντρικό λιμάνι εξυπηρετεί:

 • Την επιβατική κίνηση με καθημερινά δρομολόγια F/B και Υ/Γ (δελφινιών) από και προς τη Θάσο, ενώ γίνονται τακτικά δρομολόγια προς Λήμνο, Μυτιλήνη και Σαμοθράκη.
 • Τον τουρισμό. Στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής, η κίνηση των οποίων παρουσιάζει αυξητική τάση. Με την απελευθέρωση του λιμανιού από την εμπορική κίνηση και την ολοκλήρωση της σχεδιαζόμενης βελτίωσης της υποδομής αναμένεται αύξηση της τουριστικής κίνησης.
 • Τον αλιευτικό στόλο, χρησιμοποιούμενο ως αλιευτικό καταφύγιο. Ανατολικά και σε απόσταση 42 χλμ. από την Καβάλα βρίσκεται το λιμάνι της Κεραμωτής, το πλησιέστερο σημείο στη Θάσο από όπου διακινείται ο κυριότερος όγκος επιβατών και εμπορευμάτων από και προς το νησί. Επίσης εξυπηρετούνται από αυτό  ιδιωτικά και αλιευτικά σκάφη της περιοχής. Όσον αφορά δε την εμπορική κίνηση, χρησιμοποιείται για την μεταφορά κύρια χύδην φορτίων των επιχειρήσεων της περιοχής.

Το λιμάνι Ελευθερών βρίσκεται δυτικά της Καβάλας σε απόσταση 17 χλμ. από την Καβάλα, εξυπηρετεί κυρίως την αλιεία, μικρή εμπορευματική κίνηση και μόνο κατά τους θερινούς μήνες υπάρχουν δρομολόγια από και προς τη Θάσο. Η ανάπτυξη της πόλης της Καβάλας κατέστησε αναγκαία την κατασκευή νέου λιμανιού έξω από την πόλη. Γενικές και ειδικές μελέτες που εκπονήθηκαν από το 1966 και μετά, κατέληξαν στην πρόταση για κατασκευή ενός νέου σύγχρονου λιμανιού στη Νέα Καρβάλη σε απόσταση 8 χλμ. ανατολικά της πόλης. Σήμερα έχει κατασκευασθεί και λειτουργεί το δυτικό κρηπίδωμα, όπου έχει μεταφερθεί η εμπορική κίνηση, ενώ το λιμάνι μέσα στην πόλη θα μετατραπεί σε τουριστικό, επιβατικό και αλιευτικό, διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα του.

Προοπτικές

Η γεωπολιτική θέση του νέου λιμένα σε συνδυασμό με την άμεση γειτνίαση και πρόσβαση στην Εγνατία οδό καταλήγουν κοντά σ΄ αυτόν, αποτελούν  τα κύρια πλεονεκτήματα, ώστε ο νέος λιμένας να γίνει το κύριο διαμετακομιστικό κέντρο τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για τις χώρες της Βαλκανικής.

Η μελλοντική σύνδεση του νέου λιμένα με σιδηροδρομικό δίκτυο είναι αναγκαία για τη λειτουργία κόμβου συνδυασμένων μεταφορών. Η αύξηση της κίνησης τα επόμενα χρόνια αναμένεται να καταστήσει αναγκαίο τον προγραμματισμό νέων έργων, σύμφωνα με το προγραμματικό σχέδιο που έχει ήδη εγκριθεί.

Με την ολοκλήρωση των νέων έργων και την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού θα υπάρχει δυνατότητα για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 7-8 πλοίων διαφόρων κατηγοριών και τη διαχείριση φορτίων όλων των ειδών (χύδην, όγκοι, containers). Παράλληλα, θα είναι εφικτή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σχετικών με την αποθήκευση, την αποσυσκευασία και τη διανομή εμπορευμάτων.

Η απελευθέρωση του κεντρικού λιμανιού από την εμπορική κίνηση που ήδη έχει γίνει, σε συνδυασμό με τα έργα εκσυγχρονισμού, θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ακτοπλοΐα και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών σκαφών (μαρίνα). Σε συνδυασμό με το νέο σύγχρονο αεροδρόμιο που διαθέτει η Καβάλα, το κεντρικό λιμάνι μπορεί να υπερβεί το επίπεδο της απλή διέλευσης κρουαζιερόπλοιων και να γίνει σημείο αφετηρίας – τερματισμού (home port) γι΄ αυτά.

Η ανάπλαση του χερσαίου χώρου στο εσωτερικό του λιμανιού, που είναι δίπλα στο ιστορικό τοίχος της πόλης και κάτω από τη συνοικία της Παναγίας (παλιά πόλη), θα επιτρέψει την ανάπτυξη τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Τα περιφερειακά λιμάνια Κεραμωτής και Ελευθερών θα καλύψουν πρόσθετες  ανάγκες για την ακτοπλοΐα, τη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής, καθώς και την εξυπηρέτηση ιδιωτικών αλιευτικών και τουριστικών σκαφών. Το λιμάνι της Κεραμωτής θα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό  για τον τουρισμό της Θάσου, δεδομένου ότι μέσω αυτού διακινείται  ο κύριος όγκος των τουριστών προς το νησί.

Με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του Ο.Λ.Κ. θα διαμορφωθούν οι κύριοι άξονες επιχειρηματικής στρατηγικής, το μοντέλο εκμετάλλευσης και η νέα οργανωτική δομή του οργανισμού, που θα εξυπηρετεί τους στόχους και τις επιλογές του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Επίσης, θα καθοριστούν οι προτεραιότητες και οι διαδικασίες για την υλοποίηση των στόχων, καθώς και η εκμετάλλευση των περιοχών και των χώρων του λιμενικού συστήματος.

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

 pdf-icon   xlsx-win-icon

 

Ώρες λειτουργίας: 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορ/των: Ναι
Διαχείριση υγρών απορ/των:  Ναι

Μήκος προβλήτας: 360 μ
Αριθμός προβλητών:  2
Αγκυροβόλιο: -
Βάθος: 8,5 μ - 10,5 μ

Λιμενικές υπηρεσίες: Ρυμούλκηση, Πλοήγηση
Παροχή φρέσκου νερού: Ναι
Επιβατικοί Σταθμοί: Ναι
Πλησιέστερο αεροδρόμιο:  30 χλμ

Σταθμός ταξί: 150 μ
Σταθμός λεωφορείων: 100 μ
Απόσταση από κέντρο της πόλης:                   Εντός αστικού ιστού
Λοιπές υπηρεσίες: Δωρεάν Wi-Fi, Σταθμός ΕΚΑΒ εντός λιμένα, Χώρος στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων

View the embedded image gallery online at:
https://www.elime.gr/kavala#sigProId54abfb20be

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535