COVID-19 Coronavirus: Οι μεταφορές συνεχίζουν

Αγαπητά μέλη,

Με το σύνθημα «Οι μεταφορές συνεχίζουν», η ESPO, μαζί με 33 άλλες οργανώσεις, έχουν εκδώσει δήλωση που υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές στην κρίση της πανδημίας.

"Οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προμήθεια βασικών αγαθών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταφορές θα μπορούν να συνεχίσουν να κρατούν, πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή αγαθών μεταξύ των κρατών μελών. Η συμβολή των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών και στην υπέρβαση αυτής της κρίσης είναι ζωτικής σημασίας. Σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, οι λιμένες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή στους πολίτες, στις υγειονομικές υπηρεσίες και στις επιχειρήσεις των αγαθών και των υλικών που χρειάζονται .Οι ευρωπαϊκοί λιμένες αναλαμβάνουν πολύ σοβαρά αυτή τη δημόσια ευθύνη. Ελπίζουμε ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν τις συστάσεις της Επιτροπής για να διασφαλίσουν ότι τα αγαθά θα συνεχίσουν να κινούνται στην Ευρώπη, προς όφελος κάθε πολίτη της ΕΕ ", σχολιάζει η Isabelle Ryckbost, Γενικός Γραμματέας της ESPO.

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) κήρυξε την πανδημία του COVID-19 και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έλαβαν μέτρα ευρείας κλίμακας για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προμήθεια αγαθών, ιδίως στα φάρμακα, στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στα τρόφιμα και σε άλλα απαραίτητα βασικά προϊόντα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο τομέας των μεταφορών αποδεικνύεται επίσης ένα σημαντικό μέσο σε αυτές τις περιόδους όπου πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν περιορισμένη κινητικότητα.

Οι Ευρωπαϊκοί συλλογικοί φορείς, που εκπροσωπούν τους μεταφορείς, τους διαχειριστές υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εργαζόμενους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και την εφοδιαστική αλυσίδα, τους εργολάβους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής, τους φορτωτές, τους χρήστες και τους προμηθευτές εξοπλισμού στις θαλάσσιες, λιμενικές, εσωτερικές πλωτές οδούς, της αεροπλοΐας και των διατροπικών μεταφορών, καθώς και για τη στήριξη βιομηχανιών και επιχειρήσεων, κάνουν την ακόλουθη κοινή δήλωση:

Υπογραμμίζουμε τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα για την προμήθεια βασικών αγαθών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο: τονίζουμε ότι οι υποδομές μεταφορών είναι από αυτήν την άποψη ζωτικές υποδομές.

Δείξτε το σεβασμό και την υποστήριξή σε όλους τους εργαζόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού, που επιτρέπουν τη συνέχιση των μεταφορικών υπηρεσιών, την κυκλοφορία αγαθών και βασικών εμπορευμάτων, καθώς και τον επαναπατρισμό πολιτών και συνεπώς, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους ευρωπαίους πολίτες να ξεπεράσουν αυτό το φαινόμενο. Κρίση;

Καλούμε τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ομαλή διέλευση των συνόρων για τις εμπορευματικές μεταφορές, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας από αυτή την άποψη την καθιέρωση πράσινων λωρίδων εμπορευματικών μεταφορών σε συντονισμό με τους ενδιαφερόμενους φορείς μεταφορών.

Υποστηρίζουμε τα μέτρα και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ και από τις Εθνικές κυβερνήσεις για τη συγκράτηση της εξάπλωσης του COVID-19 και καλούμε τα κράτη μέλη να συντονίσουν την απάντησή τους στο COVID-19 και να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των συνόρων.

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, ιδίως μέσω εξοπλισμού ατομικής προστασίας, καθώς και πρόσβασης σε καθαρές και απολυμασμένες εγκαταστάσεις υγιεινής, τρόφιμα και ποτά.

Υπογραμμίζουμε ότι οι τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής βασίζονται σε ένα φυσικό εργατικό δυναμικό και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την κινητικότητά της, συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού του εργατικού δυναμικού στον τομέα των μεταφορών.

Προτρέπουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βοηθήσουν τον τομέα των μεταφορών που πλήττεται σοβαρά από την ανάκαμψή του, να διασφαλίσει τη μελλοντική συνδεσιμότητα τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές και να αναζωογονήσει τις αρτηρίες της εσωτερικής αγοράς μόλις περατωθεί η κρίση.

Read 853 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς