Ο.Λ.Ε. ΑΕ.: Αύξηση κερδοφορίας για τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ

Συνεχίζεται η δυναμική πορεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ με σταθερή αύξηση κερδοφορίας και το 2021, μετά την αλματώδη αύξηση εσόδων κατά 130% επί των κερδών που σημείωσε το 2020 σε σύγκριση με το 2019.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2021, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ παρουσίασε αύξηση κατά 12,15 % επί των καθαρών κερδών προ φόρων, που ανήλθε στο ποσό των 1.672.522 ευρώ έναντι 1.491.337 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων εμφανίζονται κερδοφόρα σημειώνοντας αύξηση 11,22% και ανέρχονται σε 1.754.121 ευρώ έναντι 1.577.124 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα συνολικά έσοδα του Ο.Λ.Ε. ΑΕ παρουσίασαν αύξηση περίπου 6% και ανήλθαν σε 6.262.135 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν 5.910.873 ευρώ.

Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης καταγράφουν αύξηση κατά 2,4% και ανήλθαν σε 3.976.910 ευρώ έναντι 3.883.688 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Επίσης, αύξηση της τάξης του 3% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση εμφάνισε και ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού, που ανέρχεται σε 5.968.319 ευρώ έναντι 5.791.798 ευρώ της προηγούμενης.

Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ενεργειών της Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Απόστολο Καμαρινάκη, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του Λιμένα Ελευσίνας προς ενίσχυση του ελληνικού λιμενικού συστήματος, καθώς και στην ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας.

Η αύξηση της κερδοφορίας συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει υλοποιήσει, με ίδια κεφάλαια, σειρά έργων σε χώρους δικαιοδοσίας του, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ανάδειξη της Χερσαίας Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας:

• οριστική απομάκρυνση ναυαγίων, τα οποία ήταν για χρόνια εγκαταλελειμμένα και δημιουργούσαν προβλήματα στην ναυσιπλοΐα,
• επισκευές κτιρίων και διαμόρφωση ενιαίου κτιριακού συνόλου, που αναβάθμισαν την εικόνα του παραλιακού μετώπου,
• τεχνικά έργα εξωραϊσμού της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας και ανάδειξης της σε χώρο περιπάτου και αναψυχής,
• τοποθέτηση γλυπτού, πλάι στον κεντρικό εμπορικό λιμένα Ελευσίνας, που προάγει τον πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης και την σύνδεση της με την θάλασσα.

Επίσης, στις εν λόγω δαπάνες του Ο.Λ.Ε. ΑΕ εντάσσεται και το κόστος για την ηλεκτροδότηση των κοινόχρηστων εκτάσεων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας, που έχουν αποχαρακτηριστεί και έχουν αποδοθεί στον Δήμο.

 

Read 301 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535