ΟΛΗ

ΟΛΗ (218)

Την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021, παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο Ηρακλείου, παρουσίας εκπροσώπων του Προορισμού, τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Βάσης του Προορισμού με βάση τα κριτήρια Αειφορίας από τον Διευθυντή Μεσογείου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), Δρ Ιωάννη Παππά. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε το τελικό στάδιο μιας μακροχρόνιας διαδικασίας, αναλυτικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης, που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το GSTC, με την στενή συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ ΑΕ), ενώ συγχρηματοδοτήθηκε σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας (CLIA). Επιπλέον, αποτελεί μέρος ενός καινοτόμου σχεδίου συνεργασίας των φορέων αυτών για την εκτίμηση της αειφορίας δύο ελληνικών Προορισμών, Ηρακλείου και Κέρκυρας, καθώς και τη διαμόρφωση πλάνου για ένα μέλλον αειφόρου τουρισμού, μέσα από το εφαρμοζόμενο σχήμα συγχρηματοδότησης.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού διαχειρίζεται τα Κριτήρια GSTC, τα παγκόσμια πρότυπα για την αειφορία στα ταξίδια και τον τουρισμό, και δρα ως διεθνής οργανισμός διαπίστευσης για τον αειφόρο τουρισμό. Τα Κριτήρια GSTC Criteria αποτελούν το θεμέλιο του ρόλου του GSTC ως παγκόσμιο Οργανισμό Διαπίστευσης για Προγράμματα Πιστοποίησης που επιβεβαιώνουν πως ξενοδοχεία / εγκαταστάσεις διαμονής, ταξιδιωτικά πρακτορεία και προορισμοί έχουν εγκαθιδρύσει αειφόρες πολιτικές και πρακτικές. Το GSTC δεν πιστοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά παρέχει διαπίστευση σε αυτούς που το κάνουν. Η Αξιολόγηση Προορισμού του GSTC εστιάζει σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες αειφορίας προορισμού: διαχείριση και διακυβέρνηση προορισμού, οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς, της κοινωνίας και ευεξίας των επισκεπτών, συντήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο Προορισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟ επιτυγχάνει ένα σημαντικό βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων των κριτηρίων Αειφόρου Προορισμού του GSTC με βαθμολογία 2.03 (μέγιστο το 3.00) ή 81,04% του ελάχιστου ορίου αριστείας, και η οποία εμπίπτει στα όρια των εξαιρετικών επιδόσεων στο σύνολο βαθμολογίας του Προορισμού. Ειδικότερα, οι επιμέρους βαθμολογίες σε επίπεδο κατηγοριών είναι 2.21 για τον Πολιτισμό, 2.00 για την οικονομική και κοινωνική διάσταση, 1.98 για την διαχείριση και 1.91 για το περιβάλλον. Σε σχέση με τα σημαντικότερα ευρήματα που θα πρέπει να γίνουν στόχος περαιτέρω μελλοντικών ενεργειών για την επίτευξη καλύτερη απόδοσης με όρους αειφορίας και πιθανή μελλοντική πιστοποίηση του προορισμού ως Αειφόρος, είναι ο αναπροσδιορισμός με όρους αειφορίας του συνολικού Τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση περαιτέρω του μεριδίου συμμετοχής του αγρο-διατροφικού τομέα στο προϊόν αυτό, η υποστήριξη της μετάβασης των επιχειρήσεων του κλάδου σε ένα πιο αειφορικό μοντέλο λειτουργίας, η ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα που σχετίζονται με την αειφορία, η δημιουργία και λειτουργία ενός κεντρικού φορέα διαχείρισης του προορισμού, η μεγαλύτερη εξωτερίκευση των αποτελεσμάτων και των δράσεων του προορισμού σε σχέση με την αειφορία (κοινωνία, επισκέπτες, επιχειρήσεις), η καλλιέργεια συνεργασίας, διαβούλευσης, συμμετοχής αλλά και δημιουργίας περισσότερων συνεργατικών σχημάτων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η περεταίρω προστασία της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση του αστικού πρασίνου, η δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία μηχανισμού συλλογής και επεξεργασίας αξιόπιστων δεδομένων του τουρισμού, καθώς και η ενίσχυση της εμπειρίας πολιτισμού και αυθεντικού κρητικού προορισμού, σε συνεργασία του εμπορικού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών, των δομών πολισμού αλλά και της κρουαζιέρας.

Από την μεριά του Δήμου Ηρακλείου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σισαμάκης δήλωσε ότι «το Ηράκλειο είναι μια πόλη που συνδυάζει δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις και στρατηγικές συνεργασίες για την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού.

Ο Δήμος Ηρακλείου δεν θα μπορούσε παρά να ανταποκριθεί άμεσα και στοχευμένα στις προκλήσεις των καιρών και στις νέες προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα του τουρισμού, όπως η ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας, με τη βέλτιστη χρήση περιβαλλοντικών πόρων και σεβασμό στην αυθεντικότητα. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL (Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού ) με σκοπό την αξιολόγηση του τουριστικού προορισμού «Ηράκλειο» με όρους αειφορίας. Κοινή πεποίθηση του Δήμου είναι ότι το Ηράκλειο, με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και τη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, το σεβασμό στην κοινωνική και πολιτιστική αυθεντικότητα της τοπικής κοινότητας, μπορεί και πρέπει να γίνει ένας αξιοβίωτος τόπος για τους δημότες του και ένας βιώσιμος τουριστικός προορισμός για τους επισκέπτες του».

Για λογαριασμό του ΟΛΗ ΑΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παπαδάκης τόνισε ότι “Είναι η πρώτη φορά που ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία αξιολόγησης και είναι ο πρώτος προορισμός μετά το Ντουμπρόβνικ το 2019. Είναι μία υπογραφή συμφωνίας, στρατηγικής και ζωτικής σημασίας. Το Ηράκλειο μαζί με την Κέρκυρα είναι οι δύο προορισμοί που επέλεξε να αξιολογήσει για το 2021 το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου τουρισμού και αυτό είναι τεράστια επιτυχία για την πόλη μας, όπου οφείλεται στην συντονισμένη δράση μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου, έχοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για το Λιμάνι και την πόλη και συνολικά για τον προορισμό που ονομάζεται Ηράκλειο. Η συνεργασία αυτή αποτελεί απόδειξη για το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεργατικών τουριστικών πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της κληρονομιάς και του περιβάλλοντος των αγαπημένων προορισμών του κόσμου για τις μελλοντικές γενιές και τούτη η αξιολόγηση προορισμού της GSTC δείχνει τη συνεχή δέσμευση του ΟΛΗ για τη μετάβαση του τουρισμού προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η αξιολόγηση έγινε βάσει κριτηρίων και μίας μεθοδολογίας, η οποία έχει αναπτύξει ο GSTC και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Το πλαίσιο για την αειφορία είναι πρότυπο σε Παγκόσμιο επίπεδο. Τα βασικά πεδία που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση αναπτύχθηκαν σε 4 άξονες. Το πεδίο του σχεδιασμού, το μέγεθος συμμετοχής αλλά και του οφέλους που υπάρχει από την ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία, η αξιοποίηση των φυσικών ή πολιτιστικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και τέλος η διαχείριση των φυσικών πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι συνεπώς τεράστια επιτυχία για την πόλη μας, τον Δήμο και τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου η αξιολόγηση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού η οποία έκρινε και αξιολόγησε με εξαιρετικές επιδόσεις την κατάσταση του Λιμένος για τον προορισμό Ηράκλειο. Η εφαρμογή της αειφορίας στους τουριστικούς προορισμούς σημαίνει τουριστική ανάπτυξη που διασφαλίζει τη διατήρηση και διαιώνιση της κληρονομιάς του παρελθόντος και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Έτσι η επιτυχία δεν θα μετράται πλέον με αφίξεις αλλά με εστίαση στην ποιότητα και την αειφορία».

Τέλος, ο υπεύθυνος της ομάδας αξιολόγησης του προορισμού, Δρ Παππάς εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πορεία της αξιολόγησης και συνεργασίας με τους φορείς του Προορισμού, καθώς και για την πρωτοβουλία της CLIA να συμβάλει σε μία τόση σημαντική δράση. ‘Είναι μία αρχή που γίνεται στην Ελλάδα στο να γίνει κατανοητό ότι τα πάντα ξεκινούν από το να εντοπιστούν τα δυνατά και λιγότερο δυνατά στοιχεία του Τουριστικού προϊόντος σε επίπεδο προορισμού, καθώς και να καθοριστεί ποιες θα πρέπει να είναι οι ενέργειες για να υπάρξει ένα αειφόρο μέλλον για τους προορισμούς και όλα τα μέρη της αλυσίδας αξίας του τουρισμού. Ευελπιστούμε ότι το παράδειγμα του Ηρακλείου και την Κέρκυρας θα το ακολουθήσουν και άλλοι προορισμοί, εντός και εκτός Ελλάδος.’

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την τελική επιλογή των πιο σημαντικών θεμάτων προς σχεδιασμό για την επίτευξη της αειφορίας μέσα από την συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών του προορισμού, ψηφίζοντας στο https://forms.gle/iu3kTp5gM47Zybmo8, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα παραδοθεί από την ομάδα αξιολόγησης η συνολική έκθεση αποτελεσμάτων για περαιτέρω αξιοποίηση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης.

 

Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου επισκέφτηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα Jung Il LEE, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα του κ. Minjum Choi .

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 μπαίνει σε πιλοτική εφαρμογή ο έλεγχος των επιβατών και των αποσκευών τους μέσα από τις εγκαταστάσεις του Επιβατικού Σταθμού.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου με την εταιρία ασφάλειας ICTS η οποία έχει αναλάβει το έργο φύλαξης του λιμένος Ηράκλειου, θα προβεί πιλοτικά στον έλεγχο των επιβατών και των αποσκευών τους μέσα από τις εγκαταστάσεις του Επιβατικού Σταθμού και θα ελεγχθούν με μηχανικά μέσα /μαγνητικές πύλες και σαρωτές αποσκευών X- RAY μηχανήματα οι επιβάτες και οι αποσκευές τους που ταξιδεύουν με τα πλοία της γραμμής στον λιμένα του Πειραιά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

Επισημαίνεται ότι θα βρίσκονται λεωφορεία στην είσοδο του λιμένος καθώς και εσωτερικά του λιμένος για να μεταφέρουν το επιβατικό κοινό και τις αποσκευές τους στον Σταθμό Επιβατών και μετά από τον έλεγχο θα μεταφέρονται έμπροσθεν των πλοίων που θα ταξιδέψουν με την επισήμανση ότι οι επιβάτες να έχουν μαζί τους τα εισιτήρια και την αστυνομική τους ταυτότητα.

 

Όπως ακριβώς ταιριάζει σε έναν από τους δημοφιλέστερους Τουριστικούς προορισμούς του κόσμου, το Ηράκλειο έστω με μικρή αναβολή των εκδηλώσεων του, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης, την 27η Σεπτεμβρίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2021.

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά εξάλλου καθώς το Ηράκλειο αλλά και όλο το νησί της Κρήτης εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα του Τουρισμού και να αποτελεί αγαπημένο τόπο για εκατομμύρια επισκέπτες. Ένα τόπο με μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό χιλιετιών όπου ο Τουρισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Με στόχο την ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβολής του Τουρισμού στην ευδαιμονία της παγκόσμιας κοινότητας, ο ΟΛΗ ΑΕ δίδει έμφαση στις συνεργασίες και αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές για την προώθηση και την αξιοποίηση της υλικής και άυλης κληρονομιάς μας για τον Τουρισμό.

Με γνώμονα την προσπάθεια αυτή, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετείχε ενεργά ως συνδιοργανωτής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ηράκλειο, Μέρες Γαστρονομίας 2021», που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου με την Περιφέρεια Κρήτης, την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

Ολο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανταποκρίθηκε στην πρόταση για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνά Παπαδάκη να αναφέρει κατά την ομιλία του, στην Θεματική Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, την σημαντική συνεισφορά του Τουρισμού γενικότερα στην οικονομία του τόπου μας και υπογράμμισε την δέσμευση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων του Τουρισμού και όλων των απασχολουμένων σε αυτό, κυρίως δε την αξιοποίηση της σημαντικής αγοράς της Κρουαζιέρας, την οποία η Διοίκηση του ΟΛΗ αναγνώρισε ως τον κύριο πυλώνα με την μεγαλύτερη μελλοντική δυναμική ανάπτυξης. Τόνισε δε, όπως δείχνουν τα στοιχεία να έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Τουρισμού της Ελλάδας και στην Παγκόσμια Οικονομία με ενδεικτική αναφορά στην συμμετοχή του κλάδου της Κρουαζιέρας στο παγκόσμιο ΑΕΠ να ανέρχεται το 2019 σε 155 δις δολάρια, ενώ μοίρασε 50 δις δολάρια σε μισθούς και ημερομίσθια σε 1.165.000 θέσεις εργασίας.

Αναφέρθηκε ακόμα στις αναπτυσσόμενες νέες τάσεις στον κλάδο της Κρουαζιέρας με ιδιαίτερη έμφαση στις επικρατέστερες καταναλωτικές προτιμήσεις των ταξιδιωτών με τις εταιρείες Κρουαζιέρας να προσεγγίζουν την τοπική Γαστρονομία και Οινογαστρονομία, ως αντιπροσωπευτικό και αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κουλτούρας και της ιστορίας ενός προορισμού, με επισήμανση στα προϊόντα της Κρητικής Γης με την ιδιαίτερη διατροφική τους αξία που μέσα από έναν συντεταγμένο τρόπο πρέπει να ενταχθούν στις Εταιρείες Κρουαζιέρας.

Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης σημείωσε ότι η Θεματική Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, εμπλούτισε με κάθε τρόπο την συνολική εμπειρία και ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ταυτότητα του Τόπου μας, που είναι σε θέση να προσελκύσει ποιοτικό και τον εναλλακτικό Τουρισμό καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, μετά το καταστροφικό σεισμό που έπληξε τα χωριά του Δήμου Μινώα-Πεδιάδος, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ, στέκεται στο πλευρό των πληγέντων συνανθρώπων μας, συνεχίζοντας έμπρακτα τις δράσεις αλληλεγγύης του και αποδεικνύει ότι είναι ενεργό και δυναμικό μέλος της κοινωνίας μας.

Κατόπιν συνεννοήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κ. Νίκο Συριγωνάκη, για τις καθημερινές ανάγκες των σεισμόπληκτων της περιοχής και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να καλυφθούν, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, παραχώρησε και παρέδωσε μεταφερόμενο οικίσκο πλήρως εξοπλισμένο για την προσωρινή στέγαση και κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των πληγέντων.

Η πρόθεση προσφοράς για την παραχώρηση οικίσκου δεν αποτελεί μόνον μια συμβολική ενέργεια του ΟΛΗ αλλά δείχνει την ευαισθητοποίηση και την αγάπη προς το συνάνθρωπό μας όταν αυτός βρίσκεται σε κίνδυνο και έχει ανάγκη τη συμπαράσταση και τη βοήθεια όλων μας, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης και τόνισε «ότι μέσα από αυτή την αλυσίδα αγάπης απαλύνουμε την αγωνία όσων επλήγησαν και τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν ουσιαστικά, στην αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης και ταυτόχρονα αποτελούν παράδειγμα ηθικό και ελπιδοφόρο».

 

Επίσκεψη του Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτρουλάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, στο Κτίριο Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.

Θερμή υπήρξε η υποδοχή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μηνά Παπαδάκη και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΛΗ κ. Ιωάννη Βαρδαβά, όπου καλωσόρισαν τον Ηρακλειώτη Γενικό Γραμματέα.

Τον Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη συνόδευαν ο κ. Γλυνός, Διευθυντής Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου καθώς και η κ. Χατζηαντωνίου της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επιπλέον ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Ευθύμιος Δουβής, o Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας κ. Ν. Καμπάνης και Διευθυντές των Υπηρεσιών του ΟΛΗ καθώς και μέλη του Δ.Σ., κατά την οποία συζητηθήκαν τρέχοντα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος του Λιμένος Ηρακλείου και στα οποία υπήρξε έκδηλη η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα στην υποστήριξη μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και αναπτυξιακής πορείας του Λιμένος Ηρακλείου και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του στην παγκόσμια αγορά.

Με την υπόσχεση ότι η αναπτυξιακή πορεία τόσο του Λιμένος Ηρακλείου αλλά και των νησιών αποτελεί πρόκληση για την ηγεσία του Υπουργείου και ότι θα είναι άμεση η ανταπόκριση έκλεισε η συνάντηση μέσα σε ένα ιδιαίτερο κλίμα εγκαρδιότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε κ. Μηνάς Παπαδάκης, στα πλαίσια των διεθνών επαφών του Οργανισμού και την ενεργή συμμετοχή του σε διεθνή fora με θέματα Ναυτιλίας, συμμετείχε την προηγούμενη εβδομάδα στη φετινή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διοργάνωση του London International Shipping Week.

Η διεθνούς εμβέλειας διοργάνωση, έγινε φέτος λόγω της πανδημίας μετά από δύο ολόκληρα χρόνια, (η τελευταία διοργάνωση είχε γίνει το 2019), ακολουθώντας το εξαιρετικά δημοφιλές πλέον πρότυπο των υβριδικών εκθέσεων/ εκδηλώσεων (συνδυασμός διαδικτυακών και ζωντανών εκδηλώσεων/συζητήσεων).

Το τρίπτυχο των θεμάτων, που κάλυψε η φετινή εκδήλωση περιελάμβανε τις εξαιρετικά επίκαιρες ενότητες:

• Περιβάλλον - Απανθρακοποίηση
• Κοινωνία-σύγχρονες κοινωνικές τάσεις, οι οποίες μετα την πανδημία επηρεάζουν την παγκόσμια κοινότητα και επιταχύνουν δομικές αλλαγές στην μελλοντική συμπεριφορά των καταναλωτών
• Διακυβέρνηση - Ψηφιοποίηση

Όλος ο κλάδος της Παγκόσμιας Ναυτιλίας με περισσότερες από 250 συμμετοχές, που βρέθηκαν για την συγκεκριμένη εκδήλωση στο Λονδίνο, μεταξύ αυτών όλα τα “βαριά” ονόματα της παγκόσμιας Ναυτιλίας αλλά και η βρετανική κυβέρνηση είναι επικεντρωμένοι πλέον στο τεράστιο ζήτημα της Απανθρακοποίηση του κλάδου της Ναυτιλίας.

Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής είτε στα πλαίσια ομιλιών είτε στα πλαίσια συζητήσεων σε πάνελ, ήταν τα εξής :
• Ποιά τεχνολογία θα υπερισχύσει τελικά. Το υδρογόνο διαφαίνεται ότι θα είναι τελικά η λύση από πλευράς καυσίμων. Αναφορικά με την πιθανή χρήση Μεθανόλης, αυτή προσκρούει στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες, ενώ η ηλεκτροκίνηση φαίνεται ότι αξίζει να εξεταστεί ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση μόνο για μικρού μεγέθους πλοία.
• Μεγάλο τμήμα του υφιστάμενου παλαιού, μεγάλης ηλικίας στόλου, αναμένεται να καταλήξει μοιραία για scrap σε ειδικευμένα διαλυτήρια πλοίων.
• Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες όμως αυτή τη στιγμή κινούνται δυστυχώς σε αχαρτογράφητα νερά. Για την ναυπήγηση ενός πλοίου, που επενδυτικά αποτελεί μία μακροχρόνια επένδυση απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 2-3 χρόνια από την στιγμή που θα δοθεί η τελική έγκριση. Όσο δεν είναι ορατή η προτιμητέα, πλέον κατάλληλη τεχνολογία, είναι δύσκολο να αναλάβει ένας Όμιλος, να μπει μπροστά στην διαδικασία ναυπήγησης νέων “πράσινων” πλοίων.
• Σε ένα τέτοιο, αβέβαιο από πλευράς νέας τεχνολογίας επενδυτικό τοπίο, διαφαίνεται επιτακτική η ανάγκη για “έξυπνους” τρόπους χρηματοδότησης αλλά και για κρατικές ενισχύσεις - επιχορηγήσεις, που θα ενισχύσουν σημαντικά τις νέες επενδυτικές προσπάθειες.
• Παράλληλα, φαίνεται ότι φουντώνει η γόνιμη συζήτηση αναφορικά με την παροχή πολλών κινήτρων στην Ναυτιλία.
• Ασφάλεια: Οποια και αν είναι τελικά η προτιμητέα τεχνολογική λύση, αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια των πλόων, του θαλάσσιου οικοσυστήματος και των πληρωμάτων.
• Κοινή ήταν η διαπίστωση σε όλες τις ζωντανές δημόσιες συζητήσεις αλλά σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον πολύς χρόνος. Χαρακτηριστικά κορυφαίοι ομιλητές τόνισαν ότι πλέον είμαστε στο “και πέντε” και η συζήτηση πρέπει να επιταχυνθεί για το καλό της ανθρωπότητας, δεδομένου ότι ο χρόνος τελειώνει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή μας αλλά και στην ισορροπία του πλανήτη Γη θα είναι μη αναστρέψιμες.
• Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της πανδημίας επίσης είναι αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης και προβληματισμού. Σε συγκεκριμένο πάνελ συζητήθηκε το θέμα της αυξανόμενης οικονομικής ανισότητας, ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους, ανεξάρτητα από την κοινωνική μας θέση και την οικονομική μας ευμάρεια, πλούσιους και φτωχούς, επειδή όσο μεγεθύνεται, έχει την δυναμική να οδηγήσει σε εκτροχιασμό την ανθρωπότητα, με βίαιες κοινωνικές αντιδράσεις.

Ο κ. Παπαδάκης είχε κατ’ ιδίαν επαφές και συζητήσεις με τον Βρετανό Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Robert Courts καθώς και με ανώτατα στελέχη Ναυτιλιακών εταιριών παγκοσμίου βεληνεκούς.

Τα συμπεράσματα του εξαιρετικά ενδιαφέροντος αυτού Συνεδρίου, θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΗ, εξειδικευμένα για το Λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν κομβικής σημασίας θέματα για την μελλοντική ανάπτυξη του ΟΛΗ.

Το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας, το οποίο διοργανώνεται ως πρώτο στην Ευρώπη το 2021, πραγματοποιείται στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από 11- 19 Σεπτεμβρίου 2021, με κεντρικό θεματικό άξονα το τρίπτυχο Παρελθόν - Παρόν- Μέλλον, στο πλαίσιο και της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Σημαντική βαρύτητα η επιδίωξη του επαναπροσδιορισμού των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, η τόνωση της ιστορικής μνήμης καθώς και η προσέγγιση των πολιτών με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες, τις καινοτομίες, αλλά και την ελληνική παραγωγή.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου δίνει το δυναμικό του παρόν με την παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. Ιωάννη Βαρδαβά και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μηνά Παπαδάκη.
Μέσα στο πλαίσιο του εκθεσιακού παλμού, η διοίκηση του ΟΛΗ ανοίγει την πλατφόρμα διαλόγου για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Λιμένος Ηρακλείου, με μία σειρά συναντήσεων με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, τον Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και κυρίως με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με κυβερνητικούς εκπροσώπους, επίσημους προσκεκλημένους, εκθέτες αλλά και επισκέπτες σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του ΟΛΗ σε μια προσπάθεια ανάπτυξης που θα βοηθήσει στη μετάβαση στη «γαλάζια οικονομία».

Ξεχωριστές και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις έγιναν μεταξύ άλλων με εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιριών, εταιριών από τον χώρο της Ενέργειας, Μεταφορικών εταιριών, καθώς επίσης και με την Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε εκτενής συζήτηση τόσο στην ΔΕΘ όσο και στα κεντρικά Γραφεία του ΟΛΘ με τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Λιάγκο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Franco Nicola Cupolo, τον Γενικό Διευθυντή Artur Davidian καθώς και με τον Διευθυντή Συντήρησης και Εξοπλισμού του ΟΛΘ κ. Schwarz.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Πρόεδρος του ΟΛΗ Ιωάννης Βαρδαβάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος Μηνάς Παπαδάκης παρέστησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΜΕ το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, με την παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη, με διάχυτο το ενδιαφέρον ανταλλαγής απόψεων και συνεργασιών σε θέματα των Λιμένων της Ελλάδας.

 Η Διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ, επιβεβαίωσε με την παρουσία της και τις σημαντικές επαφές που είχε στην 85η ΔΕΘ, τον κομβικό ρόλο του Λιμένος Ηρακλείου, ως μεγαλύτερου ναυτιλιακού κέντρου της Κρήτης («shipping capital of Crete”) στην μελλοντική οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Με τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Βαρδαβά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου κ. Μηνά Παπαδάκη, συναντήθηκε, την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης,

Με αφετηρία την Κρήτη ξεκίνησε η κούρσα διάδοσης μηνυμάτων για την οδική ασφάλεια και την οδική συμπεριφορά στο πλαίσιο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις το οποίο διοργανώθηκε από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και την Motorsport Greece και με συνδιοργανωτή τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.

Οι απροσδόκητες συνθήκες που διαμόρφωσε η περίοδος της πανδημίας συνδέθηκαν με πληθώρα καλών πρακτικών έμπρακτης κοινωνικής ευθύνης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πλοιοκτήτρια Εταιρεία NCL Cruises σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του τμήματος κρουαζιέρας του ΟΛΗ και ανταποκρινόμενη με σεβασμό στην ανάγκη για την παροχή βασικών αγαθών σε συνανθρώπους μας, προέβη σήμερα 6 Σεπτεμβρίου, στη χορηγία υλικοτεχνικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα στην αποστολή 30 στρωμάτων στα Παιδικά χωριά SOS, 50 στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Γεώργιο και 20 στον Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Ηρακλείου.

Η Διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ ευχαριστεί θερμά την πλοιοκτήτρια εταιρεία NCL Cruises, τον Environmental officer, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που στήριξαν και βοήθησαν τους παραπάνω Φορείς.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνει ο τόπος μας, η έννοια της Κοινωνικής Υπευθυνότητας διευρύνεται μέσα από την ένωση των δυνάμεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας υπεύθυνες δράσεις για την κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων των ευάλωτων ομάδων του τόπου μας.

Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη στον έγκριτο Ελβετό Δημοσιογράφο - Καθηγητή - Σύμβουλο Επιχειρήσεων & Στρατηγικής Επικοινωνίας κ. Thomas Illes.

Page 1 of 14
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς