ΟΛΗ

ΟΛΗ (310)

Την Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την διοργανώτρια εταιρεία IGGS Group, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, το Hellenic Maritime Forum, με την συμμετοχή εκπροσώπων του χώρου της Nαυτιλίας.

Σημαντική υπήρξε η συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη να συμμετέχει στο 4ο πάνελ Εισηγήσεων που αφορούσε την ανάλυση των τάσεων της ναυτιλίας για τα επόμενα έτη.

Παράλληλα o Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς Παπαδάκης παρουσίασε μία άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία, με θέμα «Ευκαιρίες, Ρίσκα και Κίνδυνοι στη διαδικασία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας στα αγκυροβολημένα πλοία -Η περίπτωση του Λιμένος Ηρακλείου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς Παπαδάκης, αφού αρχικά ευχαρίστησε τους διοργανωτές και όλους τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους σημαντικών ναυτιλιακών οργανισμών, στη συνέχεια επεσήμανε τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από την οικονομική κρίση του 2008, από την κρίση του covid καθώς και τους πρόσφατους προβληματισμούς που προέκυψαν από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το σοβαρότερο όμως θέμα, τόνισε, το οποίο αποτελεί σύγχρονη απειλή για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας και που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι σημερινές γενιές αποτελεί το πρόβλημα από τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ως αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση στην αντιμετώπισή τους από την Διεθνή Ναυτιλιακή Βιομηχανία.

Ηχηρή υπήρξε η επισήμανση ότι 51 δις τόνοι υπολογίζονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από 5 μεγάλες κατηγορίες ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τον κατασκευαστικό τομέα, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τον γεωργικό τομέα, τον τομέα της θέρμανσης και ψύξης και με τον θαλάσσιο τομέα μεταφορών να ρυπαίνει σε έναν μεγάλο βαθμό, υπεύθυνος για το 3% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Επομένως η απαλλαγή της ναυτιλίας από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και η υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών καυσίμων αποτελεί τη βασική προτεραιότητα. Δεν έχει διαφανεί ακόμα ποιά λύση θα κυριαρχήσει στο μέλλον. Το LNG ξεχωρίζει ως η λύση που στο κοντινό μέλλον θα περιορίσει σημαντικά αλλά δεν θα εξαλείφει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η αμμωνία ενώ μειώνει δραστικά τις εκπομπές CO2 διαφαίνεται ότι έχει υψηλή τοξικότητα με ήδη λιμάνια να την έχουν αποκλείσει (π.χ. valenthia), το δε υδρογόνο ενώ φαίνεται να είναι ως η βασικότερη μακροπρόθεσμη λύση στο τομέα μεταφορών, εξακολουθεί να είναι ακριβό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, θέτοντας τον προβληματισμό πως μπορούν τα λιμάνια να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης εκτός από την επιλογή των πράσινων καυσίμων, παρουσίασε την περίπτωση του Λιμένος Ηρακλείου, ενός πολυλειτουργικού λιμένος, με πλήρη ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων του, στον εμπορικό τομέα, στον επιβατικό, στον ιστιοπλοϊκό και της κρουαζιέρας. Παράλληλα όμως ανέφερε, το Λιμάνι του Ηρακλείου συνεχώς αναπτύσσει και υλοποιεί καινοτόμες δράσεις, όπως τη διαδικασία παροχής παράκτιας ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ενώ οι μηχανές είναι κλειστές. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το πρώτο ελληνικό λιμάνι που θα εφαρμόσει πλήρως ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτροδότησης για κάθε τύπο πλοίου που το προσεγγίζει κατά μήκος του. Προχωρά στην εφαρμογή του προγράμματος Electriport για το σχεδιασμό εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης πλοίων. Τόνισε την σημασία του COLD IRONING με τη προϋπόθεση ότι πρέπει να διαμορφωθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο καθώς επίσης και να ξεπεραστούν διάφορα τεχνικά προβλήματα συμβατότητας. Το μεγάλο ύψος επένδυσης και το υψηλό κόστος μετατροπής των πλοίων και ιδιαίτερα των πλοίων μεγάλης ηλικίας αποτελούν πρόσθετους περιοριστικούς παράγοντες.

Τέλος στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ανέφερε ότι το Electriport είναι μόνο ο ένας πυλώνας της στρατηγικής του ΟΛΗ για την πράσινη μετάβαση. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά το έργο Hupiness στο οποίο μελετάται η χρήση της κυματικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Λιμάνι του Ηρακλείου. H ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί από την μετατροπή της κυματικής ενέργειας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών ενέργειας του λιμανιού που θα προέλθουν από την εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτροδότησης πλοίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έκλεισε την ομιλία του με το θετικό μήνυμα ότι η κλιματική κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία για νέες θέσεις εργασίας, νέες μεθόδους παραγωγής και έναν νέο τρόπο ζωής.

Η διεθνής αναγνώριση της προσπάθειας που γίνεται για τον πράσινο μετασχηματισμό του Λιμένος Ηρακλείου, επέφερε ακόμα μία διάκριση με την βράβευσή του στο Hellenic Maritime Forum. Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛH κ. Μηνάς

Παπαδάκης ευχαριστώντας την διοργανώτρια εταιρεία του Forum, IGGS Group.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποίησε εκδήλωση-Ημερίδα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, με θέμα «Αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου και Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής κυματικής ενέργειας στο Λιμάνι του Ηρακλείου».

Η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου σταθερά προσηλωμένη και προσανατολισμένη στο μετασχηματισμό του λιμένος Ηρακλείου σε ένα πράσινο και έξυπνο λιμάνι, με μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, θέτει πάντα ως υψηλή προτεραιότητα την περιβαλλοντική προστασία, τη διαχείριση και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του λιμένος και την ανάπτυξη των θαλάσσιων υποδομών μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτομίας για την προώθηση εναλλακτικών καυσίμων και ενεργειακά αποδοτικών θαλάσσιων μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΛΗ ως συντονιστής του έργου με την εταιρεία Ρογκάν και Συνεργάτες ΑΕ, υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού CEF II, η οποία εγκρίθηκε υπό το ακρωνύμιο HUPPINES.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς ενώ την Ημερίδα άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ο οποίος καλωσόρισε τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη, ο οποίος βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση, αναφερόμενος ότι το λιμάνι που πρωτοπορεί είναι του Ηρακλείου, με έργα που στόχο έχουν την βιώσιμη ανάπτυξη με την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των εκπομπών βλαπτικών για την υγεία αέριων ρύπων, τόνισε την επιτυχία της παρουσίασης του προγράμματος ElectriPort στην Αθήνα που στόχος του αποτελεί η μελέτη και σχεδίαση των απαιτούμενων έργων για την ηλεκτρική τροφοδοσία των πλοίων στο λιμάνι από το ηλεκτρικό δίκτυο της στεριάς (cold ironing ή Onshore Power System).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη, λέγοντας ότι πάντα βρίσκεται αρωγός στο έργο της Διοίκησης του ΟΛΗ, στη συνέχεια καλωσόρισε όλους τους ομιλητές του πάνελ, τους εκπροσώπους της Τοπικής Α΄ και Β΄Αυτοδιοίκησης και όλους τους παρευρισκόμενους, ανέφερε την ιστορικότητα και την σημαντικότητα του ρόλου του λιμανιού από την εποχή των Αράβων, την μετεξέλιξή του κατά την εποχή της Ενετοκρατίας ως διακομιστικός σταθμός του ενετικού εμπορίου και τόνισε ότι σήμερα αποτελεί τον βασικό ενεργειακό κόμβο αλλά και ως το σημαντικότερο homeport λιμάνι κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην συνεχή αξιοποίηση του Λιμένος αφορά και το αντικείμενο της Ημερίδας και του έργου Huppines με την εκπόνηση μελετών για την αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής του Λιμένα Ηρακλείου και ειδικότερα για την ενίσχυση της θωράκισης και την επέκταση του προσήνεμου μόλου, ο οποίος έλαβε την σημερινή του μορφή την δεκαετία του 1960 και έχει ένα συνολικό μήκος 2390 μέτρα, καθώς επίσης και για την σχεδίαση εγκατάστασης κυματογεννητριών πάνω στη θωράκιση του προσήνεμου μόλου.

Τα δύο έργα αφορούν την άμεση αποκατάσταση των υφιστάμενων βλαβών του προσήνεμου μόλου, την ενίσχυση της υφιστάμενης θωράκισης με ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους τύπου Tetrapode σε μήκος περί τα 1000 μέτρα, την κατασκευή νέας θωράκισης με ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους τύπου Acropode σε μήκος περί τα 1000 μέτρα , επί του οποίου υπάρχει μόνο κατακόρυφο μέτωπο με προφυλακτήριο τοίχο και την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 280 μέτρα, προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία του λιμένα έναντι των προσπιπτόντων κυματισμών και να διευκολυνθεί η προσέγγιση των πλοίων εντός της λιμενολεκάνης σε συνθήκες έντονης κυματικής διαταραχής.. Το έργο εξωτερικά θα περιλαμβάνει την θωράκιση με κατάλληλους ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους, ενώ στην υπήνεμη πλευρά του θα διαμορφωθεί κρηπίδωμα το οποίο θα επιτρέπει την ασφαλή πλαγιοδέτηση μικρών πλοίων.

Όσον αφορά το έργο για την εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας, την μελέτη και τον σχεδιασμό για την εγκατάσταση σταθμού κυματογεννητριών πάνω στην θωράκιση του προσήνεμου μόλου, αυτό θα μετατρέψει ουσιαστικά τον προσήνεμο μόλο σε μία πηγή παραγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας για το Λιμάνι του Ηρακλείου. Η σχετική μελέτη θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μηχανικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών υποσυστημάτων καθώς επίσης και την ανάπτυξη μίας νέας σχεδίασης για την εγκατάσταση του μηχανικού υποσυστήματος πάνω στην θωράκιση του προσήνεμου μόλου. Επιπρόσθετα, με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων θα αξιολογηθούν οι μετεωρολογικές συνθήκες και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναφορικά με τις ακραίες κυματικές συνθήκες. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί από την μετατροπή της κυματικής ενέργειας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών ενέργειας του λιμανιού που θα προέλθουν από την εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτροδότησης πλοίων, ένα έργο του οποίου η μελετητική φάση ολοκληρώνεται τον προσεχή Μάρτιο.

Στην σημαντικότητα της ενίσχυσης της θωράκισης του προσήνεμου μόλου από τους προσπίπτοντες κυματισμούς και της επέκτασης του, αναφέρθηκε ο ομιλητής-εισηγητής κ. Χρήστος Σολομωνίδης, Πρόεδρος του ΔΣ της Rogan Associates SA . Στα εναλλακτικά καύσιμα στη ναυτιλιακή βιομηχανία που θα αποτελέσουν την πράσινη μετάβαση αναφέρθηκε ο κ. Δημήτριος Λυρίδης Αν. Καθ. Στο ΕΜΠ, η δε κ. Inna Braveman, μέλος του ΔΣ της Eco Wave Power, αναφέρθηκε στην σημαντικότητα του συστήματος παραγωγής κυματικής ενέργειας στα λιμάνια.

Συντονιστές της Ημερίδας ήταν οι δημοσιογράφοι Κώστας Συλιγάρδος και Νίκος Παπαδάκης τους οποίους ο ΟΛΗ ευχαριστεί θερμά.

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023, επισκέφτηκε τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΛΗ ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος συνοδευόταν από τον βουλευτή Ηρακλείου κ. Μάξιμο Σενετάκη και τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ κ. Βαγγέλη Καρκανάκη. Τον Υπουργό υποδέχθηκαν η Διοίκηση του ΟΛΗ ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Βαρδαβάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, μέλη του Δ.Σ. και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Υπηρεσιών του ΟΛΗ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης αφού καλωσόρισε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, τον ευχαρίστησε λέγοντας ότι η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας στέκεται αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνει η Διοίκηση του ΟΛΗ για την αναπτυξιακή πορεία του Λιμένος.

Ο Υπουργός κ. Γιάννης Πλακιωτάκης στην ενημέρωση που έγινε στους παρευρισκόμενους αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχάρη για τις πρωτοβουλίες την διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και τόνισε ότι προχωράμε στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της σύμβασης παραχώρησης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2023. Από την επικείμενη παραχώρηση εξαιρούνται τα τρία αλιευτικά καταφύγια του νότου και των Λινοπεραμάτων, ο Θεατρικός Σταθμός Ηρακλείου, ο χώρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ, το Λιμενικό περίπτερο και, φυσικά το Ενετικό Φρούριο Κούλες. Για το café "Μαρίνα" θα προβλεφθεί ειδική ρύθμιση στην σύμβαση παραχώρησης.

O Υπουργός επεσήμανε ότι το λιμάνι του Ηρακλείου θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια στον παγκόσμιο χάρτη των εμπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών. Ήδη έχει καθιερωθεί ως κόμβος home porting αποτελώντας την πύλη εισόδου και εξόδου για τις κρουαζιέρες στην Μεσόγειο. Λόγω συνεπώς της στρατηγικής θέσεως και σημασίας του Λιμένος Ηρακλείου και λόγω της οικονομικής του δραστηριότητας, από την αξιοποίηση που θα επέλθει θα δημιουργηθεί το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον ώστε να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί ολόκληρη η Κρήτη.

Η συζήτηση από την επίσκεψη του Υπουργού κ. Γιάννη Πλακιωτάκη στον ΟΛΗ ολοκληρώθηκε με την αναφορά στο αναπτυξιακό σκέλος του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και στις νέες δραστηριότητες που έχει σχετικά με έργα και μελέτες ύδρευσης στον νησιωτικό χώρο, με χρηματοδοτήσεις που έχουν διασφαλιστεί και ξεπερνούν το 1 δισ. Ευρώ.

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάστηκαν και φέτος τα Θεοφάνια και ο Αγιασμός των Υδάτων στο Λιμάνι του Ηρακλείου.

Προ της τελετής του Αγιασμού των Υδάτων τελέστηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Τίτου Ιερουργούντος του Σεβασμιότατού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγένιου.

Στη συνέχεια ακολούθησε λιτανευτική πομπή για τον Αγιασμό των Υδάτων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο Λιμάνι του Ηρακλείου, την οποία πλαισίωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου. Χιλιάδες πιστοί, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της εορτής των Θεοφανίων κατέκλυσαν την εντυπωσιακή με βάγιες στολισμένη προβλήτα έμπροσθεν του κτιρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, δίδοντας θερμό και ομολογιακό παρόν.

Για μια ακόμη χρονιά οι νέοι μας, αψήφησαν το κρύο, βούτηξαν στα παγωμένα νερά του Ενετικού Λιμανιού μας για να ανασύρουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, την στιγμή που παράλληλα ηχούσαν οι κόρνες των σκαφών του Λιμενικού και των πλοίων, αναγγέλλοντας το καινούργιο, το νέο, το χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο μήνυμα της φώτισης και της καθαρτήριας αναγέννησης.

Στον Αγιασμό των Υδάτων παρέστησαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών αρχών, στελέχη του Ναυτικού, της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, κληρικοί, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, εθελοντικών ομάδων και πολιτών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, δήλωσε ότι «Σήμερα είναι μία μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και όλοι εμείς εδώ από το λιμάνι του Ηρακλείου, αγιάζουμε τα ύδατα και στέλνουμε τα Χρόνια Πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας στους φύλακες των θαλασσών μας και τους ευχόμαστε γαλήνια ταξίδια και απάνεμες θάλασσες».

Ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς τόνισε ότι «Σήμερα είναι μία ημέρα ελπίδας και φώτισης για όλες και όλους και ευχόμαστε υγεία και προκοπή ιδιαίτερα καλά ταξίδια στους Έλληνες ναυτικούς μας».

Ο εορτασμός των Θεοφανίων σηματοδότησε επίσης την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου χωριού του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου οι οποίες έδωσαν και φέτος χαρά και διασκέδαση σε μικρούς και μεγάλους.

Σε ένα μεγαλόπνοο αναπτυξιακό έργο που αφορά τα σχέδια ηλεκτροδότησης πλοίων που θα μετασχηματίσει το λιμάνι του Ηρακλείου σε ένα πράσινο Λιμάνι με τη δημιουργία εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης πλοίων (Cold Ironing), είχε αναφορά η Ημερίδα, «ELECTRIPORT –Ευκαιρίες και Δυνατότητες σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις και Παραλιμένιες Πόλεις», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Athens Marriott Hotel. Το έργο χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό χρηματοδότησης CEF 2020 με στόχο την λεπτομερή ανάλυση των ενεργειακών αναγκών και ολοκληρώνει τις Μελέτες του παραδίδοντας τα αποτελέσματά εντός των επόμενων τριών μηνών.

Πρόκειται για ένα έργο που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων με υψηλές ενεργειακές ανάγκες όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τις λιμενικές εγκαταστάσεις, μέσα από τον ενεργειακό μετασχηματισμό και τη στροφή στις «πράσινες» μορφές ενέργειας.

Στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, τόνισε τις δραματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που βιώνουν πολλά κράτη στον πλανήτη και επεσήμανε την ανάγκη για άμεση δράση που θα οδηγήσει στη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η οποία θα συμβάλλει στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Ηρακλείου και θα αποτελέσει έργο-πιλότο για την ανάπτυξη και άλλων παρόμοιων έργων σε πόλεις-λιμάνια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ανέφερε στην παρουσίασή του ότι, οι στρατηγικές για το «έξυπνο» λιμάνι του μέλλοντος παίρνουν μορφή στο Λιμάνι του Ηράκλειου. Η εφαρμογή και η εγκατάσταση του cold ironing στο λιμάνι του Ηρακλείου μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων παράλληλα δε αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Η πορεία αυτή αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του λιμένος Ηρακλείου, προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια, η δε μεταπώληση της ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει όχι μόνον οικονομικό όφελος για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου αλλά και για τα υπό τροφοδότηση πλοία.

Παρά τα όποια προβλήματα και δυσκολίες, όπως το κόστος μετάβασης, η εξασφάλιση της απαιτούμενης ισχύος, η τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας και η βιωσιμότητα της επένδυσης, το timing της υλοποίησης του εν λόγω έργου κρίνεται εξαιρετικό, λόγω της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηλεκτρικό δίκτυο της Ηπειρωτικής Ελλάδας, που καθιστά την ανάπτυξη εγκαταστάσεων Cold Ironing στο λιμάνι του Ηρακλείου βιώσιμη και τεχνικά εφικτή.

Ενδιαφέρον υπήρξε ο χάρτης παρουσίασης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ κ. Παπαδάκη με συστήματα ηλεκτροδότησης σε ευρωπαικά λιμάνια όπου ήταν εμφανής η απουσία τέτοιας δραστηριότητας σε χώρες του Νότιας Ευρώπης σε σχέση με τις χώρες του Βορρά που ήδη εδώ και 20 χρόνια εξελίσσονται τα συστήματα ηλεκτροδότησης. Σε αυτή την επισήμανση εστιάστηκε και η Γενική Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Διεθνούς Ενωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας κ. Μαρία Δεληγιάννη αναφέροντας ότι μόνον 29 λιμάνια στον κόσμο διαθέτουν gold ironing.

Οι αδυναμίες των ηλεκτρικών δικτύων να υποστηρίξουν τα λιμάνια αποτελούν μία από τις αιτίες της γενικότερης καθυστέρησης διεθνώς των προγραμμάτων cold ironing με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη να αναφέρει ότι το πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ για την χρηματοδότηση πράσινων νησιωτικών και λιμενικών υποδομών θα αρχίσει να υλοποιείται από τις αρχές του 2023.

Επιπλέον στην ημερίδα παρουσιάστηκε η εξέλιξη της υλοποίησης του έργου από τους υπόλοιπους εταίρους του έργου ενώ αναπτύχθηκε διάλογος με τους παρευρισκόμενους και απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογία gold ironing.

Το Εταιρικό σχήμα του έργου ELECTRIPORT αποτελείται από τους:
 Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου ΑΕ, Επικεφαλής Εταίρος
 Wartsila Hellas
 Premium Consulting, Business Development & Consulting
 BMG Marine – Ηλεκτρομηχανολόγοι Μηχανικοί,
 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
 AΝΕΛΙΞΙΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε
 MSI Hellas, Εταιρεία Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

To έργο Elecriport, δημιούργησε μέσα από την διεξαγωγή της Ημερίδας μία ανοικτή πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας όπου εξετάστηκαν διεξοδικά οι τεχνικοί περιορισμοί, η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης στο λιμάνι καθώς και η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος. Επεξεργάστηκαν διαστάσεις όπως η οικονομική πτυχή, τα μοντέλα τιμολόγησης το ιδιωτικό και κοινωνικό πλεόνασμα που συνδέονται με την εξάλειψη των επιβλαβών αερίων και ουσιών και γενικότερα τα τελικά αποτελέσματα αντικατόπτρισαν όσον το δυνατόν περισσότερες απόψεις και πτυχές σχετικά με το Cold Ironing.

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η οποία καθιερώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, αποτελεί μια ιδιαίτερη ημέρα αφιερωμένη στην ισότητα που πηγάζει μέσα από τη διαφορετικότητα. Έχει ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με θέματα αναπηρίας, την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων και τη δημιουργία συνθηκών για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης μίλησε για τις ενέργειες του ΟΛΗ όσον αφορά την προσβασιμότητα και την κοινωνικοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο χώρο των λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικών Υπηρεσιών και επεσήμανε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι συμπολίτες μας, έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, τις ίδιες δυνατότητες και ίδιες δεξιότητες με όλους του υπόλοιπους πολίτες και τόνισε την αναγκαιότητα ότι μια πολιτεία ευνομούμενη οφείλει να αντιμετωπίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες ισότιμα όπως όλους τους πολίτες ενώ οι υποδομές της πολιτείας πρέπει να προσαρμόζονται και να είναι ανοιχτές σε αυτά.

Ο πρόεδρος του ΟΛΗ κ Ιωάννης Βαρδαβάς, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ανοικτή σε όλους, χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών και κυρίως για την άρση των προκαταλήψεων και διακρίσεων.

Τόσον ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης όσο και ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς, αφορμώμενοι από τα μηνύματα της ημέρας αυτής, επεσήμαναν την αναγκαιότητα της συμβολής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην υιοθέτηση πολιτικών ισότιμης ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό σύνολο.

Η προοδευτική ενσωμάτωση υπεύθυνων δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν την στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον έχουν φέρει στην πρώτη γραμμή στο πεδίο των εξελίξεων στην Βιώσιμή Ανάπτυξη.

ΟΙ κατευθυντήριες πολιτικές στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας παρουσιάστηκαν στην Ατζέντα για τα Λιμάνια ως κόμβοι της Γαλάζιας Οικονομίας από την Περιφέρεια Κρήτης, την Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών (CPMR), και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 στον Αγ. Νικόλαο Λασιθίου.

Στην Κρήτη συνυπάρχουν λιμάνια, παραλίες, μαρίνες, αλιευτικές δραστηριότητες, χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, στοιχεία που καθορίζουν και την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Γαλάζια Οικονομία και την στόχευση ειδικότερα στις τεχνολογικές καινοτομίες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ Μηνάς Παπαδάκης στην ομιλία του «Το μέλλον των Λιμανιών και ο στρατηγικός προσανατολισμός», αφού έκανε μία σύντομη αναφορά για την πολύ λειτουργικότητα του λιμανιού με όλες τις λιμενικές του δραστηριότητες οχηματαγωγά πλοία, φορτία, ιστιοπλοΐα, ναυπηγείο, κρουαζιέρα, αναφέρθηκε στην σύνδεση της Κρήτης με τον Πειραιά και τα νησιά των Κυκλάδων με 2 εκατ. επιβάτες ετησίως και 300.000 οχήματα και το 45% των εσόδων του λιμανιού να προέρχεται από τον τομέα των πλοίων. Όσον αφορά την αναφορά του τον τομέα της κρουαζιέρας επεσήμανε ότι, η επισκεψιμότητα ανέρχεται σε κανονικό έτος σε 300.000 επιβάτες, ο δε εμπορευματικός τομέας εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες εισαγωγών και εξαγωγών της τοπικής οικονομίας. Ωστόσο, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές τάσεις διαμορφώνουν συνεχώς το μέλλον των λιμανιών, τονίζοντας ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς της παγκόσμιας λιμενικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας πρέπει να λάβουν υπόψιν τους στους στρατηγικούς και πολιτικούς τους σχεδιασμούς σε σχέση με αυτές τις τάσεις.

Ως αναφορά στους δημογραφικούς παράγοντες κατονόμασε την αύξηση του πληθυσμού, την αστικοποίηση και τέλος την αύξηση των μελλοντικών πολιτικών εντάσεων ως απόρροια της μετατόπισης της οικονομικής ισορροπίας και των αυξημένων ανισοτήτων οι οποίες θα αυξήσουν τις μελλοντικές πολιτικές εντάσεις και τον προστατευτισμό.

Στους τεχνολογικούς παράγοντες ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ανέφερε, την αύξηση καινοτομιών με τα λιμάνια να εφαρμόζουν ολοένα και περισσότερες καινοτομίες, με ένα ευρύ φάσμα χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών όπως ρομποτική, Big Data Analytics, Internet of things, τρισδιάστατη εκτύπωση κ.ά. Παράλληλα ανέφερε την μείωση του κόστους της τεχνολογίας όπου αναμένεται ότι η τεχνολογική εφαρμογή στο ναυτιλιακό τομέα θα συνεχίσει να αυξάνεται χάρη στις επενδύσεις στην αγορά και στη μείωση του κόστους. Τεχνολογικές λύσεις θα αυξήσουν την παραγωγικότητα με αποτέλεσμα η χρήση των αυτόματων ψηφιοποιημένων τεχνολογιών να μειώσει το φυσικό εργατικό δυναμικό και ως εκ τούτου η κάθε κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες.

Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παπαδάκης, ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια είναι η κλιματική αλλαγή, που έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση με δραματικές επιπτώσεις για ολόκληρο τον πλανήτη, τονίζοντας ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή και ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η καταστροφή είναι η δραματική μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Η αποστολή μας τόνισε είναι οι μηδενικές εκπομπές και έκανε αναφορά στον κατασκευαστικό τομέα, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στον γεωργικό τομέα και στον τομέα μεταφορών, που αποτελούν τις κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες που παράγουν εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Ιδιαίτερη υπήρξε η επισήμανση στο ερώτημα πως μπορούν τα λιμάνια να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με την απάντηση να δίδεται με την αναφορά σε τρείς πυλώνες: την χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το Cold Ironing το οποίο αποτελεί την διαδικασία παροχής παράκτιας ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα πλοίο που βρίσκεται σε αγκυροβόλιο ενώ οι κύριες και βοηθητικές του μηχανές είναι σβηστές και το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Παράλληλα έθεσε και τους προβληματισμούς στην εξέταση των προκλήσεων που αφορούν την υιοθέτηση των παραπάνω πηγών ενέργειας και κατά πόσο οι λιμενικές υπηρεσίες όσο και η νομοθεσία είναι έτοιμες να ανταποκριθούν σε αυτά. Η διοίκηση του Λιμένος Ηρακλείου, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς Παπαδάκης, έχει θέσει την πράσινη μετάβαση ως προτεραιότητα τονίζοντας όχι μόνον την συμμετοχή ως επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Electriport ώστε το λιμάνι του Ηρακλείου να γίνει το πρώτο ελληνικό λιμάνι που θα εφαρμόζει πλήρως ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης για κάθε τύπο πλοίου που θα το προσεγγίζει αλλά και την υιοθέτηση της χρήση της κυματικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με το έργο HUPPINES (Heraklion Port UPgrade of Infrastructure, Interconnection and Environmental Sustainability). Η δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη λεπτομερών προδιαγραφών για την εισαγωγή καινοτόμου τεχνολογίας κυματικής ενέργειας στον προσήνεμο κυματοθραύστη του λιμένα για την παραγωγή καθαρής και οικονομικά προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας από τα θαλάσσια κύματα και θα αποτελέσει την πρόσθετη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση των αυξημένων αναγκών του λιμένα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έκλεισε την παρουσίαση του τονίζοντας ότι το μέλλον των λιμένων αλλάζει και η έμφαση πλέον δίδεται στην πράσινη μετάβαση μεταφέροντας το θετικό μήνυμα ότι όλες οι κρίσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρίες και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί και σημερινή κλιματική και ενεργειακή κρίση.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ανακοινώνει την λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου χωριού από 18 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του νέου έτους.

Ο χώρος του Ενετικού Λιμανιού, θα μεταμορφωθεί σε ένα παραμυθένιο τόπο για μικρούς και μεγάλους που θα απολαύσουν την μαγεία των Χριστουγέννων.

Ο ΟΛΗ παραχωρεί δωρεάν χωρίς καμία επιβάρυνση τα σπιτάκια του Χριστουγεννιάτικου Χωριού σε Φορείς και σε Συλλόγους Πολιτιστικούς με φιλανθρωπικό χαρακτήρα να τα χρησιμοποιήσουν όπως εκείνοι επιθυμούν .

Παρακαλούνται όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν να επικοινωνήσουν γραπτώς στο e mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Πληροφορίες : Ελένη Τσαντηράκη, τηλ. 2810338130 και 6948180093.

Συνέδριο, με τον τίτλο «Πλέοντας προς τη μετα-COVID-19 εποχή» “Public Health Congress 2022 on Maritime Transport and Ports: Sailing to the post-COVID19 era) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σε συνδιοργάνωση με την Ευρωπαϊκή Επιστημονική Ένωση για την Υγεία και την Υγιεινή στις Θαλάσσιες Μεταφορές "EU SHIPSAN" και της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) καθώς και της Ένωσης των Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MedCruise) στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2022 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Πάνω από 70 διακεκριμένοι ομιλητές και προεδρεύοντες από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (WHO, European Commission DG MOVE, EMSA, US CDC, CLIA, MedCruise, ECSA), μίλησαν για τις βέλτιστες πρακτικές, την έρευνα και καινοτομία σε λιμάνια και όλους τους τύπους πλοίων, την περιβαλλοντική υγεία και υγιεινή, την πρόληψη τροφιμογενών, υδατογενών και μεταδιδόμενων νόσων όπως η νόσος COVID-19, η γρίπη και άλλες ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβόλιο, την υγεία του πληρώματος, τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία που σχετίζονται με τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και την ετοιμότητα και ανταπόκριση σε μολυσματικές ασθένειες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης στην παρουσίασή του με θέμα την «επανέναρξη της λειτουργίας της κρουαζιέρας στην ανατολική Μεσόγειο στην εποχή της πανδημίας covid-19» , αναφέρθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου και στις δραστηριότητες του κυρίως στον τομέα της κρουαζιέρας, με δρομολόγια τα οποία περιλαμβάνουν λιμάνια προσέλευσης τόσο σε ευρωπαϊκές όσο και σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Aναφέρθηκε με στατιστικά δεδομένα για την κρουαζιέρα του 2019 σε σύγκριση με το 2020 καταγράφοντας αντίστοιχα 204 κρουαζιέρες με 307.000 επιβάτες το 2019 ενώ το 2020 λόγω της πανδημίας 24 κρουαζιέρες και λιγότερους από 20.000 επιβάτες.

Το λιμάνι του Ηρακλείου εργάστηκε εντατικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για ασφάλεια στα κρουαζιερόπλοια και στις επισκέψεις επιβατών και πληρωμάτων. Οι προκλήσεις ήταν αρκετά δύσκολες και οι διαδικασίες πρωτόγνωρες ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς Παπαδάκης απαριθμώντας τις κυριότερες:

Η καθυστέρηση της έκδοσης των εθνικών υγειονομικών πρωτοκόλλων και το ασφυκτικό πρόγραμμα εκτέλεσής τους υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της τουριστικής περιόδου 2020 για την έναρξη της κρουαζιέρας αφού μόλις στις 6 Αυγούστου 2020 εκδόθηκαν τα συγκεκριμένα Εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα για τα λιμάνια-πύλες εισόδου δεδομένου ότι μέχρι 13 Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να έχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί ώστε να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η πρώτη κρουαζιέρα όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε όλο το κόσμο.

Ως μεγάλη επίσης πρόκληση, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ, τον συντονισμό της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των παραπάνω πρωτοκόλλων καθώς συμμετείχαν πολλοί διαφορετικοί φορείς, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Περιφερειακή Υγειονομική περιφέρεια, Ελληνική Ναυτιλιακή Λιμενική Αρχή, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού κ.λπ., όπου ζητούνταν συνεχώς διευκρινίσεις για επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής των πρωτοκόλλων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η υπεύθυνη επαναλειτουργία του τουρισμού κρουαζιέρας υποστηρίχθηκε από τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία καθώς και ειδικούς στη δημόσια υγεία και οι προσπάθειες αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. Σε αυτό το σημείο ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον καθηγητή κ. Χατζηχριστοδούλου και την ομάδα του για την ανεπιφύλακτη και συνεχή υποστήριξή τους στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ανέπτυξε γρήγορα ένα συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών για τη διαχείριση των κρουσμάτων covid-19 στο λιμάνι του, όπως βασικά μέτρα δημόσιας υγείας που εφαρμόστηκαν στον τερματικό σταθμό κατά την άφιξη των κρουαζιερόπλοιων, μέτρα ατομικής προστασίας, αρχικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση περιστατικών και την ανίχνευση επαφών, σχέδια καθαρισμού και απολύμανσης, αερισμός και χειρισμός αποσκευών.

Οι δαπάνες που προκλήθηκαν ήσαν υψηλές, σε αντιστοιχία με τα έσοδα του λιμανιού, που αφορούσαν την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων προμηθειών όπως η κατασκευή μιας δομής απομόνωσης, προμήθεια περιοχής καμερών, μέτρησης θερμοκρασίας, δημιουργία κατάλληλων χώρων για παροχή επιβατικών ροών και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων κ.λ.π. Κατασκευάστηκαν επίσης ειδικές εγκαταστάσεις για προληπτικούς ελέγχους υγείας και προσλήφθηκε ιατρικό προσωπικό για το σκοπό αυτό. Παράλληλα υπήρξε ειδική εκπαίδευση σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό στις διαδικασίες απολύμανσης και αναπτύχθηκε ένα σχέδιο καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων αλλά και τροποποίησης όλου του εσωτερικού εξοπλισμού ώστε να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις των ισχυόντων πρωτοκόλλων. Παράλληλα έγινε σωστή διαχείριση των ροών των επιβατών δημιουργώντας πρόσθετους χώρους αναμονής και κατασκευάστηκε μια δομή χώρου απομόνωσης με όλα τα προαπαιτούμενα των οδηγιών.

Η παρουσίαση των στοιχείων του ΟΛΗ, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την ασφαλή επανεκκίνηση της κρουαζιέρας, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών απέδειξαν ότι τόσο το Λιμάνι όσο και τα κρουαζιερόπλοια που εφάρμοσαν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, δημιούργησαν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον διακοπών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τον κίνδυνο μετάδοσης της COVID-19, σε σύγκριση με την κοινότητα σε χερσαίες εγκαταστάσεις διακοπών, παράλληλα δε πρόσφεραν σε όλους την απαιτούμενη τεχνογνωσία ώστε να εφαρμοστεί στη βελτίωση της ετοιμότητας και απόκρισης σε μελλοντικούς κινδύνους δημόσιας υγείας στους λιμένες και στα πλοία.

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς