Ο.Λ.Κ Α.Ε. - Οικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής χρήσης 2015

Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ Α.Ε. οι οικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής χρήσης 2015 (σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) ως εξής.:

 • Ο κύκλος εργασιών και τα Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 1.906.981,53€ έναντι 1.802.107,08€ της αντίστοιχης χρήσης 2014 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,82%.

• Τα έξοδα της επιχείρησης ανήλθαν σε 1.664.407,11 € έναντι 1.868.686,55 € της αντίστοιχης χρήσης 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά – 10,93% Ειδικότερα τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 642.911,04 € έναντι 747.683,18 € της χρήσης 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,01%

• Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 262.552,24 € έναντι 145.869,80 € της χρήσης 2014 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 80% Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας για τρίτη συνεχόμενη χρόνια βελτιώνει την κερδοφορία του, αυξάνοντας τα έσοδα και περιορίζοντας τα έξοδά του.

 

Παράλληλα προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού του σχεδιασμού, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα και μικρά έργα και παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις λιμενικές υποδομές, παρέχοντας λιμενικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ώστε τα Λιμάνια αρμοδιότητας του Οργανισμού να αποτελούν πραγματικούς μοχλούς ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία.

Read 1342 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς