Συνεργασία Ο.Λ.Κ. Α.Ε με το Α.Π.Θ.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε μέλος των ECO PORTS με στόχο την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και τον ορθολογιστικό προγραμματισμό συντήρησης του συστήματος πλωτών εγκαταστάσεων, σύναψε μνημόνιο συνεργασίας, με το τμήμα Βιολογίας και το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην συμφωνία περιλαμβάνεται η μηνιαία δειγματοληψία καθ’ όλη την διάρκεια του έτους από τις πλωτές εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση των βιολογικών παραμέτρων της θαλάσσιας περιοχής του Λιμένα και η τοποθέτηση αισθητήρων στις πλωτές εγκαταστάσεις, για την έγκαιρη αποτίμηση του επιπέδου δομικής ακεραιότητας των πλωτών στοιχείων, η οποία θα συμβάλει στην ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων με πολλαπλά οφέλη για τον Οργανισμό και τους χρήστες.

Read 1321 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς