ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 2007-2013

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 2007-2013», έργο CARICA: Συνάντηση Εμπλεκόμενων Φορέων του έργου

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, στο πλαίσιο του ρόλου του ως εταίρου στο έργο «CARICA - Κεφαλαιοποίηση αξιόπιστων διατροπικών διασυνδέσεων της Αδριατικής- Ιονίου για την υποστήριξη του σχεδίου δράσης EUSAIR (Capitalization of Adriatic Ionian Reliable Intermodal Connections to support the EUSAIR Action Plan)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “IPA Adriatic: 2007-2013”, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της Συνάντησης Εμπλεκόμενων Φορέων (Stakeholders Meeting).

Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Λιμένος Κέρκυρας, και ώρα 10:15-12:15, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων – εκπροσώπων από τοπικούς και εθνικούς φορείς με ενδιαφέρον για τις διατροπικές μεταφορές και για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν υψηλόβαθμα στελέχη από τον ΟΛΚΕ, το ΤΑΙΠΕΔ, τον ΟΛΗΓ, το Οικονομικό και το Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, τον Δήμο Κέρκυρας, από τους Ναυτικούς Πράκτορες και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Η συζήτηση πήρε τη μορφή δομημένου ανοιχτού διαλόγου (roundtable discussion) των προσκεκλημένων εκπροσώπων, που διευκολύνθηκε από την παρουσία συντονιστή (moderator) και κινήθηκε γύρω από θέματα σχετικά με τους κεντρικούς κόμβους για τις θαλάσσιες μεταφορές και τις προτεραιότητες της EUSAIR, συγκεκριμένα όσον αφορά τα λιμάνια του Ιονίου και τις ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των θαλάσσιων μεταφορών για την τοπική οικονομία, εκφράστηκαν οι απόψεις, οι σκέψεις, οι ανάγκες και οι επιθυμίες όλων, όσον αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών για μεταφορές αλλά και στη σημασία της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας σε περιφερειακό επίπεδο.

Επίσης, συζητήθηκαν ιδέες για έργα που μπορούν να προκύψουν και να ωριμάσουν μέσω του CARICA, σχετικά με την εφαρμογή και προώθηση των προτεραιοτήτων των λιμανιών, τα οποία θα μπορούσαν να υποστηριχτούν και υλοποιηθούν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ενώ εξετάστηκαν πιθανότητες συνεργειών μεταξύ των φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το CARICA μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του έργου στο Facebook.

Read 1487 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς