ΟΛΛ

ΟΛΛ (9)

Το 2020 ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά που η νέα Διοίκηση είχε την ευθύνη του ΟΛΛ ΑΕ. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, κυρίως λόγω της πανδημίας COVID 19. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της χρήσης του 2020 ήταν ιδιαίτερα θετικά. 

Σύντομος απολογισμός της χρήσης 2020.

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
A) Στον προϋπολογισμό είχε γίνει πρόβλεψη για κέρδη (ισοζύγιο) 752.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα που επετεύχθη είναι 990.000 ευρώ, ήτοι 31,6 % πάνω από τον στόχο. Το αυξημένο αυτό αποτέλεσμα θα ήταν ακόμη υψηλότερο κατά 115.000 ευρώ, έσοδα που δεν εισπράχθηκαν από παραχωρησιούχους, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εντολές λόγω πανδημίας, χωρίς να υπολογιστούν οι απώλειες από τη συρρίκνωση της ακτοπλοΐας. Σε κάθε περίπτωση, επετεύχθη ρεκόρ κερδοφορίας και τζίρου στην ιστορία του ΟΛΛ ΑΕ.
Β) Αυξήθηκε σημαντικά τη ρευστότητα της εταιρίας. Συνοπτικά αναφέρεται ότι ενώ εκδόθηκαν στο σύνολο του έτους τιμολόγια συνολικής αξίας 4.434.000 ευρώ, οι εισπράξεις μας (εξαιρουμένων των επιστροφών ΦΠΑ) ανήλθαν στο ποσό των 6.050.000 ευρώ. Ουσιαστικά, το υπερβάλλον ποσό αφορά εισπράξεις παλαιότερων οφειλών.

2) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με αποφάσεις του ΔΣ έγιναν δεκτά τα αιτήματα βοήθειας πολλών φορέων, που λόγω της πανδημίας και της οικονομικής δυσπραγίας είχαν μεγάλη ανάγκη.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη του Κέντρου Υγείας Λαυρίου, στα αιτήματα του οποίου ανταποκριθήκαμε επανειλημμένως.
Πέραν των εκπτώσεων επί των ενοικίων των παραχωρησιούχων, σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις, υπήρξε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αποφασίζοντας επιπλέον παραχωρήσεις δωρεάν χώρων.

3) GDPR – ISO
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου, ο ΟΛΛ ΑΕ εναρμονίστηκε πλήρως με τις απαιτήσεις GDPR και πιστοποιήθηκε κατά ISO 27001 για πρώτη φορά στην ιστορία του.

4) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι) Εκδόθηκε η ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργείων, σύμφωνα με την οποία κατοχυρώθηκαν οι νέοι τιμοκατάλογοι υπηρεσιών του ΟΛΛ ΑΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διοίκησης και έτσι εξορθολογίστηκε ο τρόπος χρέωσης των χρηστών λιμένος.
ΙΙ) Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στο ΥΝΑΝΠ προς έγκριση η αναθεώρηση του MASTER PLAN Λιμένος, αφού είχε προηγηθεί διαβούλευση με τη Δημοτική Αρχή.
ΙΙΙ) Υπήρξε στενή συνεργασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής την καλοκαιρινή περίοδο ενώ πέραν της υπάρχουσας προγραμματικής σύμβασης για την αναστήλωση του ιστορικού μνημείου «ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ», έχει διαβιβαστεί στον Δήμο και ολοκληρωμένη μελέτη για την επισκευή της «ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ».

5) ΥΠΟΔΟΜΕΣ
• Κατασκευάστηκε μία ακόμη ράμπα ακτοπλοΐας, δεδομένου ότι από την άνοιξη του 2021 θα ελλιμενίζονται δύο ακόμη ακτοπλοϊκά πλοία στο λιμάνι, ενώ θα κλείσει ο χώρος της Κρουαζιέρας.
• Εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο software παρακολούθησης του Τομέα Σκαφών Αναψυχής, διασφαλίζοντας τα έσοδα του ΟΛΛ ΑΕ για κάθε σκάφος που εισέρχεται στον Τομέα αυτόν.
• Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του ΟΛΛ ΑΕ, που αποτελεί πλέον εργαλείο πώλησης.
• Αξιοποιήθηκε ο εγκαταλελειμμένος χώρος του Οικοδομικού Τετραγώνου 2 και διαμορφώθηκε κατάλληλα για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, αποφέροντας σημαντικά έσοδα στον ΟΛΛ ΑΕ.
• Απομακρύνθηκαν περίπου 20 εγκαταλελειμμένα σκάφη.
• Ανακτήθηκε η άδεια οικοδομής του Επιβατικού Σταθμού, ο οποίος με την τοποθέτηση των μετασχηματιστών (ολοκληρώθηκε ήδη) που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΔΕ, θα επιτρέψουν τη σύνδεση του κτιρίου με τη Μέση Τάση ηλεκτρικού ρεύματος (10 χρόνια μετά την κατασκευή του).
• Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου εκτός του Εμπορικού Τομέα, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στον χώρο διαχείμασης σκαφών μετά την εφαρμογή του υποχρεωτικού Κώδικα ISPS στον Εμπορικό Τομέα.
• Ανανεώθηκαν τα φωτιστικά σώματα στη Χερσαία Ζώνη και στον Τομέα Ακτοπλοΐας.
• Ανατέθηκε η μελέτη νομιμοποίησης και έκδοσης άδειας οικοδομής για το ιστορικό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΕΤΡΙΝΟ».

6) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο ΟΛΛ ΑΕ είναι ίσως ο μοναδικός Οργανισμός Λιμένος που εντός του 2020 οργάνωσε τα δύο υποχρεωτικά από τη νομοθεσία Συμβούλια Χρηστών Λιμένος εν μέσω πανδημίας.

7) ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Έχοντας καταθέσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ το αναθεωρημένο MASTER PLAN του Λιμένος Λαυρίου και έχοντας ολοκληρώσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της περιόδου 2021-2025 και το μακροπρόθεσμο Στρατηγικό Σχέδιο, στόχος της Διοίκησης είναι, πέρα από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΟΛΛ ΑΕ και την επίτευξη ακόμη καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων, η αντιμετώπιση του ΟΛΛ ΑΕ ως πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής της Λαυρεωτικής.
Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις σε συγκεκριμένους στόχους για το 2021, η Διοίκηση σκοπεύει, πέραν της οικονομικής ανάπτυξης και της σημαντικής κερδοφορίας του ΟΛΛ ΑΕ, να δημιουργηθούν περισσότερες από 250 νέες θέσεις εργασίας άμεσα και να προστεθούν στην τοπική αγορά περίπου 20.000.000 ευρώ ετησίως πρόσθετος τζίρος.
Ήδη στις 14/1/2021 ανακοινώθηκε η συνεργασία του ΟΛΛ ΑΕ με τη CELESTYAL CRUISES, ώστε να χρησιμοποιηθεί το λιμάνι του Λαυρίου ως βάση της εταιρίας.
Η Διοίκηση επιθυμεί να σημειώσει τη σημαντική συμβολή των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας, καθώς και των εργαζομένων, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην πορεία του ΟΛΛ ΑΕ.

Παρά τα προβλήματα που οφείλονται στην πανδημία λόγω του Κορωνοϊού COVID-19, ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε., υπό τη νέα του διοίκηση, πέτυχε ρεκόρ κερδών για το 1ο εξάμηνο του 2020.

Γεγονός η πρώτη θαλάσσια διασύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας (Λαύριο) με την Τουρκία (Cesme).

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. ανακοίνωσε ότι μετά από επίπονες προσπάθειες γίνεται πραγματικότητα η ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας – Τουρκίας μέσω της γραμμής Τσεσμέ - Λαύριο - Τσεσμέ.

Πλοιοκτήτρια εταιρία είναι η «AEGEAN SEAWAYS» (www.aegeanseaways.com) με εκπρόσωπο για την Ελλάδα την «STEFMAR LTD» (www.stefmar.gr).

Με έναρξη την 1/7/2019, θα εκτελείται ένα δρομολόγιο ανά δύο ημέρες ως εξής:

    ΛΙΜΕΝΑΣ

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

       ΑΦΙΞΗ

    ΤΣΕΣΜΕ

       22:00

       06:00

    ΛΑΥΡΙΟ

       22:00

       06:00

Η τελετή έναρξης της γραμμής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 17:00 στο Λιμάνι Λαυρίου.

 

 

 

Την Τρίτη 31 Ιουλίου, 2018 αναχώρησε ρυμουλκούμενο το Ε/Γ-Ο/Γ Ταξιάρχης από το Λιμάνι του Λαυρίου με προορισμό Ιδιωτική λιμενική εγκατάσταση στην περιοχή του Δήμου Σαλαμίνας.

Με τα πρώτα προσωρινά στοιχεία οικονομικού αποτελέσματος του ΟΛΛ ΑΕ για το 2017 στη διάθεση της Διοίκησης, φαίνεται πως ο Οργανισμός συνεχίζει σταθερά τη θετική πορεία των τελευταίων ετών.

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Άσκηση Ασφαλείας που οργάνωσαν από κοινού η Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ, η ΔΕΗ-ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου και η DOW Ελλάς ΑΕ για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους, με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σενάριο.

Μετά την εταιρεία Celestyal Cruises με τα πλοία «Celestyal Crystal» και «Celestyal Nefeli» και το Ιστιοφόρο Κρουαζιερόπλοιο «Running on Waves» που χρησιμοποιούν από το 2015 τον Λιμένα του Λαυρίου ως λιμένα εκκίνησης και τερματισμού κρουαζιέρας (home porting), το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 κατέπλευσε για πρώτη φορά και το Κρουαζιερόπλοιο «Seabourn Odyssey» της εταιρείας Holland America Line για την αποεπιβίβαση επιβατών (home porting).

Lavrio_Logo

Λαύριο 21-10-2013

Με την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, μέσω της «καινοτομίας» που εισάγει στη φετινή προκήρυξη του Υπουργείου, δίνεται για πρώτη φορά φέτος η δυνατότητα στις ακτοπλοϊκές εταιρίες να επιλέξουν ως αφετήριο λιμένα το Λαύριο.

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας