Ένταξη τριών έργων και μιας μελέτης του Ο.Λ.Ρ ΑΕ, στο Π.Δ.Ε. 2018 του Υ.ΝΑ.Ν.Π

Με τις υπ’ αριθ. 128431/30-11-2018 (ΑΔΑ: 66Α4465ΧΙ8-6ΗΛ), 138089/19-12-2018 (ΑΔΑ: 672K465XI8-ΟΛ1) και 140945/27-12-2018 (ΑΔΑ: 65Η0465ΧΙ8-ΗΥ3) Αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των παρακάτω έργων:

1. 2018ΣΕ18900019 «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 204.000,00€
2. 2018ΣΕ18900076 «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ) προϋπολογισμού 248.000,00€.
3. 2018ΣΕ18900075 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 23/7/2018 (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ) προϋπολογισμού 71.920,00€.
4. 2018ΣΜ18900003 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ», προϋπολογισμού 60.760,00€

Με την υλοποίηση της παραπάνω μελέτης και των έργων, συνολικού προϋπολογισμού 584.680,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα επιτευχθεί:

• Η πλήρης αποκατάσταση των τμημάτων της χερσαίας ζώνης που υπέστησαν βλάβες από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, δίνοντας ξανά ζωή και πνοή στον λιμένα Ραφήνας αλλά και την ευρύτερη περιοχή.
• Η κατασκευή έργων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας σε καίριες περιοχές της χερσαίας ζώνης του λιμένος Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας.
• Η αντιμετώπιση προβλημάτων κατολίσθησης των πρανών εντός του χερσαίου χώρου του λιμένα Ραφήνας και μέσα στο λιμάνι.

Τα παραπάνω έργα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη του λιμένα.

Read 1008 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς