ΟΛΡ

ΟΛΡ (15)

Με τις υπ’ αριθ. 128431/30-11-2018 (ΑΔΑ: 66Α4465ΧΙ8-6ΗΛ), 138089/19-12-2018 (ΑΔΑ: 672K465XI8-ΟΛ1) και 140945/27-12-2018 (ΑΔΑ: 65Η0465ΧΙ8-ΗΥ3) Αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των παρακάτω έργων:

Σας προσκαλούμε στις "Ημέρες Θάλασσας, Ραφήνα 2017" την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017, στις 20:00, στο Πάρκο Κυρήνεια, Ραφήνα

Πιστοποίηση κατά ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, κ. Γεώργιος Ορκόπουλος, έχοντας αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και ταυτόχρονα κατανοώντας τις διεθνείς πρακτικές εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης, προχώρησε ένα ακόμα βήμα μπροστά, αποφασίζοντας να πιστοποιηθεί ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. και με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, προσθέτοντας μια ακόμα πιστοποίηση στον Οργανισμό (έχει ήδη ISO9001 και ΕΛΟΤ 1429).

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προχωρά με εντατικό ρυθμό τις διαδικασίες για την αδειοδότηση του Υδατοδρομίου στο λιμένα Αγίας Μαρίνας Γραμματικού, έχοντας ολοκληρώσει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων ενεργειών.

Στις 13 Οκτωβρίου 2016 υπογράφτηκε μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. και της Σύμπραξης των Μελετητικών Γραφείων: «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΜΑΡΝΕΤ ΑΤΕ – ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ – ΜΕΥΠ Ε.Ε. – Α.Β. ΜΑΤΡΑΚΙΔΟΥ – Ι.Α.ΡΟΓΚΑΝ», η σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το έργο:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ».

Τα έσοδα της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. για το εννιάμηνο του 2016 παρουσίασαν αύξηση 10,17% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, καθώς τα συνολικά έσοδα εννιαμήνου ανήλθαν σε € 1.729.019 έναντι € 1.569.453 το 2015 και ο προϋπολογισμός έκλεισε με θετική απόκλιση 11,3%.

Σήμερα Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Παλιού Λιμένα Ραφήνας, άσκηση αντιρρύπανσης. Την οργάνωση και εκτέλεση της εξαιρετικά χρήσιμης άσκησης ανέλαβε η εταιρία New Naval η οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης όλων των περιοχών δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

Η Διοίκηση της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε μέσω στοχευμένων ενεργειών κατόρθωσε να αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει σχεδόν όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα ο προσανατολισμός της στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και η προσήλωσή της προς την κατεύθυνση υλοποίησης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της είχε ως αποτέλεσμα την παρουσίαση για μία ακόμη φορά θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το 2015.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προχωρά με εντατικό ρυθμό τις διαδικασίες για την εγκατάσταση της πλωτής εξέδρας και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού προκειμένου να λειτουργήσει πολύ σύντομα το νέο Υδατοδρόμιο στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, ευθύνης ΟΛΡ Α.Ε.

Στο λιμάνι της Ραφήνας έχουν ξεκινήσει τα έργα για το Νέο Αποχετευτικό αγωγό ο οποίος διέρχεται την κατωφέρεια της Ακτής Ανδρέα Παπανδρέου (μπροστά από τον Οργανισμό και το Λιμεναρχείο) και περνώντας από όλα τα καταστήματα (μαγαζιά, πρακτορεία, εστιατόρια) καταλήγει στο σύστημα δεξαμενών ακαθάρτων εντός του λιμένα.

Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 8/5/15 και επικυρώθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που ολοκληρώθηκε στις 14/5/15 τα οικονομικά αποτελέσματα και τα πεπραγμένα του έτους 2014 που έχουν ως εξής:

Σήμερα 15/4/2015 με πρωτοβουλία του προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ρ. κ. Γ.Ορκόπουλου, έγινε στα γραφεία του Οργανισμού συνάντηση με εκπροσώπους των πλοιοκτητών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι Ραφήνας, παρουσία του Λιμενάρχη Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας πλοιάρχου Ι.Ρουσάκη.

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς